Sıcak!

7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
2020 7. Sınıf Din Kültürü FCM Yayınları Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar


Anahtarlar kapatıldığında yukarıdaki elektrik devrelerinden hangisinde ampulün daha parlak ışık verdiğini söyleyebilirsiniz. 5. sınıf fen bilimleri dersinde, basit elektrik devresinde pil sayısı arttırıldığında ampul parlaklığının da arttığını öğrendiniz. Ayrıca pil sayısı sabitken devredeki ampul sayısını arttırdığınızda ise ampul parlaklığının azaldığını yaptığınız deney­lerde gözlemlediniz.
Ampul parlaklığı, bir elektrik devresinde ampul ve pil sayısı değiştirilmeden de arttırılıp azaltılabilir. Bunun için ampul ve pil dışındaki başka bir devre elemanının değiştirilmesi ge­rekir. Bu devre elemanı, elektrik enerjisinin devrede akışını sağlayan bağlantı kablosudur. Bağlantı kablosunun içinde iletken bir tel olduğunu biliyorsunuz. İletkenin cinsi, uzunluğu, dik kesit alanının büyüklüğü ampul parlaklığının değişmesine neden olur.
Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerden biri iletkenin cinsidir.
Yandaki şekillerde suyun, uzunluk ve kalınlıkları aynı, özellikleri farklı borulardan akışı görülmektedir. Bardaklarda belli bir za­man aralığında biriken su miktarının farklı olması boruların özelliklerinden kaynak­lanmaktadır. Düz bir borudan su kolaylıkla akarken düz olmayan borudan daha zor akmaktadır. Bir elektrik devresinde elekt­rik enerjisinin iletimi suyun borulardan akışına benzetilebilir. Elektrik enerjisinin iletimi de kullanılan iletken maddenin ya­pısına bağlı olarak kolay ya da zor olabilir. Yaptığınız etkinlikte kullandığınız iletkenin cinsi­ne bağlı olarak ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediniz.
İletken maddelerin cinsi değişirse elektrik iletkenliği de değişir. Bazı iletkenler elektrik enerjisinin iletimini zorlaştırır. Bu tür iletkenlerin bağlı olduğu devrelerde ampul parlaklığı azalır.


Elektrik enerjisinin iletiminin kolay olduğu iletken tel ampulün parlak ışık vermesini sağ­lar. Bazı iletkenler, örneğin gümüş ve bakır elektriği daha iyi iletir.

0 yorum:

Yorum Gönderme