Sıcak!

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Eğitim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
2020 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Eğitim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

 cevaplar

Su küre: Dünya’nın hava küreden sonra gelen kat­manıdır. Dünya üzerindeki okyanuslar, denizler, göl­ler, akarsular, yer altı suları, buzullar ve atmosferde­ki su buharı su küreyi oluşturur. Dünya’nın 3/4’ünün sularla kaplı olduğunu biliyorsunuz. Canlılar için hava gibi su da vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır. Yaşam ortamı su olan birçok canlı vardır. Çeşitli balıklar, su yosunları, midye ve sünger bunlardan bazılarıdır. Su küre, taş küre ile iç içe olan bir katmandır. Ancak taş küreyi her yerde aynı kalınlıkta kuşatmaz. Deniz ve okyanuslardaki suların derinliği göllere ve nehirlere göre daha fazladır.

Taş küre: Su küreden sonra gelen ve çeşitli kayaçlardan oluşan bu katmana yer kabuğu adı da verilir. Taş kürenin üst yüzü kayaçların ufa­lanmasıyla oluşan toprakla örtülüdür. Su kürede olduğu gibi taş kürede de birçok canlı çeşidi yaşa­maktadır. İnsanlar ve hayvanların bir kısmı burada yuvalarını yapar ve besinlerini elde eder. Bitkiler için tutunma yüzeyi oluşturur. Taş kürenin çok bü­yük bir kısmı sularla kaplıdır. Görebildiğiniz kısım yani karalar Dünya yüzeyinin yaklaşık 1/4’ü ka­dardır. Taş küreyi oluşturan kayaçlardan bazıları ekonomik açıdan değerlidir. Bu kayaçlara maden adı verildiğini biliyorsunuz. Kimi yerlerde insan­lar maden çıkarmak için maden ocakları açarlar.

Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar da taş kürenin derinliklerinden çıkarılır. Dünya’nın en rahat göre­bildiğiniz kısmı olan taş kürenin kalınlığı her yerde aynı değildir. Karalar, yüksek dağların bulunduğu yerlerde kalın, derin okyanus diplerinde ise daha incedir. Dünya’yı bir elma gibi düşünürseniz, elmanın kabuğunu taş küreye benze­tebilirsiniz. Bu durumda taş kürenin kalınlığı da elmanın kabuğunun kalınlığına benzetilebilir. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar taş kürenin iç kısmına doğru gidildikçe sıcaklığın arttığını göstermiştir.

0 yorum:

Yorum Gönderme