Sıcak!

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları NEV Yayınları

2020 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları NEVW Yayınları

2019 2020 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Nev Kitap  Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

SAYFA 13

Sömürgecilik hakkında neler biliyorsunuz?


Sömürgecilikkolonicilikkolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.
Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dinî değerlerine baskı uygularlar. Sömürgecilik ile emperyalizm kimi zaman birbirleri yerine kullanılan terimler olmakla birlikte emperyalizm, şekli olduğu kadar şekli olmayan alanlarda da kontrolün hakim gücün elinde bulunduğunu durumlarda kullanılmaktadır. 
SAYFA 14

Avrupa devletlerinin gelişmesindeki etkenler

1945 öncesi: Endüstriyel büyüme

II. Dünya Savaşı öncesi büyük finansman ve endüstri devletleri Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya idiler. Endüstri devrimi Büyük Britanya'da başladı ve hızla Avrupa'ya yayıldı.

1945-1990:Soğuk savaş dönemi

II. Dünya Savaşı'nı takiben Avrupa'nın ekonomisi ve alt yapısı parçalanmıştı.


Avrupa Birliği'nin yükselişi

1991 yılında Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği etrafında sosyaӀizm çöktüğünde bu devletler serbest piyasa ekonomi sistemine adapte olmaya çalışıyorlardı. Mamafih, başarı derecesinde çeşitli farklar vardı. Merkezi Avrupa devletlerinden olan Macaristan, Slovenya, Romanya ve Polonya kabul edilebilir çabuklukta adapte oluyordu. Buna rağmen Sovyet Devletleri'nden Rusya ve Ukrayna kolayca ufalanabilen alt yapılarını reform etmek için uğraşıyorlardı. Batı Avrupa yeni demokratik doğu ile ekonomik bağlarını çabukça geliştirecekti. Eski Sovyet devletleri değişim ile meşgul olduğunda Yugoslavya sivil savaşta küçülüyordu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 1991 yılında eski Sovyet devletleri ile birleşmek için uğraşıyordu. Rusya, ülkenin doğu kısmını kontrol ediyordu ve altyapısını soğuk savaş döneminde başka yere nakletmişti ve batı uzun yıllar doğuyu eşit seviyeye getirmek için uğraştı. Barış Yugoslavya'ya on yıldır gelmedi ve 2003 yılı ile hâӀâ orada pek çok NATO ve Avrupa Birliği barış gücü askerleri Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova'da hazır bulunuyor. Savaş, ekonomik büyümeye şiddetlice zarar veriyordu, 1990 yılında sadece Slovenya gerçek ilerleme kaydediyordu. Bu zamanda Avrupa Birliği'nde 16 üyeden 12'si Avrupa Bölgesi'nin parçası haline geldi. Bu ülkeler arasında para birliği sağlandı. Kalan üç devlet olan Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık kendi ulusal paralarını kullanmaktadırlar. Türkiye de kendi parası olan Türk lirası'nı kullanmaktadır.
SAYFA 31
Mustafa Kemal Atatürk okuyan, araştıran bir liderdi. Atatürk’ün hayatı boyunca yaklaşık olarak 4000 adet kitap okuduğunu biliyor muydunuz?
Atatürk, resmi kayıtlara göre 3 bin 997 kitap okumuş

Atatürk'ün okuduğu 3 bin 997 kitabın analizi ile ilgili 'Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar' ismi ile 24 ciltlik kaynak eserin bulunduğunun altını çizen Oktay, sergi ile gençlere kitap okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Oktay, "Kaynak eserler, Atatürk'ün okumaya çok önem verdiğini gösteriyor. Atatürk, okuduğu kitaplarda önemli gördüğü konuların altını çizerek (d) dikkat ve önemli (ö) diyerek notlar düşmüş. Resmi kayıtlara göre, Ata'nın okuduğu kitap sayısı 3 bin 997. Okuyup kayda geçmeyen çok sayıda eserin olduğu biliniyor. Atatürk, kitap okumada bize en güzel örnek." diye konuştu.
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini ve gerçekleştirdiği olayları inceleyiniz. Verilen kişisel ; özellikleri tabloda boş olan yerlere yerleştiriniz.
İleri görüşlü – vatan sevgisi – açık sözlülük – bağımsızlık – birleştirme ve bütünleştirme gücü – liderlik – mantıklı oluşu
Söz veya durumKişisel özellik
Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin.Vatan sevgisi
Çanakkale Cephesi’nde düşmanın nereden karaya çıkarma yapacağını önceden bilmesi.İleri görüşlü
Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmemiz en belirgin özelliğimizdir.Mantıklı oluşu
Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Bağımsızlık benim karakterimdir.Açık sözlülük
Bağımsızlık benim karakterimdir.Bağımsızlık
Millî Mücadele’de bütün cemiyetleri birleştirerek tek çatı altındaBirleştirme ve bütünleştirme gücü
Sakarya Savaşı öncesi ordunun başına geçmesi ve savaştan sonra cumhuriyeti kurarak cumhurbaşkanı seçilmesi.Liderlik
ABD’li General Mc Arthur, sizce neden Mustafa Kemal’i görmek istediğini söylüyor? Görüşünüzü i söyleyiniz.
General Mac Arthur… ABD Kara Kuvvetleri Komutanı. 27 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk ile bir araya gelmiştir.
Görüşme sırasında Mac Arthur, Ankara'yı överek, ‘On sene sonra büyük ve yüz sene sonra pek büyük bir şehir olacağını’ söyler. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği hakkında da övgü dolu ifadeler kullanır. Atatürk de çiftliğin kısa süre önce çıplak ve batak bir yerken, işe bir aygır ve iki küçük traktörle başlandığını ve bunu tereddüt edenlere Ankara'da yerleşmenin mümkün olduğunu ispat amacı ile yaptığını anlatır. 
General Mac Arthur, dünya ekonomik buhranından, Amerika'da on milyon işsiz bulunduğundan ve durumun güçlüğünden bahseder. Türkiye'de ise ekonomik buhranın yok denecek kadar hafif olduğunu belirtir ve bunun sebebini de ülkenin ziraat ülkesi olmasına bağlar. 
Ulu Önder ise ekonomik buhranın ilim, fen ve gayret sayesinde çaresinin bulunacağını ve durumun normale doğru gideceğini ümit ettiğini, Türkiye'nin buhrandan daha fazla etkilenme pahasına olsa bile gelişmiş bir sanayiye sahip olmayı hedeflediğini söyler. 
Atatürk, Mac Arthur ile yarım saat kadar baş başa görüştükten sonra, konuğunu o sırada Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan Türk Dil Kurultayı’na götürür. 

SAYFA 32-33
A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?
Osmanlı Devleti‘nin dağılmasını önlemek ve siyasal varlığını sürdürmesini sağlamak amacıyla aydınlar arasında bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Osmanlıcılık:
 • Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan ve değişik din ve dile mensup milletleri Osmanlı bilinciyle ortak bir noktada birleştirmeyi hedeflemiştir.
 • Genç Osmanlılar (Jön Türkler) tarafından ortaya atılmıştır.
 • Milliyetçilik akımından kaynaklanabilecek azınlık ayaklanmalarının ve Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemeyi hedeflemişlerdir.
 • Osmanlıcılık fikri; Tanzimat, Islahat ve 1.Meşrutiyet dönemlerinde etkili olmuştur.
 • Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal bu akımın en önemli temsilcileridir.
İslamcılık:
 • Osmanlıcılık fikrine karşı Meşrutiyet‘ten sonra gelişen ve 2. Abdülhamit’in de destek vermesiyle devlet politikası haline gelen akımdır.
 • Ümmetçilik anlayışına dayanan akımda; padişahın halife sıfatından yararlanarak tüm İslam milletlerini birleştirme fikri ortaya atılmıştır.
 • Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa ve Ahmet Hamdi Aksekigibi aydınların savunduğu bu fikir akımı, 1.Dünya Savaşı sırasında: Arapların İngilizlerle birlikte Osmanlıya karşı olması yüzünden geçerliliğini kaybetmiştir.
Turancılık (Türkçülük):
 • ( Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan bu fikir (Turancılık) bütün Türkleri bir bayrak altında toplamaya yöneliktir.
 • İttihat ve Terakki döneminde uygulanamayacağı ortaya çıkınca Ziya Gökalp tarafından edebi bir akım olarak Türkçülüğe, dönüştürülmüştür.
 • Türkçülük fikri Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında etkili olmuştur. Milliyetçilik adı ile Kurtuluş Savaşı‘nın kazanılmasında etkili olmuştur.
Batıcılık:
 • Osmanlı Devletinin Batı karşısında geri kalmış olduğu dile getirilerek devletin bekası için her tür alanda Batı medeniyetinin örnek alınmasını öne süren fikir akımıdır.
 • Başlangıçta askeri alanda yoğunlaşan Batılılaşma hareketleri zamanla diğer alanlara yayılmış ve Meşrutiyet döneminde fikir akımı olarak Osmanlı siyasi hayatına yön vermiştir.
 • Tevfik Fikret, Cella Nuri, Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif, Ahmet Muhtar gibi aydınlar bu görüşü savunmuşlardır.
 • Yeni kurulan Türk Devletinde görülen Medeni Kanun, Latin alfabesinin kabulü gibi gelişmeler bu fikir akımının savunduğu gelişmelerle uygunluk göstermektedir.
2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve dünyada yayılmacılığı artıran gelişmeler hangileridir? Sanayi İnkılabı sonucu hangi ürünler önem kazanmıştır?
3. Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.
Atatürk'ün farklı okul ve bölgelerde eğitim görmesi kendi yaşamını ve kişiliğini oldukça fazla bir şekilde etkilemiştir. Farklı kültürleri tanımış ve farklı kişilerle iletişim kurarak kendisini geliştirmeyi başarmıştır. Atatürk'ün eğitim gördüğü okullar;
 • Mahalle Mektebi 
 • Şemsi Efendi Okulu
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • Selanik Askeri Rüştiyesi
 • Harp okulu 
 • Harp akademisi 
Atatürk'ün okumuş okuduğu çoğu okul farklı yerlerde yer almaktadır. Bu sebeple Atatürk farklı insanları görmüş,tanımış ve farklı eğitim türlerini benimsemiştir. İnsan yapısı gereği büyüdüğü, gördüğü ve yaşadığı olaylardan ve davranışlardan etkilenir. Bu sebeple de Atatürk'te okuduğu her okuldan, yaşadığı her bölgeden kendine önemli katkılar sağlamıştır.
4. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?
Atatürk Şamda "Vatan ve hürriyet cemiyeti " kurmuştur
5. Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
“Şemsi Efendi Mektebi, Mahalle Mektebi, Şam, Halep, Selanik Askerî Rüştiyesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 31 Mart Olayı, Harp Akademisi, Harp Okulu, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Kafkas Cephesi, Derne ve Tobruk”
1. Atatürk, Selanik Askerî Rüştiyesi sınavlarına gizlice girerek kazanmış ve bu okulu başarıyla bitirmiştir.
2. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini başarı ile tamamlayarak İstanbul’da Harp Okuluna girmiştir.
3. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet karşıtları tarafından……………………………çıkarılmıştır.
4. Atatürk ilk askerî başarısını ………………………… ve…………………………… kazanmıştır.
5. Atatürk’ün ilk görev yeri, merkezi Şam olan V. Orduya bağlı Süvari Alayı idi.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
() 1. 1876 yılında ilan edilen meşrutiyet yönetimi ile birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı anayasa da yürürlüğe girdi.
() 2. Mustafa Kemal, Balkan Savaşları’ndan sonra Sofya’da ateşemiliter olarak görev yapmıştır.
() 3. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da çıkarttıkları isyanı bastırmak için Selanik’ten gelen orduya Hareket Ordusu adı verilmiştir.
() 4. Mustafa Kemal, modern usullerde eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebine babasının vefatı ile ara vermiştir.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi. Daha çok dinî ağırlıklı eğitim kurumlan olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumlan bulunmakta idi.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi öylenebilir?


A) Gelişmiş bir eğitim sistemi mevcuttur.
B) Eğitimde birlik sağlanamamıştır.
C) Yeniliklere ve değişime açık bir eğitim bulunmaktadır.
D) Öğrenciler hem Avrupa tarzı eğitim hem de dini eğitim almaktadır.
2. Bir gün Matematik öğretmeni “Benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.” diyecektir.
Mustafa’nın “Kemal” adını aldığı bu okul aşağıdaki okullardan hangisidir?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî idadisi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi
3. Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı ilk görev yeri aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
A) İstanbul B) Selanik C) Şam D) Trablusgarp
4. Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği bir döneme rastlar.
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sanayileşen devletlerin pazarı hâline gelmesi
B) Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması
C) Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların ayaklanması
D) Kapitülasyonların ekonomiyi olumsuz etkilemesi
5. Selanik şehri, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa ile demir yolu bağlantısı vardı. Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dinî ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir, Avrupa tesirine açık olduğundan hem Batı kültürüne hem de Türk kültürüne ait uygulama ve yaşam biçimleri görülüyordu.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Mustafa Kemal’in yetiştiği Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı
B) Avrupa’da yaşanan olayların bölgeye çabuk ulaştığı
C) Canlı bir ticaret merkezi olması
D) Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Gezegen  Yayınları  Sayfa 170-212 Arası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Gezegen  Yayınları Sayfa 130-170 Arası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Cevapları Gezegen  Yayınları Sayfa 100-128 Arası

Beyincik: Beynin arka alt kısmında yer alır. Beyin­cik, vücudun dengesini sağlar. Ayrıca kol ve bacaklarda­ki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasında beyne yardım eder.
Omurilik Soğanı: Beynin arkasında ve beyinciğin al­tında yer alır. Beyin ile omurilik arasında, sinirlerin geç­tiği yerdir. Omurilik soğanı solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını sağlar.
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayınları

Omurilik: Omurilik soğanının uzantısıdır. Omurgalar arasındaki kanal içinde sırtı­mız boyunca, ikinci bel omuruna kadar uzanır. Omuriliğin uzunluğu yaklaşık 40 - 45 cm, kalınlığı bir kalem kadardır. Organlardan beyine ve beyinden organlara giden has­sas sinirlerden oluşur. Bu hassas sinirler omurganın içinde korunur. Omurga, omur adı verilen kemiklerden oluşur.
Omuriliğin iki önemli görevi vardır. Bunlar;
      Reflekslerin yönetim merkezi olmak,
      Vücutta oluşan uyartıları beyne, beyindeki bu uyartılara karşı oluşturulan ce­vapları da vücuda taşımaktır.
Sinir hücrelerimiz beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuzun her yerine dağılmıştır. Ses, ışık, tat gibi vücudun içinde ya da çevremizde meydana gelen değişimlerin vücuttaki etkisine uyarı adı verilir. Uyarı­ların sinir hücrelerinde meydana getirdiği değişikliğe ise uyartı adı verilir. Uyartılar çevresel sinir sistemi ile merkezî sinir sistemine ulaştırılır. Merkezî sinir sistemi de uyartının cevabını ilgili organ, kas ya da sal­gı bezine iletir. Uyarıya karşı oluşturulan cevaba tepki adı verilir. Örneğin, ses, uyarı, işitme ise tepkidir.
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayınları

Esra Öğretmen, öğrencilerine bir araştırma ödevi vermiştir. Bu ödevin konusu refleks olan olaylara günlük yaşantıdan verilebilecek örneklerdir. Öğrencilerin örnekleri ve Esra Öğretmen’in açıklaması ön­ceki sayfada verilmiştir. Bu açıklamaya göre Esra Öğretmenin istediği tanımı kendi cümlelerinizle sizler de yapabilir misiniz?
Bazı uyarılara karşı vücudun gösterdiği ani tepkilere refleks adı verilir. Sıcak cisme dokunulduğunda elin aniden çekilmesi, diz kapağı refleksi, göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp az ışıkta büyümesi, limon görünce ağzın sulanması reflekslere örnektir. Araba ya da bisiklet sürmek, örgü örmek, dans etmek ve yüzmek gibi faaliyetler de zamanla refleks hâline gelir.

0 yorum:

Yorum Gönderme