Sıcak!

7. Sınıf İngilizce Kök-e Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

2020 7. Sınıf İngilizce Kök-e Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
7. Sınıf İngilizce Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
7. Sınıf İngilizce Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Kök-e Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.


Bu ünitede;
Birinci bölümde; Dünya, Güneş ve Ay’ın göreli boyut ve biçimlerini model oluştura­rak tanıyacak ve kavrayacaksınız.
İkinci bölümde; Dünya’mızın katmanlarını da model oluşturarak tanıyacak ve bu katmanları genel özelliklerine göre karşılaştıracaksınız.
Üçüncü bölümde ise Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklayarak bir model oluşturacaksınız. Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisi kurabilecek, bu ilişkinin yol aç­tığı sonuçlar hakkında bilgi ve beceri kazanacaksınız.
Dünya, üzerinde canlıların yaşadığı gezegendir. Güneş, Dünya üzerindeki canlıla­rın yaşaması için gerekli ısı ve ışığın kaynağıdır. Ay ise Dünya’ya en yakın ve onun çevresinde dolanan bir gök cismidir. Yukarıdaki fotoğrafta Dünya, Güneş ve Ay görül­mektedir. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekilleri ve büyüklükleri nasıldır?
Güneş’i sabah doğarken ya da akşam batarken izle­diniz mi?
Eğer izlediyseniz yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi gö­ründüğünü bilirsiniz.
Yandaki fotoğraf da bulutsuz bazı gecelerde gökyü­zünde gördüğünüz Ay’ın fotoğrafıdır. Bu fotoğraflar size
Güneş ve Ay’ın şekilleri hakkında bir fikir verebilir.
Dünya’mızın şeklinin küreye benzediğini öğrendiniz. Dünya gibi Güneş ve Ay’ın şekilleri de küreye benzer mi?
İlk çağlardan günümüze kadar Güneş, Ay ve diğer gök cisimleri insanların ilgisini çekmiştir. İnsanlar merakları­nı gidermek amacıyla sürekli araştırmalar yapmışlardır. Bu ilgi ve araştırma merakı günü­müzde de devam etmektedir.
Dünya, Güneş ve Ay’ın şekilleri birbirine benzemekle beraber büyüklükleri birbirinden farklıdır.
Güneş, Dünya’dan daha büyüktür. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre Güneş’in çapı Dünya’nın çapının yaklaşık 100 katıdır. Yani 100 tane Dünya yan yana dizi­lirse Güneş’in çapına denk gelir. Bu durumda, Güneş hacimce Dünya’dan yaklaşık olarak 1.000.000 kat daha büyüktür, denilebilir. Bu, Güneş’in içine 1.000.000 civarında Dünya sığabileceği anlamına gelmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönderme