Sıcak!

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Eğitim Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2020 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Eğitim Yayınları Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İletişim Kurarak Anlaşırız Metni CevaplarıSayfa 12 Cevabı 
İçinde “iletişim” sözcüğü geçen bir cümle kurunuz. Bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğuna ilişkin tahminlerde bulununuz.
 • Cevap: Çevremizle iyi ilişkiler kurmamız onlarla iyi iletişim kurmamıza bağlıdır. Bu cümleden hareketle iletişim için şunu söyleyebilirim:
İletişim insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
İletişim insanların sorunlarını çözer.
İletişim sosyalleşmenin en önemli öğesidir.
Görselde kurulan iletişim şeklini doğru buluyor musunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Doğru buluyorum . Çünkü iletişim için önemli olan şey insanların önce birbirlerini tanımalarıdır. Bu görselde de iletişim kurulması amacıyla birinin bir başka insana tanıtılmasını görürüz.  
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 
A. İletişim türlerine birer örnek yazınız.
Sözlü iletişim:
 • Cevap: Konuşarak iletişim kurmaktır. Mesela telefonda konuşarak iletişim kurma.
Sözsüz iletişim:
 • Cevap: Jest ve mimiklerle kurulan iletişimdir. Mesela bakkala girdiniz emek var mı diye sordunuz bakkal da size bakıp kafasını yukarı kaldırdı. Anlarsınız ki ekmek yoktur. 
Yazılı iletişim:
 • Cevap:  Mektup yazarak kurulan iletişim bu tür iletişime örnektir. Duygu ve düşünceleri yazı yoluyla karşıdakine iletmek ve iletişim kurmaktır.
B. İnsanlar arasındaki iletişimde hangi iletişim türünün daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
 • Cevap: Bence en önemli iletişim türü sözlü iletişimdir. Çünkü karşılıklı yapılacağından dolayı daha etkili ve daha çok akla kazınan bir iletişim şekli olacaktır. 
1. Aşağıda farklı mimiklere sahip görseller yer almaktadır. Mimiklerin ne anlama geldiğini altlarına yazınız.
a.
 • Cevap: Yüksek sesten rahatsız olmak
b.
 • Cevap:  Gülümsemek
c.
 • Cevap:  Şaşırmak
2. Bu mimiklerin kişiler arası iletişime katkısını değerlendiriniz.
a. Görseli
 • Cevap: Bu mimiğe sahip birini gördüğümüzde anlarız ki ortamdaki sesten rahatsız olmakta. Bu yüzden de ya sesimiz alçaltırız, ya da ortamdaki sesleri kısarız.
b. Görseli
 • Cevap: Bu görseldeki kişi bize mutlu olduğunu sevinçli bir durum ile karşı karşıya kaldığını anlatır bizi. 
c. Görseli
 • Cevap: Bu görseldeki kişi bir olay ya da durum karşısında yaşadığı şaşkınlığı bizlere sezdirir. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 
“Sen dili” ile oluşturulmuş cümleleri örnekte olduğu gibi “ben dili” cümleleri hâline getiriniz.
 • Cevap
Sen diliBen dili
Her zaman sözümü kesiyorsun!Konuşmaya başlayıp da sonunu getiremediğim için rahatsız oluyorum.
Kolumu çekiştirip durma! Kolumu çekiştirmenden hoşlanmıyorum
Yaramaz ve şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun! Yaramaz ve şımarık bir çocuk olduğunu düşünüyorum
Derse hep geç giriyorsun. Derse geç kaldığını görüyorum.
Çok fazla gürültü ediyorsun. Fazla gürültü yaptığını düşünüyorum.
Dikkatini derse vermiyorsun. Dikkatini derse veremediğini düşünüyorum
Arkadaşlarına haksızlık ediyorsun. Arkadaşlarına haksızlık ettiğini görüyorum
Odanda kedi yavrusunu kaybetse bulamaz. Odandaki kedi yavrusunu kaybolsa bulamayacağına inanıyorum
Fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflarda gördüğünüz durumlarda bir iletişim hatasından söz edilebilir mi? Neden? Fotoğraflarda gördüğünüz iletişim hataları nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap: Kesinlikle söz edilebilir. İlk görselde anlaşılan o ki ses tonu iyi ayarlanmamış ve yüksek sesle kurulan rahatsız edici bir iletişim şekli var. İkinci görselde ise jest ve mimiklerin yanlış kullanıldığını görürüz. Mesela karşıdakini endişelendirecek saldırgan bir tutum söz konusudur.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 
Oğuzhan’ın sorduğu soruları kendinize sorduğunuzu düşününüz. Hangi sorulara “evet” cevabı verirsiniz?
“Evet” cevabı verdiğiniz soruları defterinize yazınız.
 • Cevap:
Konuşurken alaycı cümleler kuruyor musunuz?
Ne yazık ki evet. Bu davranışımı gözden geçirmem gerekiyor.
Konuşurken kişileri sorguluyor muyum, küçümsüyor muyum?
Evet,değiştirmem gereken bir davranışım olduğuna inanıyorum.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 
A. Tablodaki ifadelerde yer alan iletişim ile ilgili beceri, tutum ve davranışları ne sıklıkla sergilediğinizi ilgili sütuna “X ” işareti yazarak belirtiniz.
 • Cevap
1: Neredeyse hiç
2: Ara sıra
3: Sıklıkla
4: Çoğu zaman
5: Her zaman
Beceri, tutum ve davranışlarİletişim başlatmak için girişken davranırım. (x)
Açık iletişimi benimserim. (x)
Konuşurken sabırlı davranırım. (x)
Bireysel farklılıklara saygı gösteririm. (x)
Bireysel haklara saygı duyarım. (x)
Başkalarının özel hayatına saygı gösteririm. (x)
Karşımdaki kişiyi dikkade dinlerim. (x)
İletişimi sürdürebilmek için etkin sorular sorarım. ()
Duygu, düşünce ve inançlarımı samimiyetle ifade ederim. ()
Empati kurarım. (x)
Doğru yer ve zamanda konuşurum. ()
“Ben dili” ni kullanmayı tercih ederim. (x)
Konuşmalarımla beden dilim uyumludur. (x)
Tutarlı ve kararlı davranırım. (x)
Bana uygun gelmeyen görüşleri karşımdakini kırmadan reddederim. ()
İletişim esnasında karşımdaki kişiyle göz teması kurarım. (x)
Çevremdeki insanlarla uyum içinde olmayı tercih ederim. (x)
B . Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız.
 • Cevap
İnsanları din, dil, ırk gibi özelliklerine göre değerlendirmem.
İnsanlara sadece insan oldukları için bile her zaman saygılı davranırım.

Olumlu İletişim, Mutlu Birey ve Toplum Metni Cevapları


İletişimin olumlu olması ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
 • Cevapİletişimin karşılıklı bir şekilde sağlıklı olması demektir. Mesajın alıcı tarafından net şekilde alınmasıdır.     İletişimi olumlu yönde etkileyen faktörler ise şu şekilde sıralanabilir;
Empati kurmak
Etkili dinlemek
Farklılıklara saygılı olmak
Kendini doğru ifade etmek
Göz teması kurmak
Gülümsemek (tebessüm etmek)
Dikkatini karşısındaki kişiye vermek
Etkili reddetmek
Ben dili
Yukarıdaki konuşma balonunda Mehmet ile doktor arasındaki iletişime yer verilmektedir. Buna göre aşağıdaki
soruları cevaplayınız.
1. Mehmet ile doktor arasındaki iletişimin olumlu şekilde devamını sağlayan beden dili unsurları nelerdir?
 • Cevap: Mesela doktorun Mehmet ile gülümseyerek konuşması, muayene sonrası da eli ile çak hareketi yaparak Mehmet’in güvenini kazanması iletişim açısından olumlu davranışlardır.
2. Olumlu iletişimin bireysel ve toplumsal ilişkilere katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap: Olumlu iletişim hem toplum ile birey arasındaki hem de birey ile diğer bireyler arasındaki sorunları ortadan kaldırır. Ya da var olabilecek sorunları daha ortaya çıkmadan engelleyebilir. Çünkü iletişim karşılıklı anlaşma ve hoşgörü demektir.
3. Metindeki olumlu iletişime katkı sağlayan cümleleri tespit ederek altını çiziniz.
 • Cevap:
Doktor, sevecen bir tavırla “Anlat bakalım, seni buraya getiren sebep nedir?
Rahat bir şekilde doktora doğru yöneldim. Onunla göz teması kurarak nazikçe şikâyetlerimi tam ve doğru bir biçimde ifade ettim. Doktor, hiç sözümü kesmedi.
Ardından da elini kaldırarak “çak” yaptı. Doktorun odasından çıkarken iyileşmeye başladığımı hissettim.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Çevrenizdeki insanlarla olumlu iletişim kurmak için nelere dikkat ediyorsunuz?
 • Cevap: Olumlu iletişim kurmak için şunlara dikkat ediyorum:Empati kuruyorum
  Etkili dinliyorum
  Farklılıklara saygılı olmaya çalışıyorum
  Kendimi doğru ifade etmeye çalışıyorum
  Göz teması kurmaya çalışıyorum
  Gülümsemek (tebessüm etmek)
  Dikkatini karşısındaki kişiye vermeye çalışıyorum
  Ben dilini kullanmaya çalışıyorum
2. Çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken kullandığınız kelime ve cümlelere örnekler veriniz. Bu ifadelerden hangileri iletişimi olumlu, hangileri olumsuz etkilemektedir? Belirtiniz.
 • Cevap
Seni önemsiyorum.
Seni can kulağımla dinliyorum.
Seni anlamaya çalışıyorum.
Senin düşüncelerine saygı duyuyorum.

Medyanın Hayatımızdaki Yeri Metni Cevapları Sayfa 21 Cevabı 
Gün içinde T V karşısında ve genel ağda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bu zamanın fazla olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
 • Cevap: Daha önceleri daha fazla vakit geçiriyordum. Şimdilerde ise bu kötü alışkanlığımı biraz azalttım. Şimdilerde artık günde bir saatten fazla televizyon izlemiyorum. Ödevlerimi yapmadan da genel ağa girmiyorum. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Genel ağın kullanılmasının yaygınlaşması sizin hayatınızda ve çevrenizde neleri değiştirdi ya da değiştirmedi.
Değişenler
 • Cevap: Mesela artık ödevlerimi daha fazla kaynaktan faydalanarak yapabiliyorum. Mesela www.dkc.cevaplar.mobi.tr adresine girip ihtiyacım olan her türlü döküman, belge veya bilgiye ulaşabiliyorum. Arkadaşlarımla genel ağ üzerinden oyunlar oynayabiliyor görüntülü konuşabiliyorum.
Değişmeyenler
 • Cevap: Bazen dışarıda top oynuyoruz arkadaşlarla. Ya da kitap okuma alışkanlığımı değiştirmedi. 
2. Genel ağın yaygınlaşmasının kişiler arası iletişime olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Örnek veriniz.
a) Olumlu
 • Cevap:  İnsanlar daha hızlı ve görüntülü iletişim kurma şansını yakaladılar. İnsanlar aradıkları her türlü görsel ve yazılı kaynağa ya da belgeye filme ulaşma şansımız oldu. 
b) Olumlu
 • Cevap: İnteraktif oyunlar sayesinde genel ağ üzerinden sosyalleşme imkanı oldu.
3. Genel ağın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü değerlendiriniz?
 • CevapGenel ağ tanıştığı her insanın siyasal, kültürel ve eğitsel dünyasına direkt olarak etki etmektedir. İnsanlar sosyal medya üzerinden örgütlenebiliyor, bilgi aktarımı yapabiliyor ve haberleşebiliyor. Bu da sosyal medyayı sadece bir eğlence mekanı olmaktan çıkarıyor ve önemini gözler önüne seriyor
Sosyal medyanın faydalarına ilişkin başka neler söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: İnsanlar genel ağ üzerinden örgütlenebiliyor, bilgi aktarımı yapma imkanı buluyor ve görüntülü iletişim kurabiliyor. Bir de telefon gibi her an yanlarında taşıdıkları elektronik eşyalar üzerinden sosyal ağlara girmeleri çok sık şekilde bu tür ortamlarda olmalarını kolaylaştırıyor.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 
Aile bireyleri arasındaki iletişimi arttırmak için neler yapılabilir?
 • Cevap: Aile içi iletişimi artırmak için şu başlıkları uygulamak faydalı olacaktır:
Aile içindeki her bireyin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması önemlidir.
Aile içinde herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerekmektedir.
Aile içi demokrasi olmalıdır.
Aile içi yardımlaşma ve paylaşma duygularına önem verilmelidir.
Aile fertlerinin her konudaki kişisel kararlarına saygı duyulmalıdır.
Aşağıdaki ifadeleri okuyup “Günümüzde” şeklinde başlayan cümleleri tamamlayınız.
Eskiden aileler, çocuklarını sokaktan eve getirme konusunda çoğu zaman sorun yaşarlardı.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdi ise sokağa çıkarma konusunda büyük sorun yaşamaktalar.
Eskiden aileler akşam yemeklerinde bir araya gelir, sohbet ederek yemeklerini yerlerdi.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdi ise akşam yemeklerinde çocuklarının yüzlerine hasret durumlarıdır. 
Eskiden genellikle evlerde ve kütüphanelerde bulunan ansiklopedilerden araştırma yapılırdı.
Günümüzde
 • Cevap: En fazla yararlanılan kaynak internettir. Mesela evvelcevaba soruyoruz her şeyi.
Eskiden bayramlarda tebrik kartı yazılırdı, eş dost ve akrabalar ziyaret edilirdi.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdilerde ise ya telefondan mesaj atılıyor ya da mail yoluyla bayram kutlanıyor.
Eskiden akşamları misafirliğe gitmek, sohbet etmek daha yaygındı.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdilerde ise evde televizyon izlemek daha çok tercih edilen bir durumdur.
Eskiden haberleşme imkânları günümüze göre daha kısıtlıydı.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdilerde ise görüntülü ve sesli konuşma imkanı bulacak kadar zenginleşmiştir.
Eskiden haberler kâğıda basılı gazetelerden okunur ve radyolardan dinlenirdi.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdilerde ise sosyal ağ üzerinden yapılan habercilikler daha moda ve ekranlardan ulaşıyor haberler bize. 
Eskiden aynı mahallede oturan çoğu birbirini tanırdı. Komşular birbirlerinin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olurlardı.
Günümüzde
 • Cevap: Şimdilerde ise apartman içinde çoğu farklı yerden ve kültürden gelen insanlar var. İletişim eskilere göre daha kopuk durumdadır.

Özgürüm, Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar Metni Cevapları 


Sayfa 25 Cevabı 
Günlük yaşamınızda aşağıdaki görselde yer alan kitle iletişim araçlarından hangisi sizin için daha önemli yere sahiptir? Neden?
 • Cevap: Taşınabilir telefon ya da yaygın deyimle cep telefonu diyebilirim. Çünkü neredeyse her işlemimi cep telefonumla yapabiliyorum. Arkadaşlarımla konuşabiliyor mesaj atabiliyor sosyal ağa girip her türlü işlemimi gerçekleştirebiliyorum.
Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
 • Cevap: Televizyonlar eğlence, film, spor ile haber iletme amacıyla kullanılırken, radyo haber ve müzik için, sosyal ağ ise her türlü etkinlik için kullanılmaktadır. Mesela dizi izlemek, görüntülü konuşmak, haber okumak, müzik dinlemek gibi. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 
“Milli çıkarlara aykırı yayın” denilince aklınıza neler gelmektedir?
 • Cevap: İçerik olarak milli çıkarlarımıza hizmet etmeyen milli çıkarımızı tehdit edecek söz veya eylemlerin yer aldığı yayınlardır. Mesela terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bayrağa hakaret edecek içerikleri yayımlamak gibi milli çıkarlara uymayan yayınları yapmamamız gerekir. 
Kitle iletişim aracının muhtar adayı açısından önemi nedir?
 • Cevap: Daha çok kişiye erişmesini sağlamaktadır. Ayrıca projelerini anlatabileceği bir ortama ve kitle iletişim aracına kavuşmuş olmaktadır. Bu da tanınırlılığını arttırmaktadır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 
Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Mesai Arkadaşına Hakaret Etti, Tazminatsız Kovuldu
Mesai arkadaşına söylediği söz yüzünden tazminatsız işten atılan işçi soluğu mahkemede almıştı. Yerel mahkemenin “kıdem ve ihbar tazminatlarını almasına” hükmettiği dosya Yargıtaya gitti. Yargıtayda görülen davada Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak fiziksel görünümüne yönelik sözleri hakaret saydı. Yargıtay, “Şeref ve haysiyete yönelik bir saldırı var. Mesai arkadaşına sataşmak, düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.” diyerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
Genel ağ haberi, 23 Mayıs 2018 (Düzenlenmiştir.)
1. Bu haber, kitle iletişim araçlarında yayınlandığı zaman halk hangi haklarını kullanmış olur ya da halkın hangi haklan ihlal edilmiş olur?
 • Cevap: Halk haklı olduğu bir konuda hakkını arayabilmek için bu kararı emsal olarak gösterebilir. Böylece benzer bir haksızlık durumu da ortadan kalkmış olacaktır.
2. Sizce bu haberi yapan veya yayınlayanlar sorumluluklarını yerine getirmişler midir? Açıklayınız.
 • Cevap: Bence yerine getirmişlerdir. Çünkü haberciliğin birincil amacı halk yararına haber yapmaktır. Bunun da en güzel örneklerinden biri bu haberde karşımıza çıkar. 
3. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak böyle bir haberle karşılaştığınızda ne yaparsınız?
 • Cevap: Ben hemen bir yere bu haberi arşivlerim. Çünkü benim de başıma benzer bir olay gelirse bu haberi emsal gösterebilirim. Bu haberin böyle bir faydası olduğunu düşünüyorum.
Kitle iletişim araçlarının halkın doğru haber alma hakkını yerine getirdiklerini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Her zaman değil. Bazı kitle iletişim araçları sahipleri sadece endi çıkarlarını ve kazançlarını düşünmekte. Bu durumda da halkın bilinçlenmesi veya yararından çok kendi çıkarlarını ön plana çıkarmaktadırlar. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 
Size ait özel bilgilerin sosyal medyada paylaşılması hangi hakkinizin ihlal edildiğini gösterir?
 • Cevap: Kişisel verilerin korunması hukukuna aykırıdır. Çünkü insanların özel ve şahsi bilgileri hiç bir surette kişinin izni alınmadan, olmadan kullanılamaz. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 
Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Sokakta İki Kişinin İzinsiz Fotoğrafını Çeken Kişiye 3 Yıl Hapis
Adana, Seyhan’da durakta otobüs bekleyen kız öğrencilerin fotoğrafını çeken F. O. hakkında öğrencilerin şikâyeti üzerine dava açıldı. Duruşmada yeni aldığı cep telefonu ile otobüs durağında 2 kişinin fotoğrafını çektiğini belirten sanık, “Bayanlar fotoğraf çektiğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftakiler fotoğrafları silmemi istediler. Ben de sildim. Pişmanım.” dedi. Mahkeme, sanığa “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.
Genel ağ haberi, 14 Haziran 2018 (Düzenlenmiştir.)
1. Sizce bu haberi okuyan kişiler bilgi alma hakkından yararlanmış olurlar mı? Açıklayınız.
 • Cevap: Evet okurlar bilgi alma hakkından faydalanmış olurlar. Çünkü halkı ilgilendiren bir durum söz konusudur. Biz de gün içinde fotoğrafımızı izinsiz çekecek kişilerle karşılaşabiliriz. 
2. Haberin “kitle iletişim özgürlüğü” ile ilgisi var mı? Böyle bir durumla karşılaşsanız ne yaparsınız?
 • Cevap: Kesinlikle var. Ancak yanlış bir şekilde yapılan biriletişim örneği var. Mesela izin alınmadan fotoğraf çekme hiç bir şekilde kitle iletişimini kullanma hakkına girmez. Özel hayatın gizliliğini ihlale girer. 
3. Mahkeme “özel hayatın gizliliğini ihlal” cezasını neye dayanarak vermiştir?
 • Cevap: Çünkü mahkeme sanığın izin çekmediğini, fotoğrafı çekilen kişilerin şahsiyetine bir hakaret durumu olduğuna ve kişisel veriler konusunda bir ihlal yapıldığına hükmetmiştir.
4. “Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?
 • Cevap:  İnsanlar düşüncelerinde ve eylemlerinde özgürdür ancak bu özgürlük bir başkasının özgürlük alanını ihlal etmemelidir. Mesela ben müzik dinleme özgürlüğüne sahibim ancak çok yüksek sesle dinleyerek dinlenmekte olan komşumun dinlenme özgürlüğünü kendi zevkim için ihlal edemem.
Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
 • Cevap:

İletişim ve İnsan İlişkileri Neler Yaptım, Neler Öğrendim Etkinlik Cevapları


Sayfa 30 Cevabı 
En çok hangi konudan ya da etkinlikten hoşlandınız? Neden?
 • Cevap:
Anlamakta zorlandığınız konu ya da konular hangileridir?
 • Cevap: Olmadı.
Tekrar incelemek istediğiniz etkinlik veya konu var mı? Neden?
 • Cevap: Özellikle İletişim önemi konusunu daha ayrıntılı yeniden incelemek isterdim. çünkü başarılı ve olumlu iletişim kurmanın çok önemli olduğuna inanmaktayım.
Bu ünitenin işlenişinde başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Cevap
(x) Evet  () Hayır
Başarınızı arttırmak için ne yapmayı planlıyorsunuz?
 • Cevap:   Daha farklı kaynaklardan faydalanmalıyım. Daha fazla kendi yorumlarımla çıkarımlarım olmalı bence. 


İletişim ve İnsan İlişkileri Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Etkinlik CevaplarıSayfa 31 Cevabı 
A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.
 • Cevap
(..D..) 1. İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.
(..D..) 2. Beden dili işitme engellilerin kullandığı sözsüz iletişim şeklidir.
(..Y..) 3. Ülkemizde genel ağ eğlence amaçlı kullanılmakta, bilgi edinmek için kitaplardan yararlanılmaktadır.
(..D.) 4. Kitle iletişim özgürlüğünden yararlanırken özel hayatın gizliliğine saygı göstermeliyiz.
(..Y.) 5. Basın mensuplarının sokaktaki insanların izinsiz olarak fotoğraflarını çekme özgürlükleri vardır.
B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
 • Cevap
mimik, kitle iletişimi, yazılı iletişim, ben dili, sosyal medya, düzeltme ve cevap hakkı, sözlü iletişim
6. Mektupla haberleşme bir______YAZILI İLETİŞİM_ __türüdür.
7. Kişinin, başkalarının kabul edemeyeceği davranışlarına__BEN DİLİ____ile başlayan cümlelerle tepkisini göstermesi iletişimin olumlu devam etmesine katkı sağlar.
8. Jest ve_MİMİKLER_iletişimin beden dilini destekleyen ögelerindendir.
9. Kişilerin paylaşım yapabildiği diğer kullanıcılarla iletişim kurduğu platformlara_SOSYAL MEDYA__denir.
10. Kişiler ya da kuruluşlar kendi haklarında izinsiz ve gerçek dışı yayın yapan medyadan _DÜZELTME VE CEVAP HAKKI___ yayınlamasını isteyebilirler.
11. Mesajın kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiye ulaşmasına__KİTLE İLETİŞİMİ _denir.
C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
12. I. grup 
a. Empati
b. Radyo
c. Sözlü iletişim
ç. Medya
d. Düşünce ve ifade özgürlüğü
e. Medya okuryazarlığı
 • Cevap
II. grup
1. ( Sözlü iletişim) Sohbet etme
2. (a) Başkasının yerine kendini koyma
3. (Medya) Kitle iletişim araçlarının tümü
4. (Radyo) Kitle iletişim araçlarından biri
5. (Medya okuryazarlığı) Medyanın mesajlarını anlayıp değerlendirebilme
6. ( Düşünce ve ifade özgürlüğü) Fikirlerini açıkça ifade etme
7. () Kitap okuma
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 
Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
13. 7. sınıf öğrencisi olan Oğuzhan arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Oğuzhan’ın iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir. Oğuzhan’m olumlu iletişim kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?
I. Empati kurma
II. Lakap takma
III. Öğüt verme
IV. Göz teması kurma
V. Emir cümlesi kurma
A) II-III-IV     B) II-III-V      C) I-II-V      D) I-II-III
 • Cevap: B
14. “Yıllarca insanların sevinçlerine ve üzüntülerine tanık oldum. O günleri özlemle hatırlıyorum. Son yıllarda bayram tebriği gönderen bile kalmadı. Artık insanlar telefonlarla yazılı, sözlü ve görüntülü olarak istedikleri zaman iletişime geçmektedirler. Sevinçlerine ve üzüntülerine bu şekilde paylaşmaktadırlar.” Bu cümleler bir posta dağıtıcısına aittir. Posta dağıtıcısının konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
A) Sosyal medyanın sosyal değişimde etkili olması.
B) Mektubun çağ dışı bir iletişim aracı olması.
C) Sosyal medyada iletişimin hızlı olması.
D) Bayramlarda cep telefonundan mesaj gönderilmesi.
 • Cevap: A
15. “Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.”
Yunus Emre
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?
A) Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.
B) Söz gümüşse sükût altındır.
C) Söz ağızdan bir kere çıkar.
D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
 • Cevap: D
16. “Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?”
Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?
A) Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.
B) Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.
C) İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.
D) Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.
 • Cevap: A
17. “Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Alay etmek   B) Ben dilini kullanmak   C) Dikkatle dinlemek   D) Gülümsemek
 • Cevap: A
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
18. Genel ağın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çok fazladır. Sosyal ağ üzerinden ödevlerimi yapıyorum, müzik dinliyorum, film izliyorum, oyun oynuyorum, arkadaşlarımla mailleşiyorum. 
19. İletişimde empati kurmanın önemi nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Empati kendini bir başkasının yerine koyabilme becerisidir. Böylece insan biriyle iletişime geçmeden önce karşısındakinin duygularını ve düşüncelerini daha kolay anlayabilecek bir ön çıkarımda bulunabilecektir. 
20. Kitle iletişim özgürlüğünü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar nelerdir?
 • Cevap:
Başkasının kişisel haklarını ihlal etmeme
Başkasının özgürlüğüne müdahalede bulunmama
Kanunların bizlere verdiği verdiği hakların dışına çıkmama
21. Sosyal medyanın faydalarını örnekler vererek açıklayınız.
 • Cevap: Ders çalışabiliriz, araştırma yapabiliriz, görsel iletişim kurabiliriz, film izleyebiliriz, haber ouyabiliriz, oyun oynayabiliriz.
22. Kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
 • Cevap: İnsanların başka insanların özel hayatlarına daha fazla ilgi duymasına onlarla ilgili her türlü görsele daha rahat ulaşmasına bazen de bundan ötürü ilişkilerde ciddi problem yaşanmasına neden olmaktadır. Ama aynı zamanda bilgiye daha kestirme yoldan ulaşma ve daha fazla bilinçlenme gibi olumlu etkileri de vardır.
E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Suçlayıcı, eleştirici konuşma dili. SEN DİLİ
2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet. ÖZGÜRLÜK
3. Kitle iletişim araçlarının çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesi. KİTLE İLETİŞİM
4. Genel ağ. İNTENET
5. Kişinin bir kimse ya da bir olay karşısında dışarıdan gözlemlenebilen tutumu. DAVRANIŞ
6. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. JEST
7. Bilgisayar ağında sunucuya bağlı ve çakşır durumda olma. ÇEVRİMİÇİ
8. Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan kitle iletişim aracı. TELEVİZYON 
9. Karşılıklı iletişimde kişilerin etkiler bütünlüğü içinde bulunması. ETKİLEŞİM
10. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. SORUMLULUK
 • Cevap

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Metni Cevapları


Sayfa 36 Cevabı 
Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.
 • Cevap: Orta Asya’daki iç karışıklıklar ve nüfusun artmasıyla beraber karşılaşılan beslenme sorunları, doğal afetlerin de bu zamanlara denk gelmesinden ötürü Türkler Anadolu’ya göç etmişlerdir. Çünkü Anadolu’da geniş otlaklar vardır, zengin akar suların diyarıdır. Bunun yanında geçiş yolları üzerinde yer alması, Anadolu’da hüküm süren devletlerin otoritelerinin çok güçlü olmaması gibi sebeplerle Türkler Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?
 • Cevap: Çünkü Kayı boyunun en önemli özelliklerinden biri savaşçı bir boy olmalarıdır. O dönemde en iyi ok kullanan savaşçılarından bir çoğu Kayı boyundandı. Bundan ötürü de ok ve yay Kayıların sembolüdür diyebiliriz. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 
Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayılan ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.
 • Cevap: O dönemde Bizans’ta taht kavgaları hüküm sürmekteydi. Bizans eski gücünü yitirmişti. Bizans Tekfurları yönettikleri halktan ağır vergiler almaktaydı. Bu durum Anadolu’da bir otorite boşluğunun olmasına neden olmaktaydı. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollar’a yenilmesi onları zayıflatmış bundan ötürü de Anadolu’da Moğol baskısı hakim olmuştur. Bu ortamda Kayı ve diğer boylar kendilerine yurt edinmekte çok zorlanmamışlar, ancak bir çok devletin baskısını da hissetmek zorunda kalmışlardır.
Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.
 • Cevap:  Osmanlı Beyliği mensubu olan insanların barış içinde yaşamaları beylik içinde huzurun gelişmesini sağlarken aynı zamanda toplumun her kesiminin beyliği sahiplenmesini de sağlamıştır. Bu da Beylik içinde ikilikleri ortadan kaldırmış ve Beyliğin büyümesine katkı sağlamıştır.
Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.
 • Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 
Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Osman Bey’in bağımsızlığını ilanı Âşık Paşazâde Tarihi’nde şöyle anlatılmaktadır:
Osman Bey’in Karacahisar’ı almasından sonra çok sayıda insanın gelip yerleşmesiyle Karacahisar kısa zamanda mamur oldu. Halk, Dursun Fakih’ten buraya kadı tayin etmesini ve cuma namazı kılınmasını istedi. Dursun Fakih, bu isteği Osman Beye iletti. Osman Bey “Ne gerekiyorsa yapılsın.” deyince Dursun Fakih: “Hanım! Sultandan izin almak gerektir.” dedi. Bunun üzerine Osman Bey:
“Bu şehri kendi kılıcımla aldım, sultanın bunda ne dahli var ki ondan izin alalım, ona sultanlık veren Allah bana da hanlık verdi. Eğer minneti şu sancaksa ben, kendi sancağımı kaldırarak düşmanlarla uğraştım. Eğer o, ben Selçuk hanedanındanım derse ben de Gökalp nesliyim. Eğer bu vilayete ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem onlardan daha önce geldi.”dedi. Halk, bu sözlerden razı oldu. Kadılık ve hatiplik Dursun Fakih’e verildi. Cuma hutbesi Karacahisar’da okundu.
Âşık Paşazade Derviş Ahmed Aşıki, Aşık Paşazâde Tarihi, s.59-60 (Düzenlenmiştir.)
Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık devletin 1302’de Koyunhisar Savaşı’ndan sonra kurulduğunu şöyle açıklamaktadır:
Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan Koyunhisar Savaşı, Osman’ı bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş kaynak Pachymeres (Pakimeres) onun bu zaferle şöhretinin Kastamonu bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Bu zafer Osman’a bir hanedan kumcusu karizması kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Biz 1302 tarihini Osmanlı hanedanının, dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz.
Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Osmanlı Tarihi Üzerine Araştırmalar I, s. 17 (Düzenlenmiştir.)
1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?
 • Cevap: Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı’dır. 
2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?
 • Cevap: Kendi kılıcı ile mücadele etmek, ilk başlarda bu topraklara gelmek, savaşta sancakla savaşmak, Gökalp neslinden gelmek.
3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?
 • Cevap: Çünkü tarihçiler aynı olayı farklı şekilde yorumlayabilmektedirler. Mesel kimi tarihçi bazı gelişmeleri devletin kurulmasında yeterli görürken kimisi ise farklı olayların oluşması ve durumların gelişmesini kabul etmektedir. 
4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?
 • Cevap: İkincisi daha bilimsel geldi. O yüzden ben ikincisini benimsedim.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?
 • Cevap:
Rumeli’de iç karışıkların ve siyasi otorite boşluğunun olması
Rumeli halkının ağır vergilerden bunalması
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de elde ettiği ilk toprak parçası Bizans imparatoru Kantakuzen tarafından Osmanlı’ya verilen Çimpe Kalesi olmuştur. Rumeli’de toprak elde edilmesi sürecinde bu kale Osmanlı’nın askeri üssü olarak görev görmüştür. Çimpe kalesinin elde edilmesi sonrasında Gelibolu, Tekirdağ, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz bölgeleri de Orhan Bey tarafından Osmanlı himayesine katılan topraklar olmuştur. Bu doğrultuda Rumeli bölgesinde fetihleri kolaylaştıran en önemli etken Karesi Beyliği’nin Osmanlı himayesine katılması olmuştur. Karesi Beyliği deniz gücü ile bilinen önemli bir beyliktir. Bu doğrultuda Osmanlı, Ege denizinde bir güç olmuş, Rumeli’de fetihler kolaylaşmıştır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 
Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devletine neler kazandırmıştır?
 • Cevap: Osmanlı’nın Ege, Karadeniz ve Marmara’da denizler üzerindeki faaliyetlerde söz sahibi olmasını kurulacak olan güçlü donanmanın da ilk filizlerinin atılmasını sağlamıştır. Bunun yanında Avrupa’yı feth etmek daha da kolaylaşmıştır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 
Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?
 • Cevap:
Ordunun yayalardan ve atlılardan oluştuğu
Padişahın ordunun başında sefere katıldığı
Fethedilen kalelerin burçlarına Osmanlı bayrağının dikildiğinin
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 
Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Tarihî Köprü TİKA Eliyle Restore Edildi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Balkanlar’daki en büyük restorasyon projelerinden Tarihî Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Restorasyonu Projesi’ni başlattı. Bu proje ile Bosna Hersek’teki ortak kültürel miras koruma altına alınarak köprünün gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlandı.
Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından biri olarak kabul edilen Sokullu Mehmet Paşa adına Bosna Hersek’in doğusundaki Visegrad (Vişegrat) Sokullu Mehmet Paşa Koprüsü’ Bosna Hersek
şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Drina Köprüsü, ülkedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Drina Nehri üzerine 1571-1577 yıllarında inşa edilen ve “Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü” olarak da bilinen tarihi köprü, Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki imzası olarak bugün de tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor…
1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.
 • Cevap: Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir
2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?
 • Cevap: Çünkü geçmişini bilmeyen, geçmişinin her türlü değerine sahip çıkmayan devletler yıkılmaya mahkumdur. Devletleri devlet yapan en önemli unsur birlik duygusudur. Birlik için de ortak geçmiş değerlerinin hep beraber korunması gerekmektedir.
3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?
 • Cevap: Mesela bir çok yere cami, çeşme, garibanlar için aş evi, hastane, misafir evi, kervansaray yaptırmıştır.
4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?
 • Cevap: İki taraf için de önemli bir işbirliği yaratma durumu vardır. Kültüre ve siyasi ilişkilerin gelişmesini sağlarken aynı zamanda beraber davranma sayesinde düşmanca davranışların olmaması da diğer artıdır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 
İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.
Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?
 • Cevap: Çünkü Osmanlı Avrupa için bir tehlike oluşturmaktadır. Avrupa Osmanlı ilerlemesini durdurmak Osmanlıyı Avrupa’dan atmak için birleşmekten başka bir çare bulamadığı için Haçlı Seferleri adı altında Osmanlı’ya seferler düzenlemiş her defasında da yenilmiştir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 
Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?
 • CevapOsmanlı Devleti, balkanlarda hoşgörülü bir siyaset izliyordu. Balkan milletlerine Osmanlı Devletinin adaletli davranması ve onların bu durumu benimsemiş olmaları sayesinde Osmanlıya karşı bir isyan olmamıştır. Bundan ötürü Osmanlı Devleti balkanlarda pek fazla toprak kaybetmemiştir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 
Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
… Vardılar, oğlan devşirdiler. Getirip Anadolu’da Türk kavmine üleştirdiler. Çift sürdüler. Bunlar hizmet gördüler ve Türkçe öğrendiler. Üç yıl, dört yıl olduktan sonra getirip devlet kapısında yeniçeri yaptılar. Ak börk giydirdiler. Aslında yeniçerinin kuruluşu budur. O vakitten beri adını yeniçeri koydular.
Oruç Beğ Tarihi, s. 38
Bir ülke alındıktan sonra padişah kâtibi o yöreye gelir ve erkek çocukları yeniçeri olarak askere alır. Her biri için beş altın öder ve onları Anadolu’ya yetiştirilecekleri yere gönderir. Şayet buradan aldığı çocuk yeterli gelmezse kendi ülkesindeki erkek çocuklara sahip Hristiyanlara gider…
1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?
 • Cevap: Devşirme Sistemi’nden bahsedilmektedir.
2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?
 • Cevap: Yeniçeri Ocağı. 
3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?
 • Cevap: Türk gelenek ve göreneklerine Türk töresine uygun yetiştirilip devlet sevgisi ve adabı kazansınlar diye. 
4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?
 • Cevap: Zeki, akıllı, bilgili, sadık, gelişime açık çocukları saraydaki hizmetler için ayırmakta ve yetiştirmektedirler.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 
Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?
 • Cevap: Askeri sınıf, padişahın kendilerine dini ya da idari yetki tanıdığı devlet görevlilerinden oluşuyordu. Yönetilen kesim ise reaya yani halk kesimidir. Yönetenlerle, yönetilenler arasındaki en önemli fark, yönetenlerin devlete vergi vermemesi, yönetilenlerin vergi vermesidir.
Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
 • Cevap
 • Benzer yönler: Günümüzde de halk vatanına bayrağına milletine bağlıdır. Vergi vermekte askerlik görevini yapmaktadır.
 • Farklı Yönler: Eskiden padişahlık vardı şimdi Cumhuriyet var. Eskiden Devşirme sistemi vardı şimdi yok. Eskiden gayrımüslimler vergi vermezdi şimdi veriyorlar.Eskiden halk kul idi şimdi özgür.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 
Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.
 • Cevap:  kasaplık- çobancılık
Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.
Gaza ve cihat: Osmanlı Devletinin gaza ve cihat yaptığını duyan gazilerin Osmanlı Devletine katılması askeri gücü arttırmış fetihleri kolaylaştırmıştır.
 • CevapOsmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Metni Cevapları


Sayfa 50 Cevabı 
Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?
 • Cevap: Çünkü bu yollar hem ekonomik hem de stratejik açıdan çok önemlidir. Bir devlet bu yollara sahip olursa güçlenir, kuvvetlenir bu da uzun süre yaşamasını sağlar.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 
Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?
 • Cevap: Savaşlarda vatanı için yaralanan, sakat kalan yiğitler askerler için kullanılır. Savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiye denir.
Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.
 • Cevap: Osmanlı himayesinde yaşayan herkesin rahat ve huzur içinde yaşadığını söylemektedir. Eğer onlar da Osmanlı himayesine girerlerse onlar da rahat edeceklerdir bu yüzden de şehri teslim etmişlerdir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 
 • Cevap
Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.
 • Cevap: Siyasi olarak gayrımüslimler Osmanlıya bağlı kalmışlar, Osmanlıyı benimsemişlerdir. Askeri olarak askere alınmayan gayrımüslimler muaf olmaları karşılığında cizye denen vergi vermişler ve Osmanlıya ekonomik olarak katkı sunmuşlardır. Bunun yanında ilim, bilim alanlarında da bir çok katkıları olmuştur.
Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Osmanlı istimâlet politikasının asıl dikkat çekici neticeleri Rumeli fetihlerinde ortaya çıkar. Edirne’nin alınmasından sonra gelişen fetihlerin sadece kılıçla değil, yerli Hristiyan halkın himaye edilip haklarının iadesi, onlara dinî serbestlik tamnması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir politika sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir. Eskisine oranla daha güvenli bir hayata ve koruma altına alınmış haklara sahip olan Gayrimüslim tebaa ile uzun yıllar boyunca çok büyük problemler ortaya çıkmamıştır…
1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?
 • Cevap: Onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir politika izlemiştir.
2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?
 • Cevap: Çünkü halkın yaşamını birden büyük bir yönde değiştirmek risklidir. Çünkü halkın alışkanlıkları hemen değişmez. Eğer zorla değiştirilmeye kalkılışırsa isyanlar ortaya çıkabilir. 
3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?
 • Cevap: Çünkü çok fazla istilaya veya zorlamaya maruz kalmamışlardır. Bu da onların gelenek ve göreneklerini korumalarını ve toplumsal olarak çok fazla değişime uğramamalarını sağlamıştır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 
Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, fetih siyaseti ve adalet prensiplerine dayanıyordu. Buna göre hükümdar adaletli olursa halk emniyet içerisinde serbestçe sosyal ve ekonomik faaliyette bulunabilirdi. Böylece üretimde artış kaydedilirdi…
1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Cevap: Osmanlıya göre huzurun en önemli kaynağı halkın kendini güvende hissetmesidir. Eğer devlet adalet prensibine sonuna kadar sadık kalır ve halkı adalet duygusuyla yönetirse halk da kendini hissedeceği güven ortamında her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikleri devletin yararına yapabilecektir. Bu da devletin büyümesini sağlayacaktır.
2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.
 • Cevap:
Halkın develete güven duyması
Halkın kendini huzurlu hissetmesi
Halkın rahatça sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilmesi
Devletin büyümesi ve ilerlemesinin kolaylaşması
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 
II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.
 • Cevap
Sebepler
Siyasi Osmanlının güvenliği ve geleceği için Bizans’ın tehdit oluşturması
Askeriİstanbul’un fethiyle iki kıta arasında Osmanlı ordusunun rahatça ilerleyebilecek olması.
EkonomikBoğazların tam anlamıyla hakimiyet altına alınması ticaretin de kontrol altına alınmasını sağlayacağı için
DiniGaza ve cihat atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir anlayışı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed’in İstanbul’u alan fatih ne büyük bir kumandandır sözünü söylemesi.
Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?
 • Cevap: Bence en önemli hazırlık Macar topçu Urban’a büyük topların döktürülmesidir. Böylece yıkılmaz denilen surlar yıkılabilecek ve ordumuz İstanbul’a girerek şehri alabilecek şehir savunmasını yıkabilecektir.
II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?
 • Cevap: İstanbul halkına korkmamalarını söyleyecek din adamları gönderir, Bizans komutanlarına suikast düzenleyecek fedailer yetiştirirdim. Bunun yanında İstanbul’un altına büyük tüneller kazdırır böylece şehrin altından üstünden girerek şehri zapt ederdim. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 
İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?
 • Cevap: Hayır uygulanmamıştır. Fatih Sultan Mehmet bütün halka rahat olmalarını kimsenin yerinden edilmeyeceğini söylemiştir. Fatih ayrıca, korku içinde Ayasofya’ya toplanmış halka, canlarına ve hürriyetlerine asla zarar verilmeyeceğini, emniyet içerisinde evlerine gidebileceklerini söyledi. Ortodoks Hristiyanlara din ve vicdan hürriyeti tanıyarak onları korudu ve başlarına yeni bir patrik yani din görevlisi tayin etti. Şehirden kaçmış halkın geri dönmeleri için onlardan bir süre vergi alınmayacağını duyurmuştur.
II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.
 • Cevap:
Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
İpek Yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti.
İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı.
II. Mehmet, unvanını aldı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 
Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?
 • Cevap: Öncelikle Memlükler hazırlanmasın diye seferin İranlılar üzerine olduğunu bildirecek elçiler göndermiş, hafif toplarla sefer çıkmış, Donanma’yı Suriye üzerinden Mısır’a doğru harekete geçirmiştir. Ardından savaşta Avrupa’dan top alan Memlükler bu topları kullanamasın diye Memlükler’e yandan saldırarak hem Mercidabık’da hem de Ridaniye’de galip gelerek Mısır’ı almıştır.
İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.
 • Cevap
Benzerlikler
 • Cevap: İkisinde de büyük hazırlıklar yapılmıştır. İkisinde de toplar döktürülmüştür. İkisinde de donanma kullanılmıştır. İkisinde de büyük zaferler elde edilmiştir.
Farklılıklar
 • Cevap: İstanbul seferi için dökülen toplar daha büyüktür. İstanbul seferi için daha uzun süren hazırlıklar yapılmıştır. İstanbul’un fethinde şehir kuşatması olmuştur. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 
Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?
 • Cevap: Minyatürde görüleceği üzere Rodos’u savunan birlikler şövalyeler ve iyi askerlerdir. Ayrıca Rodos surları yüksek ve kalındır. Geçilmesi kolay olmayacak cinstendir. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 
Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.
Fethedilen Yer
 • Cevap: Trabzon 
Fetheden padişah
 • Cevap: Fatih 
Fethedildiği devlet
 • Cevap: Akkoyunlular Devleti
Fethedildiği tarih
 • Cevap: 1461
Fethin sonuçları
 • Cevap: Trabzon Limanı Osmanlıların eline geçmiş, Osmanlılar Karadeniz’de önemli bir güç olmuşlardır. İranlıların Karadeniz ile bağlantısının önüne set çekilmiştir.
Fethin sebepleri
 • Cevap: Trabzon Limanı’nın önemi. Karadeniz’e hakim olma isteği. İranlılar’ın ilerleyişinin önüne geçilmek istenmesi
Fetihte izlenen yöntem
 • Cevap: Öncü güçler önceden Trabzon’a gelmiş ve keşif yapmışlardır. Kent uzun süre abluka altına alınmış halkın açlıkla mücadele ederek Akkoyunluların zorda kalması sağlanmıştır. Bunun sonucunda Trabzon kolayca alınmıştır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 
Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?
 • Cevap: Özellikle Yeniçeri askerlerinin başlarına taktıkları börk adı verilen beyaz renkli şapka benzeri eşya ilgimi çekti.
2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.
 • Cevap: Çünkü bu bir meydan muharebesidir. Meydan muharebesi demek ise göğüs göğüse çarpışmak demektir. O yüzden askerler öndedir.
3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.
 • Cevap: Minyatürde görüleceği üzere Rodos’u savunan birlikler şövalyeler ve iyi askerlerdir. Ayrıca Rodos surları yüksek ve kalındır. Geçilmesi kolay olmayacak cinstendir. 
4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?
 • Cevap: Çünkü Rodos Kalesi’inin surları çok yüksek ve aşılması çok zordur. O yüzden yerin altından kazarak şehir içine girilecek ve lağımcılar yani kazıcılar sayesinde şehrin kapıları açılabilecektir.
5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?
 • Cevap: Her türlü ordu özelliklerini göstermesidir. Mesela yayalar, atlılar, lağımcılar, ordunun kullandığı büyük toplar ve topçular gibi özellikleri görülmektedir.
6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?
 • Cevap: I. karikatürde mavi zemin ortasında atının üstünde duran ile II. karikatürde topçuların hemen yanı başında duran atın üstündeki kişidir.


Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Metni CevaplarıSayfa 62 Cevabı 

Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martel- yus) tarafından 1491’de çizilmiştir.
Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?
 • Cevap: Afrika, Avrupa, Asya vardır.
2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?
 • Cevap: Amerika, Antarktika, Avustralya
3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?
 • Cevap: Asya ve Afrika. Çünkü Asya’da Japonya bitişik ve Süveş Kanalı o dönemde açılmamış olduğu için Afrika Asya ile birlikte beraber çizilmiştir. Oysa İkisi de ayrı çizilmek zorundadır günümüzde.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 
Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.
 • CevapPusula özellikle kaşifler için ve de uçsuz bucaksız gibi görünen denizciler için çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Pusula sayesinde insanlar yönlerini kolaylık bulmaktadırlar. Özellikle de bir yerden bir yere giden meslekler gibi örneğin denizciler için. Masmavi denizin yönlerini bulup bir çok kaşif coğrafi keşifler gerçekleştirmiştir. Çok uzun yıllar boyunca gemicilik dendiğinde akıllara Akdeniz gelirdi. Gemi yapımı ve denizcilikteki gelişmeler ilerledikçe dünya yavaş yavaş küçüldü. Yelkenli gemiler, yeni yeni yerler bulmak isteyen cesur kişileri dünyanın bilinmeyen yerlerine taşıdılar.
Sizce hangi keşif daha önemlidir? Neden?
 • Cevap: Bence en önemli keşifler barut, pusula ve kağıttır. Kağıt sayesinde bütün bilgiler kayıt altına alındı. Böylece bilgiler nesilden nesle aktarılarak gelişerek sonraki insanlara yol gösterici oldular. Bu da daha sonraki bir çok teknolojik gelişmenin de oluşmasını sağladı.
Keşifler daha çok hangi yöne doğru olmuştur? Neden?
 • Cevap: Daha çok Amerika ve Afrika kıtasına doğru olmuştur. Çünkü bilinmeyen yerler ve daha da önemlisi zenginliğin kullanılmamış bir çok kaynağın ana vatanı bu yerlerdi.
İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
 • Cevap: Osmanlı Devletini kötü etkilemiştir. Çünkü eskiden tek geçiş yoluna sahip Osmanlı ciddi ekonomik gelirler elde ederken artık yeni yollarla beraber gelirleri de düşüş göstermiştir. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 
Metni okuyunuz ve soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
Amerika yerlilerinin kurduğu iki büyük imparatorluk için o gün, yani 1492 yılında Karayip Denizi’ndeki adalardan birinde yerlilerin ağaçların arkasına saklanarak kıyıya yanaşan yabancıları korku içinde izlediği gün, sonun başlangıcıydı. Aslında bu adadaki yerliler iki büyük yerli uygarlığından, Azteklerden ve Inkalardan çok uzakta yaşıyorlardı…
1. “Yabancılar”m gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?
 • Cevap: Çünkü onların doğal yaşam alanları yok edilecek onların her türlü zenginliği alıkonulacaktır. Bu da ilkel yaşayan ve ateşli silahlardan habersiz yaşayan yerlilerin yabancılar tarafından yok edilmesiyle sonuçlanacak kötü günlerin başlangıcına neden olacaktır.
2. Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?
 • Cevap: Çünkü Kolomb yeni kıtada bir çok zenginlik olduğunu söylemektedir. Bu da para için yeni yaşam alanları için bir çok gezgincinin, kaşifin ve zengin olmak isteyen kişinin ilk adresi olacaktır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 
Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?
 • Cevap:
Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.
Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 
Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.
Adı
 • Cevap: Leonardo di ser Piero da Vinci
Ülkesi
 • Cevap: İtalya
Doğum ve ölüm tarihleri
 • Cevap: 15 Nisan 1452 tarihinde doğdu 2 Mayıs 1519 tarihinde hayata veda etti.
Çalışma yaptığı alan ya da alanlar
 • Cevap: Resim, mekanik, savaş aletleri, haritacılık
Eserleri
 • Cevap: Resim Üzerine Tezler, Mona Lisa Tablosu, Son Akşam Yemeği (The Last Supper), Vitruvius Adamı (Vitruvian Man)
Bilim, sanat ya da düşünce hayatına katkısı
 • Cevap: Resim sanatında ışıklandırma tekniği sayesinde yeni bir akım başlatmıştır. Teknolojik bir çok aleti icat etmiştir. Bunun yanında mimari de ve yapmış olduğu anatomik çizimlerle tıp alanında bir çok yeniliği sağlamıştır.
Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?
 • Cevap: Çocuk ve üç küçük kardeşi haftanın her günü, günde 12 ila 14 saat arasında çalışmaktalar. Bu yüzden çocuk işi çalıştırma yasağının delindiği ve de çalıştıkları için eğitim haklarının ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kötü iş koşullarından dolayı sağlık hakları da ihlal edilmiştir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 
Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.
Sanayi înkılabı’nın İnsanların Yaşamına Etkileri
AvrupaAvrupa’da bir çok fabrika kuruldu. Avrupa’da bir göç dalgası başladı. Avrupa’nın ham madde arayışı sonucu sömürgecilik faaliyetleri başladı.
Osmanlı DevletiOsmanlı sanayileşemediği için ekonomisi zor zamanlar geçirdi. Osmanlının elindeki topraklar ham madde paylaşımı için Avrupa devletleri tarafından kışkırtılmaya ve ele geçirilmeye başladı.
SömürgelerSömürge devletleri işgal edildi, yeraltı ve yer üstü zenginlikleri zorla alınmaya başlandı. Bu da savaş yüzünden fakirleşmelerine neden oldu.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 
Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?
 • Cevap: Çünkü Afrika kıtasının yar altı zenginlikleri özellikle altınlarının kıtanın işgal edilerek çıkarılması ve başka kıtalara taşınması anlatılmak istenmektedir.
2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?
 • Cevap:  Çünkü o kıtalarda yer alan dağlardan çıkarılan altına vurgu yapılırken aynı zamanda Amerikalı şirketler tarafından Afrika’daki altınların Amerika’ya taşınmasına da vurgu yapılmaktadır.
3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?
 • Cevap: İnsanlığın Kazınmış Acılarının Tarihi
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 
Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.
 • Cevap
GelişmelerEtkilemediOlumlu Etk.Olumsuz Etk.Osmanlı Devleti’ne etkileri
Coğrafi keşifler     X Ekonomi geriledi
Rönesans     X Aydınlanma ve Sanayi İnkılabı oldu Coğrafi Keşifler sonucu Osmanlı eski önemini yitirdi
Reform           X
Aydınlanma Çağı     XAvrupa güçlendi, Osmanlı gericilerin elinde tükendi gitti
Sanayi İnkılabı     X Avrupa’da ekonomi gelişti sömürgecilik faaliyeti başladı Osmanlı hem toprak kaybetti hem de ekonomisi zayıfladı
Fransız İhtilali     X Ulusçuluk akımı başladı Bu akım neticesinde Osmanlıdaki bir çok ülke ayaklandı
Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.
 • Cevap
Gelişmelerİnsan haklan ihlalleri
Coğrafi keşifler Yaşam hakkı, bağımsızlık hakkı
Reform İnanç özgürlüğü hakkı
Sanayi İnkılabı İşçi hakları
Sömürgecilik Bağımsızlık hakları
Fransız İhtilali İmparatorluklar içindeki uluslar isyan ettiler


Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Metni Cevapları


Sayfa 72 Cevabı 
Haberi okuyunuz ve sorulan cevaplayınız.
PTT’nin 177. Kuruluş Yıl Dönümü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 177. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. 23 Ekim 1840’ta posta hizmetlerini yürütmek üzere temelleri atılan kurum günümüzde küresel bir marka hâline geldi. 177. kuru- dönümü kapsamında PTT AŞ Genel Müdürlüğü binası süslenecek ve İstanbul’da “PTT’nin Tarih Yolculuğu Metroda” konulu pul sergisi açılacak.
Genel ağ haberi, 20 Ekim 2017 (Düzenlenmiştir.)
1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?
 • Cevap: Osmanlı Devleti. Çünkü kuruluşu 23 Ekim 1840’tır.
2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?
 • Cevap: Özellikle mektup ve telgraf iletmede ve bu hizmetlerin halka ulaşmasında önemli görevler üstlenmiş ve hizmetlerde bulunmuştur diyebiliriz. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 
İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.
 • Cevap: Çünkü ordu için faydalı kitapların basılması amaçlanmış olabilir. Çünkü Askeri alandaki yenilikleri ve gelişmeleri askeri okullarda okutmak istemiş de olabilirler.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 
Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
 • Cevap: Günümüzdeki itfaiyeciler devlet görevlileri olarak daha teşkilatlaşmış ve iyi şekilde organize olmuşlardır. Ayrıca ileri teknolojiyi kullanmakta ve elemanlarını iyi yetiştirmektedir. Oysa tulumbacılar ne yazık ki gerekli önlemleri almadan yangını söndürmeye çalışmışlardır.
A. Lale Devri ’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.
a. sağlık
b. eğitim-kültür
c. siyasi
ç.ekonomi
d. sanat
 • Cevap
(eğitim-kültür) 1. Kütüphaneler açıldı.
(sağlık) 2. Çiçek aşısı uygulanmaya başlandı.
(eğitim-kültür) 3. Yabancı eserleri Türkçeye çevirmek için tercüme odası kuruldu.
(ekonomi) 4. Kumaş ve çini imalathaneleri açıldı.
( sanat) 5. Avrupa mimarisi örnek alınarak eserler yapıldı.
( siyasi) 6. Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
B. Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.
 • Cevap: Lale devri sayesinde Osmanlı kendini toparlamaya çalışmıştır fakat günümüze etkileri fazla yoktur. Yalnızca, Lale Devrinden geriye mimari ve diğer eserler kalmıştır. Osmanlı sağlıktan eğitime mimariden ekonomiye bir çok alanda yenilikler yaparak devlette reform hareketleri yaparak devleti kurtarmaya çalışsa da bu yenilikler köklü olmadığı için çok da başarıya ulaşmıştır diyemiyoruz. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 
Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?
 • Cevap: İkisinde de reklam vardır. İkisi de para karşılığı satılmaktadır. İkisinin de özel ve devlet gazetesi gibi türleri vardır. Ancak günümüz gazeteleri renkli ve latin harfleriyle çıkarılırken geçmiş dönemdeki gazeteler siyah-beyaz ve Arap harfleriyle çıkarılmıştır.
Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Gazete Avrupa’da büyük yeniliklerin başlatıcısıdır ancak Osmanlı toplumunda yerine getirdiği görev Batı’ya göre daha kapsayıcı boyutlardadır. Gazete, kitabın gördüğü fonksiyonu da yerine getirmiştir. Adeta bir broşür hacmine ulaşan uzun makaleler, gazetenin kitap yerine kullanıldığını göstermektedir…
1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?
 • Cevap: Gazetelerde yer alan bilimsel makaleler ve fen ile ilgili gelişmelerin ayrıntılı anlatıldığı haberler halkı bilgilendiren ansiklopedik kitaplar işlevi görürken yine gazetelerde yayımlanan roman, hikayeler de halkın edebi ve sanatsal kitap açığını kapatmıştır.
2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Çünkü halkı aydınlatmak ve eğitmek gerektiğini düşünmektedirler. Bunun yolu da halkın bilgilenmesini sağlamaktır. Bundan dolayı hemen her konuda gazete ve romanlarında her türlü şeyi yazmışlardır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 
İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız.
 • Cevap: Özellikle halk bu alandaki gelişmeleri sahiplenmiştir. Mesela telgraf direkleri için ormanlardan ağaçlar kesmiştir. Halk ile devlet bütünleşmiştir. Bunun yanında Osmanlının telgraflar sayesinde Avrupa’daki gelişmeleri daha yanından takip edebildiğini de söyleyebiliriz. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 
Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Osmanlı padişahları ve devlet adamları demir yoluna çok büyük ilgi gösterdiler. Sultan Abdülmecit (1839-1861), saray duvarına tren resmi asıyor ve özel doktoruna bu resmi göstererek “Ülkemde bu trenlerin bulunması en büyük arzumdur.” diyordu…
Osmanlı Ansiklopedisi, C. 3, s. 463.
Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamid hatıralarında şunları ifade ediyor: “Bütün kuvvetimle Anadolu demir yollarının inşasına hız verdim. Bu yolun gayesi Mezopotamya ve Bağdat’ı, Anadolu’ya bağlamak, Iran Körfezi’ne kadar ulaşmaktır…
www. tcdd.gov. tr
1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?
 • Cevap: Çünkü demir yolu demek ülkenin her yerine ulaşabilmek ve hizmetin her alanını ülkenin en uç noktalarına kadar ulaştırabilmek anlamına da gelmektedir. Bunun önemini bilen padişahlar bu yüzden demir yollarını ülkenin her yerine ulaştırmaya çalışmışlardır.
2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?
 • Cevap:
Ekonomiye canlılık gelmiştir.
Ham madde ihtiyacı sanayinin geliştiği bölgelere daha kolay taşınmıştır.
Ülke içindeki ulaşım imkanları kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 
Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.
Elçilikler
 • Cevap
Toplumsal: Elçilikler Avrupa’da gördükleri yenilikleri Osmanlıya bildiriyor halk da Avrupayı yakından tanıdıkça onlar gibi giyinip onlar gibi yaşamaya başlamıştır.
Ekonomik: Elçilikler sayesinde Avrupa ile ilişkiler sağlanmış ve diğer Avrupalı ülkelerle ekonomik işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.
Matbaa
 • Cevap
Toplumsal: Toplumun okuma yazma oranı az da olsa artmış, büyük eserlerin bazılarına daha kolay ulaşmışlardır.
Ekonomik: Matbaa sayesinde kitap basımı artmış, ansiklopediler ve ders kitapları seri şekilde basılmıştır.
Posta Nezareti
 • Cevap
Toplumsal: Toplumun kendi arasındaki iletişimi artmıştır.
Ekonomik: Ulaşım ucuzlamıştır.
Telgraf Müdürlüğü
 • Cevap
Toplumsal: Ulaşım hızlanmıştır.
Ekonomik: Ulaşım ucuzlamıştır.
Tulumbacılar
 • Cevap
Toplumsal: Toplumun daha güvende yaşaması sağlanmaya çalışılmıştır.
Ekonomik: Yangınlardan dolayı oluşacak maddi hasarlar azalmıştır.
Gazeteler
 • Cevap
Toplumsal: Toplumun hem bilgilendirilmesi hem de eğitilmesi hızlanmıştır.
Ekonomik: Ekonomik olarak gazeteler hem iş imkanı sağlamış hem de reklam faaliyetleri artmıştır.
Buharlı gemiler ve demir yolları
 • Cevap
Toplumsal: Ulaşım çeşitlenmiş ve hızlanmıştır.
Ekonomik: Ulaşımın eskiye göre daha uygun koşullarda ve lüks şekilde olması sağlanmıştır.
Yeni okullar
 • Cevap
Toplumsal: Toplumdaki okur yazarlık artmıştır.
Ekonomik: Ekonomik olarak çalışacak kalifiye eleman artmıştır.

Seyyahların Gözüyle Osmanlı Metni CevaplarıSayfa 81 Cevabı 
Osmanlı Devleti Dönemi’nde yaşayan bir seyyah olsaydınız nereleri gezerdiniz? Gezdiğiniz yerlerle ilgili hangi konularda yazılar yazardınız?
 • Cevap: Ben en çok Kapadokya’yı, Balkanları ve tabi ki de İstanbul’u gezerdim. Çünkü buralarda en önemli eserler en güzel doğal güzellikler yer almakta. Bu yerlerin yeme içme alışkanlığı gelenek görenekleri ve doğal tarihi güzelliklerini anlatırdım. 
A. Osmanlı Devleti Dönemi’ne ait aşağıda yer alan eserlerin hangi sanat dallarına ait olduğunu araştırarak altlarına yazınız.
 • Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 
Tablodan hareketle Osmanlı kültürü ve sanat anlayışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Osmanlıda kültürel hayatın sanat eserlerine nasıl yansıdığını gösteren çok güzel bir eserdir. Günlük hayatta kadınların yüzlerini örterek sokağa çıktıkları, atlarla ulaşımın olduğu, sokak aralarındaki tüccarların satıcıların ekonomik faaliyetlerini arkada cami fonuyla çok iyi bir şekilde işlendiğini göstermektedir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 
Günümüzde Osmanlı Devletindeki yardım faaliyetlerine benzer çalışmaları hangi kurum ve kuruluşlar yapmaktadır? Açıklayınız.
 • Cevap: KIZILAY, DARÜLACEZE, ÇOCUK ESİRGEME KURUMU, BAKIM EVLERİ… 
Türk tüccarların hangi özelliği sizi daha çok etkiledi? Neden?
 • Cevap: Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibarmış. Zorlama, üsteleme, kavga yokmuş. Çünkü önemli olan edep ve namusmuş. Bu özelliklerin tümü beni çok etkiledi. Özellikle esnafların dürüstlükleri günümüzde görmediğimiz bir şey. 
82-85. sayfalar arasındaki örneklerde seyyahlar Osmanlı halkının hangi davranışlarından etkilenmişlerdir? Yazınız.
 • Cevap: Osmanlı’nın özellikle temizliğe nasıl önem vermesinden, esnafların dürüstlüğünden sakinliğinden kibarlığından etkilenmişlerdir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 
Çevrenizde hangi türde tarihi yapılar bulunmaktadır? Bu yapılar halkın hangi ihtiyaçlarına cevap vermektedir?
 • Cevap: Dini, sosyal ve kültürel amaçlarla yapılmış binalar günümüzde tarihi eser olarak karşımıza çıkıyor. Camiler, kervansaraylar, hanlar ve hamamlar, kütüphaneler ilk aklıma gelenlerdir.
Yukarıdaki metinde anlatılan evin özelliklerinden hangilerini yandaki resimde görüyorsunuz?
 • Cevap: Hepsinde bir kenarda yüksek bir sedir var demiş metinde görselde de bunu görüyoruz. Bu sedirin üzerine kumaşla kaplı ya da saten kaplı şilteler konuyor, bir uçtan bir uca yastıklar diziliyor demiş resmi incelediğimizde bunu da görebiliyoruz. Yüksek tavan da yine bahsedilen özellik olarak karşımıza çıkar.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 
Metinlerde söz edilen yemek ve içeceklerin hangileri günümüzde de tüketilmektedir?
 • Cevap: Kabak dolması, bazlama, pilav ve cacık günümüzde de her evde yenilmektedir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 
1574’teki Ramazan Bayramı kutlamaları ile günümüzdeki Ramazan Bayramı kutlamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
 • Cevap: Herkes en iyi giysilerini giymiş, günümüzde de bu gelenek devam eder. Ancak salıncak kurulması günümüzde pek karşılaşmadığımız bir gelenektir. İnsanların bayramda alış veriş yapmaları gece davulcu tarafından uyandırılmaları da yine benzeyen diğer yönlerdir.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 
Günümüzdeki giysi ve ayakkabılarla metinde anlatılanlar arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
 • Cevap: Günümüzde çok farklıdır. Çünkü geçmişe baktığımızda şunları görürüz ayakkabılar ince deriden mor, kırmızı veya sarı renkte yapılır, deriye çok güzel renkler verirlermiş. Kepenek yerine de dolama adı verilen topuklara kadar uzun şeyler giyerlermiş. Oysa günümüzde kadınlar topuklu ayakkabı erkekler kundura her iki kesim de spor ayakkabılar giymektedirler. Manto ve uzun kollu giysiler günümüzde de giyilirken günümüzde etekler, kısa şortlar ve askılı elbiseler de giyilmektedir.
Seyyah Osmanlıda kullanılan giysi ve ayakkabıların hangi özelliklerinden etkilenmiştir?
 • Cevap: Derinin nasıl güzel renklerle boyandığı, nasıl güzel işlendiğinden bahsetmektedir. 
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 
Osmanlı Devleti’nin kültürel özelliklerine ait örnekleri araştırınız. Her bir özellik için üç örnek yazınız.
Mimari eserler
 • Cevap: Süleymaniye, Sultanahmet Cami, Selimiye Cami
Giysiler
 • Cevap: mintan, fes, setre
Yemekler
 • Cevap:  Dolma, baklava, pilav
İçecekler
 • Cevap:  kızılcık şerbeti, şarap, nar şerbeti
Oyunlar
 • Cevap:  güreş, cirit, polo
Sporlar
 • Cevap: güreş, cirit, polo
Kutlamalar ve eğlenceler
 • Cevap: Düğün törenleri, Sünnet etkinlikleri, kandil kutlamaları
Bayramlar
 • Cevap: Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı, Kandiller
Ev eşyaları
 • Cevap: divan, ibrik, takunya
Edebî eserler
 • Cevap: Vankulu Lugati, Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 
Seyahatnamelerden alınmış metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Bir kaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Türkler bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.
Gülgün Üçel Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), s. 356
1. Metinler kültürel özelliklerden hangileriyle ilgilidir? Sırasıyla söyleyiniz.
 • Cevap: Misafirperverlik, hoşgörü, inanç
2. Bu kültürel özellikler neden seyyahların ilgisini çekmiştir?
 • Cevap: Çünkü başka ülkelerde bu kadar hürmet görmemişlerdir. Bu kadar iyi ağırlandıkları başka bir kültür yoktur.
3. Metinlerdeki kültürel özellikler günümüzde devam ediyor mu? Devam etmeyenler neden yok olmuş olabilir?
 • Cevap: Bence tam olmasa da yine de devam ettiğini söyleyebiliriz. Hala misafirperverlik ve hoşgörü toplumda hakimdir. Devam etmeyen teşekkür bekleme adetidir. Çünkü günümüz insanı biraz daha yaptığının karşılığını bekler hale gelmiştir. 
4. Bu kültürel özelliklerden hangilerini yaşatmak gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden?
 • Cevap: Bence misafiri ağırlama, konaklama imkanı sunma , yedirme ve teşekkür beklememe gelenekleri devam etmelidir. Çünkü hoşgörü ve misafirperverlik bence toplumun önemli erdemlerinin başında gelmelidir. 

Türk Tarihinde Yolculuk Neler Yaptım, Neler Öğrendim Cevapları


Sayfa 92 Cevabı 
En çok hangi konudan ya da etkinlikten hoşlandınız? Neden?
 • Cevap: Ben en çok Osmanlının kültürel özelliklerinin anlatıldığı konudan hoşlandım. Çünkü çok ilgimi çeken konular anlatıldı.
Anlamakta zorlandığınız konu ya da konular hangileridir?
 • Cevap: Coğrafi keşifler konusunda bazı eksiklerim olduğunu düşünüyorum.
Tekrar incelemek istediğiniz etkinlik veya konu var mı? Neden?
 • Cevap: Yok.
Bu ünitenin işlenişinde başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Cevap
(x) Evet  () Hayır
Başarınızı arttırmak için ne yapmayı planlıyorsunuz?
 • Cevap:  Daha çok okumalı daha farklı kaynakları taramalı ve Osmanlı ile ilgili çekilen filmleri izeleyebilirim.

Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum CevaplarıSayfa 93 Cevabı 
A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.
 • Cevap
(..Y..) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.
(..D..) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
(..Y..) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
(..D..) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.
(. D..) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.
(..D..) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.
(..Y..) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.
(..Y.) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
(..D..) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.
 • Cevap
B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.
 • Cevap
Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğullan, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din
10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara_REAYA__denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başardı olmasında__İSTİLAMET POLİTİKASI_ _önemli bir yere sahiptir.
12. _ KARESİOĞULLARI__Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu__TIMARLI SİPAHİLER_oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara_DİN_ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda_BAHARAT__Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz_LUTHER_öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Dönemi’nde__TAKVİM-İ VEKAYİ___adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 
C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
18. I. grup 
a. Osman Bey
b. Orhan Bey
c. I. Murat
ç. Yıldırım Bayezid
d. II. Murat
e. Yavuz Sultan Selim
 • Cevap
II. grup
1. (d) Varna
2. (a) Koyunhisar
3. () Mohaç
4. (e) Çaldıran
5. (ç) Niğbolu
6. (c) Çirmen
7. (b) Pelekanon
Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
19.  I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması
Yukandaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapdan ıslahatlar arasında yer almaz?
A) I      B) II      C)III     D) IV
 • Cevap: B
20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.”
Thomton (Tornttn) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt.263) Thomton.
Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?
A) Dürüstlük   B) Misafirperverlik   C) Saygı   D) Temizlik
 • Cevap: B
21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) ilk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.
 • Cevap: C
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 
22. Sanayi İnkılabının sonuçlarından hangisi insan haklan ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi    B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması   D) Şehir nüfusunun artması
 • Cevap:  C
23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin, Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.
Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Rönesans harekederini yakından takip etmek    B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak     D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak
 • Cevap: D
D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Bence en önemli güç devletin bekası için herkesin elinden geleni yapmasıdır.
25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?
 • Cevap: İstimalet politikası Osmanlı Devleti tarafından bir gelenek gibi yüzyıllarca uygulanmıştır. Bu politikanın esası hoşgörülü davranmak ve tahammül etmektir. Böylece devlete isyan eden halk olmamıştır. Halk kendini güvende ve huzurda hissettiği için de Osmanlının faydası için çalışıyor.
26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanh Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?
 • Cevap:
Coğrafi Keşifler
Reform
Rönesans
Sanayi İnkılabı
Fransız İhtilali
27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?
 • Cevap:
1 – Bu ferman ile Müslüman ve gayri Müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir Osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır.
2 – Ferman Müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum Müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum Osmanlı Devleti’nde dağılmayı hızlandırmıştır.
3 – Ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri Müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır.
Avrupalılar yine Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya devam etmiştir.
4 – Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırmıştır.
5 -Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan Tanzimat ve Islahat Fermanları toplumsal dengeyi zedelemiştir.
28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?
 • Cevap: Sultanahmet Cami, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii
E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu.
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak.
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet.
4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem.
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi.
6. itfaiye teşkilatının temeli olan ocak.
7. Osmanh Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar.
8. Osmanh Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek.
 • Cevap


Diğer sayfalar yükleniyor.. takipte kalınız...
Dünya’da çok sayıda yanardağ vardır. Yukarıda yer alan fotoğrafta Sicilya’daki Etna Yanardağı lav püskürtürken görülmektedir. Acaba bu lavlar nereden geliyor? Dünya’nın derinliklerinde neler var?
Uydularla Dünya’mn yüzeyi uzaydan gö­rülebiliyor. Oradan bakılınca yanda yer alan fotoğraftaki gibi Dünya’nın kayaçlarla kaplı yüzeyinin büyük bir kısmında uzanan mas­mavi sular ve onları çevreleyen bulutlar se­çilebilir. Biraz daha yaklaşıldığında ise aşa­ğıdaki fotoğraflardaki gibi yüksek dağlar ve derin vadiler fark edilebilir.
Taş, toprak, kaya vb.nin Dünya’nın kara tabakasını; denizlerin, göllerin, akarsuların su tabakasını; kara ve suların etrafını saran havanın ise hava tabakasını oluşturduğunu hatırlayınız. Bu tabakaları gözlemleyebilirsi­niz.
Dünya yüzeyinden derinlere inildikçe tabakalar devam eder. Ancak bu tabakalar doğrudan gözlemlenemez.

Bilim insanları Dünya’nın gözlemlenemeyen iç kısmının özellikleriyle ilgili araştırmalarına devam etmektedirler. Özellikle yanardağlardan yeryüzüne püsküren kızgın lavları inceleyerek pek çok bilgi edinmektedirler. Bilim insanları edindikleri bilgiler­den yola çıkarak Dünya’nın gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen kısımlarını, bazı temel özellikle­rine göre adlandırdıkları bölümlere ayırmışlardır. Bu bölümlere katman denir. Dünya, farklı özelliklere sahip, iç içe sıralanmış katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanlar dıştan içe doğru sırasıyla hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küredir.

Hava küre: Dünya’nın en dış katmanıdır. Atmosfer olarak da adlandırılan hava küre, Dünya’yı uzaya ka­dar her taraftan kuşatan ve yaşamı mümkün kılan bir gaz karışımıdır. Hava küre tüm canlılar gibi sizin de soluk alırken kullandığınız havanın bulunduğu kısım­dır. Yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları bu kısımda meydana gelir. Azot, oksijen, karbondioksit, su buha­rı gibi çeşitli gazlardan oluşan hava kürenin alt sınırı kara ve deniz yüzeylerine temas eder. Yani hava küre, taş küre ve su küre ile temas hâlindedir.

4 yorum: