Sıcak!

6. Sınıf Türkçe Başak Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
6. Sınıf Türkçe Başak Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
 cevaplar



Birinci bölümde, iletken ve yalıtkan maddeleri tanıyacaksınız. İletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşantıda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
İkinci bölümde ise elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri keşfedeceksiniz. Elekt­rik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağını, iletkenlerin özelliklerinin deği­şiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağını öğreneceksiniz.
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi kablolarla yerleşim yerlerine iletilir. Elektrik enerjisini ileten kablolar nelerden yapılmıştır? Elektrik enerjisini ileten madde­ler olduğu gibi iletmeyen maddeler de var mıdır?
Elektrikli bir aracı çalıştırmak için fişini pri­ze takarsınız. Elektrik bir enerji türüdür, ısı ve ışık gibi başka enerjilere dönüştürülebilir. Su ısıtıcısından buzdolabına, telefondan televiz­yona kadar birçok alet ve araca enerji verme­de; evlerde, iş yerlerinde ve fabrikalarda ısı ve ışık sağlamada elektrik enerjisi kullanılır.
Elektrik enerjisi elektrik kaynaklarından elde edilir.
Pil, elektrik santralleri, akü ve batarya elektrik enerjisi kaynaklarıdır. Elektrik enerji­siyle çalışan araçların hepsinde elektrik dev­resi bulunur. Basit bir elektrik devresinin pil, ampul, bağlantı kabloları ve anahtar adı verilen devre elemanlarından oluştuğunu hatırlayınız. İster bir el fenerinin düğmesine basın ister prizden elektrik alan bir bilgisayarı çalıştırın, elektriği her kullandığınızda bir elektrik devre­sini tamamlamış olursunuz.

0 yorum:

Yorum Gönder