Sıcak!

7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
2020 7. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları


 cevaplar


Planlayalım
Dünya ve Ay modeli oluşturmak üzere grubunuzla birlikte bir çalışma planı ve zaman çizelgesi hazırlayınız. Grup içinde iş bölümü yapınız.
Kaynaklardan araştırarak Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda Dünya etra­fında da dolandığını gösteren şematik çizimleri, modelleri, resimleri inceleyiniz.
Taslak Oluşturalım
Öğrendiklerinizden ve edindiğiniz materyallerden yararlanarak bir taslak model çizi­niz. Hangi malzemeleri kullanabileceğinizi tartışınız.
Hareketli bir model oluşturmak için çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz. Bunlar; farklı malzemelerden yapılmış farklı büyüklükte toplar, oyun hamuru, değişik uzunlukta teller, vida vb. olabilir. Seçtiğiniz malzemenin Dünya ve Ay’ı en iyi şekilde temsil etmesi ge­rektiğine dikkat ediniz. Modeliniz kullanışlı olmalı ve Ay’ın kendi etrafındaki dönme ve Dünya’nın etrafındaki dolanma hareketini temsil etmelidir.
Uygulayalım
Tasarladığınız modeli, seçtiğiniz malzemeleri kullanarak oluşturunuz.
Ay’ın Evreleri


Dünya’ya en yakın gök cismi olan Ay’ı havanın açık olduğu gecelerde aşağıdaki fotoğ­rafta olduğu gibi değişik şekillerde görebilirsiniz. Ay, şeklini değiştiriyormuş gibi görünebilir ama her zaman küre şeklindedir.
Ay, Dünya’mn etrafında dolanırken Dünya’dan bakıldığında her gece Güneş’in aydınlattığı Ay yüzeyinin büyüklüğü farklı görülür. Aydınlanan Ay yüzeyinin kimi zaman daha büyük, kimi zaman da daha küçük bir bölümünü görür, bazen de hiç göremezsiniz. Çünkü Ay’ın Dünya’ya bakan yüzeyi Güneş’ten ışık almıyorsa görülmez. Dünya’daki bir gözlemci düzenli olarak Ay’ı izlerse Ay’ın görünümünde düzenli bir değişimin olduğunu fark eder. Ayın görünümündeki değişiklikler, Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma hareketi süresinde ortaya çıkan ve düzenli olarak tekrar eden doğa olayıdır.
Ay’ın Dünya etrafında bir tam dolanımı süresince Dünya’dan görülen ve her zaman aynı sırayı izleyen bu görünümlerine Ay’ın evreleri denir. Bu evreleri aşağıdaki şekil üzerinde inceleyiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme