Sıcak!

6. Sınıf Fen Bilimleri SEVGİ Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2020 6. Sınıf Fen Bilimleri SEVGİ Yayınları Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


SAYFA 17
Soru : Güneş’in çevresinde kendilerine ait yörüngelerde dolanan küresel yapılı gök cisimlerine ne ad verilir?

Cevap : Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimleri günümüzde gezegen denildiği zaman, başta dünyamız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir. Fakat uzayda nice güneşler etrafında dönen başka gezegenlerde vardır.Sadece galaksimiz Samanyolu´nda iki yüz milyar yıldız bulunduğunu göz önüne alırsak, bir galakside iki trilyona yakın gezegenin varlığından söz edebiliriz.Dünyamız dahil olmak üzere Güneş etrafında dönen dokuz gezegen inceleyebildiğimiz yegane gezegenlerdir.
Soru : Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?
Cevap : Gezegenlerin çevresinde dönen gök cismine UYDU denir.
Soru : Güneş sistemindeki gezegenleri büyükten küçüğe şöyle sıralayınız?
Cevap :  1. sırada Jüpiter
2. sırada Satürn
3. sırada Uranüs
4. sırada Neptün
5. sırada Dünya
6. sırada Venüs
7. sırada Mars
8. sırada Merkür 

SAYFA 20
Soru : Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere ne ad verilir, Bu olayın gerçekleşmesi halk arasında nasıl adlandırılır?
Cevap : Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Sayfa 24-25 Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
1. D
2. Y
3. D
4. D
5. Y
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1. Jüpiter
2. meteor
3. üçüncü
4. iç
5. yakın
C. Aşağıdaki soruları bir kelime ile cevaplayınız.
1. İÇ GEZEGEN
2. UYDU
3. MERKÜR
4. GÖK TAŞI
5. ASTEROİT
Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Jüpiter
2. a. Dış gezegenler
b. Jüpiter ➜ Turuncu, Satürn ➜ Kahverengi, Uranüs ➜ Mavi, Neptün ➜ Yeşil
3. Karasal
4. Meteor - Gök taşı
5. Yapısı: Karasal iç gezegen olma

Sayfa 26 Cevabı
Gündüz vakti Güneş’in fotoğraftaki gibi görünmesi hangi olay ile açıklanabilir?
Cevabı: Güneş’in en büyük ışık kaynağımız olduğunu biliyorsunuz. Güneş ile Dünya arasına güneş ışınlarına engel olacak şekilde bir gök cismi girerse ne olur, hiç düşündünüz mü? Aşağıdaki fotoğrafta Güneş tutulması yer almaktadır. Güneş tutulması sırasında Dünya’nın bir bölümü, gündüz vakti olmasına rağmen güneş ışınlarını alamaz ve gün ortasında gece olmuşçasına bir karanlık yaşanır.
Güneş’in en büyük ışık kaynağımız olduğunu biliyorsunuz. Güneş ile Dünya arasına güneş ışınlarına engel olacak şekilde bir gök cismi girerse ne olur, hiç düşündünüz mü?
Cevabı: Güneş ile Dünya arasına gök cismi girerse muhtemelen güneş tutulması olacaktır. Eğer bu cisim Ay değil ise Güneş ile Dünya arasındaki süre zarfında Dünya’ya güneş ışınlarının bir süreliğine az gelmesini sağlayacaktır.
Sayfa 27 Cevabı
Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Güneş tutulması gözlenirdi?
Cevabı: Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma süresi 12 aydır. Ay’ın “yeni ay” evresi her ay gerçekleşmektedir.  Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı (* 1 yıl 12 ay olduğu için) bir yılda 12 kez güneş tutulması gözlenirdi. Ay’ın dört evresinden biri olan yeni ay evresinde Ay, Güneş hizasından yeni ayrılmıştır. Güneş battıktan sonra batıda incecik olarak görünür. Güneş’e dönük olan parlak yüzü Dünya’dan görünmez çünkü Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
Sayfa 28 Cevabı
Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay’ın fotoğraftaki gibi görünmesi hangi olay ile açıklanır?
Cevabı: Ay’ın dolunay olarak gözlendiği bazı gecelerde doğu kenarından başlayarak Ay ağır ağır kararır. Kısa bir süre sonra Ay, koyu bir gölge ile kaplanır.Ay tutulması olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın, Güneş etrafında dolanırken Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir. Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kaldığında Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay gözlenemez.
Yukarıdaki görselde ay hangi evrededir? 
Cevabı: Bazı geceler ise Ay’ı gökyüzünde tam bir küre olarak görürüz. Dünya, aşağıdaki şekilde olduğu gibi Ay ile Güneş
arasında olduğunda Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü güneş ışınlarını alır. Bu nedenle Ay’ı tam küre olarak gözlemleriz. Bu evre dolunay evresi olarak adlandırılır. Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.

Sayfa 29 Cevabı
Her dolunay evresinde Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Ay tutulması gözlenirdi?
Cevabı: Ay’ın Dünya etrafında tam bir dolanımı bir ay olarak adlandırılır. Dünya, Ay ile Güneş arasına bir yıl içerisinde 12 kez girerek dolunay evresini oluşturur. Bu süreçte Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuya geldiğinde Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer ve böylece Ay tutulması gerçekleşir. Bu yüzden cevap 12’dir.
Sayfa 30 Cevabı
Güneş ve Ay Nasıl Tutuluyor?
• el feneri • futbol topu • pinpon topu • ip (20 cm)
• yapışkan bant
Amaç
• Modellerden yararlanarak Güneş ve Ay tutulmasını gözlemlemek
Etkinliğin Basamakları
• 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz.
• Bu etkinlikte el feneri Güneş’i, pinpon topu Ay’ı, futbol topu da Dünya’yı temsil edecektir.
• İpin bir ucunu yapışkan bantla pinpon topuna tutturunuz.
• Etkinliğe başlamadan önce ortamı karartınız.
• Futbol topunu masanın üzerine koyup el feneri ile resimdeki gibi aydınlatınız.
• Pinpon topunu ipinden tutunuz ve gölgesinin futbol topunun üzerinde oluşacağı bir konuma getiriniz. Pinpon topunu bu konumda hareketsiz tutunuz. Bu konumda modelinizin şeklini defterinize çizerek gölge oluşumunu gösteriniz.
• Sonra pinpon topunu, futbol topunun etrafında hareket ettirerek onun gölgesinde kalacağı bir konuma getiriniz. Pinpon topunu bu konumda hareketsiz tutunuz. Bu konumda modelinizin şeklini defterinize çizerek gölge oluşumunu gösteriniz.
Sorular
1. Futbol topu üzerinde pinpon topunun gölgesinin oluşması için pinpon topunu hangi konumda sabit tuttunuz?
2. Futbol topunun üzerinde bir karıncanın dolaştığını varsayınız. Karınca, gölgenin tam ortasına geldiğinde el fenerini neden göremez? El fenerini görmesi için karıncanın nereye doğru yürümesi gerekir?
3. Pinpon topu, futbol topunun gölgesinde kaldığında futbol topunun ışık almayan bölgesinde
bir karınca bulunduğunu varsayınız. Karınca pinpon topunu görebilir mi? Neden? Açıklayınız.
4. Etkinlikteki hangi durum Güneş tutulmasını, hangi durum Ay tutulmasını göstermektedir?
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı
1. Güneş ve Ay tutulması modellerinin üzerinde boş bırakılan yerleri uygun renklerle boyayarak Güneş, Dünya ya da Ay olarak altlarına yazınız.
2. Aşağıdaki soruları Güneş tutulması ve Ay tutulması için ayrı ayrı cevaplayınız.
a. Ay’ın hangi evresinde görülür?
 • Güneş tutulması: Yeni ay evresinde gerçekleşir
 • Ay tutulması: Dolunay zamanında ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir
b. Yılda ortalama olarak kaç defa görülür?
 • Güneş tutulması:  Güneş tutulması ise bir yılda en az iki kez, en çok beş kez meydana gelebilir
 • Ay tutulması: Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.
c. Neden her ay gözlemlenmez?
 • Güneş tutulması:  Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya’nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Bunlar olmadığı sürece tutulma olmaz
 • Ay tutulması:  Ay tutulması 29 günde oluyor güneş tutulması aynı hizaya gelince oluyor
ç. Dünya’da hangi vakti yaşayan insanlar tarafından gözlemlenebilir?
 • Güneş tutulması: Güneş tutulması, Dünya’da gündüzü yaşayan insanlar tarafından gözlemlenebilecektir.
 • Ay tutulması: Ay tutulması, Dünya’da gece vaktini yaşayanlar açısından gözlemlenebilir olacaktır.
d. Gözlemlenebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları nasıl olmalıdır?
Güneş tutulması: Güneş tutulması,  Ay’ın dönme hareketi sonucunda Dünya ile Güneş arasına girdiği doğa olayına verilen isimdir. Bu olayda Ay, Dünya ile Güneş arasına girmekte ve Güneş ışığını kısmen kapatmaktadır. Konumları bu şekilde olacaktır. Dünya’da gündüzü yaşayan kimseler bu tutulmayı gözlemleyebilir.
Ay tutulması:  Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda gerçekleşir. Ay, Dünya’nın gölgesine girerek, Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.
e. Gerçekleştiğinde ortalama ne kadar süre gözlemlenebilir?
 • Güneş tutulması: Güneş tutulması 6-8 dakika sürer. 
 • Ay tutulması:  Yaklaşık 40 dakika gözlenebilmektedir. En az 7,8 dakikadır.
3. Güneş tutulmasında güneş ışınları neden Dünya’mıza ulaşamaz? Ay tutulmasında Ay neden güneş ışınlarını alamaz?
Cevabı:  Astronomik olarak bazı gök olayları belli aralıklarla meydana gelmektedir. Bunlardan günlük hayatta en sık duyduklarımız Güneş ve Ay tutulmasıdır. Güneş, Dünya ve Ay düzeninde bazı tutulmalar olur. Bunlar Güneş ve Ay tutulmaları olarak meydana gelir. Güneş tutulmasında, Güneş ile Dünya arasına Ay girer. Bu nedenle Güneş ışınları dünyaya ulaşmaz. Ay tutulmasında, Güneş ve Ay arasında Dünya girer. Bu nedenle Ay, Güneş ışınlarını alamaz.
Sayfa 33 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(Y) 1. Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
(Y) 2. Güneş tutulması her ay gerçekleşir.
(D) 3. Ay tutulması, Ay dolunay evresindeyken görülür.
(D) 4. Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.
(Y) 5. Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

yeni ay / dolunay gece / gündüz aynı / farklı uzak / yakın
Ay tutulması / Güneş tutulması
1. Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir.
2. Ay’ın her dolunay evresinde Ay tutulması görülmez.
3. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in AYNI doğrultuda konumlanmaları gerekir.
4. Ay tutulması, Dünya’da GECE yaşanan her yerden gözlemlenebilir.
5. Ay, Güneş tutulmasında Güneş’e daha YAKIN konumdadır.
C. Aşağıdaki ifadeleri uygun ve anlamlı olacak şekilde birleştiriniz.
 • Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi(1)
 • Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir.(4)
 • Güneş tutulmasını izlerken kullanılması gereken özel gözlüklerin(3)
 • Ay tutulması olarak adlandırılan olay(2)
 • 1.güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller
 • 2. Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir
 • 3. Ay tutulması izlenirken kullanılması gerekmez.
 • 4 .Ancak  her yeni ay evresinde Güneş  tutulması gerçekleşmez.
Sayfa 34 Cevabı
1.Bu görsellerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. 1. şekil, Güneş tutulmasıdır.
B. 2. şekil, Ay tutulmasıdır.
C. 2. şekilde Ay’ın gölgesi Dünya’nın tamamını kapatır.
D. 1. şekil, Ay’ın dolunay evresinde gözlemlenir.
Cevabı: D
2. Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A. Ay, Dünya’dan gözlenmez.
B. Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
C. Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
D. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
Cevabı: B
3. Dünya’dan yaklaşık 29 günde bir yeni ay evresi görülür. Ancak her yeni ay evresinde Güneş tutulmasının görülmemesinin nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
A. Ay’ın, Güneş ile Dünya arasına her zaman girmesi
B. Güneş, Ay ve Dünya’nın her zaman aynı doğrultuda olmaması
C. Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi
D. Ay’ın Güneş ışınlarını her zaman engelleyememesi
Cevabı: B
4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?
A. Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi
B. Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması
C. Her ay gerçekleşmemesi
D. Bir doğa olayı olması
Cevabı: A
5. Bu görselde verilen doğa olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Ay tutulması olayıdır.
B. Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
C. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girmiştir.
D. Dünya’nın her yerinden gözlemlenir.
Cevabı: D
6. Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumlarını göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?
Cevabı: D


Sayfa 35 Cevabı
1. K, L, M, N gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. N gezegeni Merkür’dür.
B. Dünya, L harfi ile gösterilmiştir.
C. Güneş sisteminde, Güneş’e en uzak gezegen Dünya’dır.
D. M gezegeni Venüs’tür.
Cevabı: C
2. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin büyüklüklerinin Dünya ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?
A. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
B. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dün- ya’dan daha büyüktür.
C. Venüs, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
D. Dünya ve Mars aynı büyüklüktedir.
Cevabı: A
3. Görselde verilen gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır.
B. İç gezegendir.
C. Dünya ile Jüpiter arasında bulunur.
D. Uydusu yoktur.
Cevabı: D
4.Merkür’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Güneş’e yakın olmasından ve kendi etrafında yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.
Bu bilgilerden hareketle Merkür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B. Gece ve gündüz sıcaklıkları aynı değildir.
C. Kendi etrafında döner.
D. Kütlesi Dünya’dan çok daha küçüktür.
Cevabı: A
5. Ay tutulması esnasında Ay hangi evrededir?
A. Dolunay C. Hilal
B. Son dördün D. Yeni ay
Cevabı: A
Sayfa 36 Cevabı
6. Güneş tutulması ile ilgili,
I. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
II. Dünya’nın farklı bölgelerinde her ay 1 defa gözlenir.
III. Dünya’nın gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenebilir.
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I C. I ve III
B. I ve II D. II ve III
Cevabı: C
7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?
A. Dünya’da gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenir.
B. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
C. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir.
D. Bir kaç saat gözlenebilir.
Cevabı: C
8. • Güneş tutulması, Ay ……………………… evresindeyken gerçekleşir.
• Ay tutulması gerçekleşmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in ………………………. doğrultuda konumlanmaları
gerekir.
• …………………tutulması esnasında Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?
A. dolunay – aynı – Güneş
B. yeni ay – aynı – Güneş
C. dolunay – farklı – Ay
D. yeni ay – farklı – Ay
Cevabı: B
9.Bu resimdeki olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ay Dünya’nın gölge konisinden geçtiğinde gözlemlenir.
B. Dünya’nın karanlık olan bölümünde (gece) gözlemlenebilir.
C. Bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde bir kaç defa gözlenebilir.
D. Ay’ın, Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.
Cevabı: D
10. Bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki görselde sırası ile verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen gezegen için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. İki doğal uydusu vardır.
B. Çoban Yıldızı olarak bilinir.
C. Dış gezegendir.
D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen gezegendir.
Cevabı: D
Sayfa 38 Cevabı
Fotoğrafta  yer alan ve çadıra şekil veren malzemelerin benzerleri vücudumuzda hangi yapılardır?
Cevabı: İNSANDA BULUNAN İSKELET SİSTEMİDİR. BU İSKELET SİSTEMİMİZ SAYESİNDE HAREKETLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ.
Resimlerde gösterilen davranışlar gerçekleştirilirken vücudun hareket etmesini sağlayan yapılar
hangileridir?
Cevabı: İskelet ve kas sistemimizdir. Bedenimizdir.
Destek ve Hareket Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Sayfa 40 Cevabı
Yeni doğmuş bir bebeğin kafatasında bıngıldak adı verilen kıkırdak yapılar bulunur. Bu yapılar zamanla sertleşerek kemikleşir. Bu durumun sağladığı faydalar neler olabilir? İnternet’teki güvenilir kaynaklardan araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevabı: Yeni bebek sahibi olmuş anne-babalar, bebeklerinin kafasına zarar vereceği düşüncesiyle bu bölgeyi tutmaktan ve yıkamaktan çekinirler. Halk arasında dokunulmaması gereken hassas bir bölge olarak görülen bıngıldak, sanılanın aksine son derece sağlamdır ve kafa travmalarında koruyucu kask görevi üstlenir.
Kemiklerimizin bir araya gelmesini, aralarında bağlantı oluşmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?
Cevabı:  Sorumuzun cevabı EKLEM olacaktır.Eklem hakkında kısa bilgi;
Yan yana veya uç uca gelen kemiklerin aralarında görevlerine ve hareket durumlarına göre bağlantılar oluşur. Bu bağlantılara eklem adı verilir. Eklemler, hareket etme derecelerine göre üçe ayrılır: Oynamaz eklemler, oynar eklemler ve yarı oynar eklemler.
Sayfa 41 Cevabı
Kas ve Kas Çeşitleri
Einstein’ı (Aynştayn) tanıyor musunuz? Onun yandaki fotoğrafı pek çokgazete ve dergide yayımlanmıştır. Sizce Einstein, fotoğraftaki gibi dilini çıkarırken yüzünün hangi bölümlerini hareket ettirmiştir?

Cevabı:Kemik- eklem- kaslardan faydalanmıştır.
Hareket etmede kemik ve eklemlerden başka hangi yapılar görev almaktadır?
KASLAR
Vücudumuzdaki kemikleri çekerek hareket etmemizi sağlayan, iskeletimizin üzerinde bulunan ve iskeleti tamamen saran yapıdır. Kasların yapısı : Birçok ipliksi yapının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu ipliksi yapılar bir araya gelerek kas lifini, birçok kas lifi bir araya gelerek kas demetini, kas demetleri de kasları oluşturur. İpliksi yapılar *lifler * demet * kaslar Kaslar, kasılma durumunda kısalır ve kalınlaşır; gevşeme durumunda ise uzar ve incelir. (kaslar kasıldığında kısalır kalınlaşır.)
Kasların görevleri:
1. İskelet ile birlikte vücuda şekil verir.
2. Vücut ve organların hareketini düzenler.
3. Soluk alıp vermeye yardımcı olur.
Sayfa 43 Cevabı
Destek ve hareket sistemiyle ilgili bazı yapı ve organları aşağıda verilmiştir.
Aşağıdaki soruları verilen bu yapı ve organlara göre yanıtlayınız.
1. Hangi yapı ve organlarda oynar eklem bulunur?
Cevabı: Kol ve bacaklardaki eklemlerdir. 
2. Hangi yapı ve organlarda oynamaz eklem bulunur?
Cevabı: Kafatası ve kuyruk omurları arasında bulunur.
3. Hangi yapı ve organlarda düz kas bulunur?
Cevabı: Omurgalılarda sindirim, solunum, dolaşım, üreme ve boşaltım sistemlerinin duvarlarında bulunurlar. Mide, bağırsak, yemek borusu, böbrek, akciğer, damarlar gibi iç organlarda düz kaslar yer alır. Her hücrede bir tane çekirdek vardır
4. Hangi yapı ve organlarda çizgili kas bulunur?
Cevabı:  Çizgili kasların bulunduğu yerler kol kasları, bacak kasları, sırt kasları, mide kasları, göğüs kasları, parmak kasları gibi yerlerde bulunmaktadır. Vücudumuzda istemli olarak hareket sağladığımız her yerde çizgili kaslar bulunur.
5. Hangi yapı ve organlarda yassı kemik şekli görülür?
Cevabı:  İnsanlarda bulundukları yer kafatası, kaburgalar, kürek ve göğüs kafesinde olurlar.
6. Hangi yapı ve organlarda uzun kemik şekli görülür?
Boyu eninden uzun olan kemiklerdir
•Vücudun hareketini sağlayan kemiklerdir
•Kol ve bacaklarda bulunur
•Sarı ilik ve kemik kanalı vardır 
2 Yassı kemikler 
Sayfa 46 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D’, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(Y) 1. Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.
(D) 2. Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.
(D) 3. Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.
(Y) 4. Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.
(D) 5. Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
1. Vücudumuza şekil veren sert yapılara KEMİK denir.
2. Mide, ince bağırsak, kan damarları gibi iç organların yapısında DÜZ kaslar bulunur.
3. Kafatası, kaburga, leğen kemiği gibi kemikler YASSI kemiklere örnektir.
4. Çizgili kaslar İSTEMLİ çalışır.
5. Kafatasındaki kemiklerin arasında OYNAYAMAZ eklem bulunur.
C. Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1. Kaburga, kalça ve kürek kemikleri hangi kemik çeşidine örnek verilebilirler?
Cevabı: Yassı Kemikler
2. İsteğimize bağlı olarak çalışan, iskelet kasları olarak bilinen kas çeşidine ne ad verilir?
Cevabı: Çizgili Kaslar
3. Kulak kepçesi, burun, soluk borusu gibi yapılarda bulunan, kemik kadar sert olmayan esnek yapıya ne ad verilir?
Cevabı: Kıkırdak
4. Kan damarları, mide, yemek borusu, bağırsak gibi yapılarda bulunan kas çeşidi hangisidir?
Cevabı: Düz Kas
5. Kalp kası, yorulmadan düzenli ve ritmik olarak çalışır. Bu özelliği ile hangi kas çeşidine benzer?
Cevabı: Düz kas
Sayfa 47 Cevabı

1.Yukarıdaki grafikte I, II ve III numaralı kemikler arasında bulunan eklemlere göre hareket yetenekleri verilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı kemikler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
 • Kuyruk sokumu
 • Alt çene
 • Kol ve bacak kemikleri
B)
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Alt çene
C)
 • Alt çene
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Kafatası
D)
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Kafatası
 • Kuyruk sokumu
Cevabı: B
2. Görseli yanda verilen organın yapısını oluşturan kaslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Düz kaslardan oluşur.
B. İsteğimiz dışında çalışır.
C. Kasılmaları yavaş ve düzenlidir.
D. Çabuk yorulur.
Cevabı: D
3. Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. Kafatası kemikleri
B. Bilek kemikleri
C. Kürek kemikleri
D. Kaburga kemikler
Cevabı: B
Bu iskelet bölümünü oluşturan kemiklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A. Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları aynı olan kemiklerden oluşur.
B. Yassı kemiklere örnektir.
C. Göğüs kemiğine yarı oynar eklemle bağlanır.
D. Hareket yeteneği sınırlıdır.
Cevabı: A
5. Aşağıdaki eklem çeşitlerinden hangisinin hareket yeteneği diğerlerinden daha fazladır?
Cevabı: A
DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN ÜNİTENİZİ SEÇİNİZ:

6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 7. Ünite

6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 6. Ünite

6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 5. Ünite

6. Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları Cevapları 4. Ünite
Binalarda Isı Yalıtımı

İnsanların sağlıklı ve rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için ortam sıcaklığı ortalama 20-22°C olmalıdır. Kış aylarında hava sıcaklığı genelde 20°C’un altında, yaz aylarında ise bu sıcak­lığın çok üzerindedir. Mevsimlere bağlı olarak binalar ve çevre arasında ısı akışı olur. Kışın binalardan dış ortama ısı akışı olurken yazın ısı akışı dış ortamdan binalara doğrudur.

Aşağıdaki resmi inceleyerek yeterli ısı yalıtımının sağlanmadığı binalarda hangi sonuç­ların ortaya çıkabileceğini tartışınız.
Binalarda ısı akışını sınır­landırmak amacıyla ısı yalıtımı yapılır. Ancak bir miktar ısı da­ima iletilir. Binalarda ısı yalıtımı yapılmadan önce ısının en çok nerelerden iletildiği tespit edil­melidir. Binaların iç ortamını dış ortamdan ayıran duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme ve çatı ısı akışının en fazla olduğu yerlerdir.

Ülkeler enerji verimliliği, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve bu kaynakların sür­dürülebilirliği konusunda araştırma ve projeler yürütmektedir. Enerji verimliliği; savurganlığı önleyerek, çevreyi kirletmeden, harcanan enerjiyi azaltmaktır.
Ülkemizde de sınırlı enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunması ge­lecek için büyük önem taşımaktadır.

Öğrendiğiniz bilgileri kullanarak ve bir bilim insanı gibi araştırma yaparak sütünüzü sıcak, limonatanızı soğuk tutacak alternatif ısı yalıtım malzemesi geliştirebilir misiniz? Bu amaçla bir proje planlayınız ve uygulayınız. Çalışmanızı aşağıda sunulan başlıklar altında yürütebi­lirsiniz ya da farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönderme