Sıcak!

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2019 2020 6. Sınıf Türkçe Ekoyay Eğitim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları EKOYAY EĞİTİM Yayınları 

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN ÜNİTE ÜNİTE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sayfa 10 Cevabı
Yaşadığınız çevredeki ağaç türlerinden biri hakkında arkadaşlarınıza kısa sunum yapmak için hazırlanınız. Anlatacağınız ağacın fotoğrafını çekiniz ya da resmini çiziniz. Sunumunuzda fotoğraf ve resimlerin yanında bu ağaçla ilgili yaprak, kabuk, meyve, çekirdek, reçine, sakız, tahta kaşık, baston vb. materyaller de kullanabilirsiniz. Sunumdan önce prova yapmayı unutmayınız.

HAZIRLIK

1. En sevdiğiniz ağaç nedir? Bu ağacı niçin seviyorsunuz?
 • Cevap: Benim en sevdiğim ağaç çam ağacıdır. Çünkü hem gölgesi çok serindir hem de ben onun kozalakları ve ondan düşen bilyeye benzeyen tohumlarıyla oynamaktan çok büyük keyif alıyorum.

2. Ağaçlar ve insanlar arasında duygusal bir bağ olabilir mi?
 • Cevap: Bence olabilir. Çünkü ikisi de canlıdır nefes alıp vermektedir. Ağaçlar bizlerin yaşaması için gerekli olan oksijeni üretir, bizler de sanki onlara olan minnet borcumuzu öder gibi sevgi ile bakmaktayız. Onların nasıl kökleri varsa bizim de ailemiz vardır.
3. Bazı insanları tarif ederken hangi ağaç isimlerini kullanırız? Neden?
 • Cevap: Mesela çam yarması deriz iri yarı insanlar için. çam ağaçları gibi iri yarı oldukları için. Ulu Çınar deriz dedelerimiz aile büyüklerimiz için çünkü çınar ağacı kadar yaşlı ve saygıyı hak etmektedirler.
Kitabınızın ilk metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Sevgili öğrenciler, kitap genelinde bazı metinlerde çeşitli dipnotlar göreceksiniz. Bu dipnotlarda yazarın söyleyişinden ya da Türkçemizin dönemsel söyleniş özelliklerinden kaynaklanan yazım ve noktalama farklılıklarıyla ilgili açıklamalar bulacaksınız. Metinleri okurken bunlara dikkat ediniz.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 14 Cevabı
Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. ni kullanınız. Tahminlerinizin nasıl olduğunu işaretleyerek gösteriniz.
 • Cevap:
Düzgün endamlı: Boy pos olarak yerinde bir görünüme sahip kimse demektir.
Kuş uçmaz kervan geçmez: Kimsenin uğramadığı ıssız alanlar
Sevgili öğrenciler, bütün yıl boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları için bir sözlük oluşturunuz. Bu metinde öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını bu sözlüğe kaydediniz.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metnin konusu ve ana fikri nedir?
 • Cevap: Anadolu’da görülen Meşe Ağaçlarının özellikleri, meşe ağaçlarının nasıl bugüne geldikleri

2. Yazar bu metinde meşeler hakkında ne tür bilgiler vermiştir?
 • Cevap: Meşe ağaçlarının boyları, nerelerde daha sıklıkla görüldükleri, meşe ağaçlarının balta ve keçiler tarafından nasıl tahrip edildikleri, nasıl bugünkü görünümlerine geldikleri anlatılmaktadır.
3. Yazar, meşelerle ilgili bilgilerini hangi kaynaklardan elde etmiştir?
 • Cevap: Hikmet Birand, “Anadolu Manzaraları” adlı güzel kitabından, Anadolu’daki söylencelerden, kendi hatıralarından, küçükken etrafındaki insanların anlattıklarından, efsanelerden elde etmiştir.
4. Yazar için meşe ağaçları niçin önemlidir?
 • Cevap: Çünkü hem çocukluğunun izler bırakan ağacıdır, hem de yaşadığı yerde en çok karşısına çıkan ululuğu ile güzelliği ile kendisini büyüleyen bir ağaç olduğunu düşündüğü için. Bunun yanında Anadolu kültüründe önemli bir yeri olduğundan dolayı mesela kışlık odun, mesela gölgesinde serinlenilen bir ağaç özelliği gösterdiği için.
5. Yazarı bu metni yazmaya iten olay ya da durum nedir?
 • Cevap: Ne zaman bozkırda gezse karşısına ulu bir meşe ağacı veya bodurlaşmış bir meşe ağacına denk geldiği için. Çocukluğunun o güzel yıllarından hatıraları onun gözünde canladıran bir ağaç olduğu için.
6. Yazarın yerinde olsaydınız en sevdiğiniz ağaç kesildiğinde ne yapardınız?
 • Cevap: Ağlardım. Kesene karşı içimde bir öfke birikirdi. Çünkü sevdiğim ağaç demek benden bir parça taşıyan bir ağaç demektir. Benim de bir parçam kesilmiş gibi olurdum.

7. Yazarın meşelerle ilgili verdiği bilgilerin hangileri öznel, hangileri nesneldir?
 • Cevap:
Nesnel bilgiler: Nerede görüldüğü, ona zarar veren şeylerin ne oldu, ne kadar uzunluğa ulaşabileceği, nerelerde kullanıldığı nesnel bilgilerdir.
Öznel bilgiler: Meşenin kendisi için önemi, meşenin nasıl bu kadar inatçı bir ağaç olduğu, nasıl hala her yerde bir şekilde yaşamaya devam ettiği gibi kısımlardır.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yapraklara okuduğunuz metin için iki farklı başlık yazınız.
 • Cevap:
ÇOCUKLUĞUMUN ORMANI
BİR MEŞENİN YÜREĞİ

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 15 Cevabı
Aşağıdaki karikatürün vermek istediği mesaj nedir? Bunu karikatürün yanına yazınız.
 • Cevap: Doğayı sevmemiz gerektiği, öğrencilere ve çocuklarımıza ağaç sevgisini, doğa bilinci aşılamanın önemini gösteren bir karikatürdür. Ağaca sarılan çocuğun yüzündeki mutluluğun bütün doğaya insanlığa yayılması gerektiği de mesajda verilmektedir.
b. Bu karikatürle okuduğunuz metin arasında ilgi kurulabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
 • Cevap: Evet kurulabilir. Yazarın nasıl ağaç sevgisine, doğa bilincine sahip olduğunu okumuştuk karikatürde de ağaca sarılan çocuğun yüzünde aynı bilinci görürüz.

5. ETKİNLİK 

Hazırladığınız kısa sunumu yapınız. Sunumunuz sırasında beden dilinizi etkili kullanmak amacıyla arkadaşlarınızla göz teması kurunuz. Gereksiz el ve kol hareketleri yapmayınız. Ses tonunuzu, en arkadaki arkadaşlarınızın sizi rahatlıkla duyabileceği şekilde ayarlayınız. Sunumunuzu 4-5 dakika ile sınırlı tutunuz.
 • Cevap: Ben bu sunumda çam ağacını anlatacağım. Bunun için sizlere hem kozalak hem de çam ağacı tohumu getirdim. Benim en sevdiğim ağaç çam ağacıdır. Çünkü hem gölgesi çok serindir hem de ben onun kozalakları ve ondan düşen bilyeye benzeyen tohumlarıyla oynamaktan çok büyük keyif alıyorum.
a. Aşağıda bazı bölümleri verilmemiş hikâyeyi mantıksal bütünlük oluşturacak biçimde kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Hikâyeyi tamamlarken yazım kılavuzundan yararlanınız.
 • Cevap:
BİR KUŞ KİRAZI
Yemiş bahçesine yakın bir yerde, patikanın hemen kenarında bir kuş kirazı ağacı bitmişti. Bu ağaç, biraz ötedeki taze fındık ağaçlarının güneş almasını engelliyordu. Uzun bir zaman, onu keseyim mi, kesmeyeyim mi diye düşündüm.
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 16 Cevabı
Ben de elime bir balta aldım ve ağaca yanaştım.

 • CevapTam baltamı kaldırmış ağaca vuracaktım ki birden duyduğum sesle irkildim ve geri çekildim.
Sonra nasıl olduysa ağacın içinden garip bir ses geldi.
Bu, dayanılmaz bir acı, gözyaşı, burukluk ve haykırışlarla feryat eden birinin sesiydi. Endişe, korku ve biraz da pişmanlık içinde ağacı son kez kaldırıp biraz daha öteye doğru fırlattık. Ağaç, yürekler parçalayan, hıçkırıklarla dolu bir iç çekişle titredi ve düştü.
 • Cevapİşte o anda yaptığım şeyden büyü bir pişmanlık duydum. Çünkü çok kötü bir şey yapmıştım. Yaşayan bir canlının yaşamına kast etmiştim. Bu acıyla içimde bir burukluk büyük bir acı hissettim.
b. Tamamladığınız hikâyeyi okuyunuz. Yazdıklarınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz. Hikâyenizi yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek gözden geçiriniz.
 • Cevap: Hikayem gayet başarılı oldu. 🙂
GELECEK DERSE HAZIRLIK
Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili TV ve radyo haberlerini takip ediniz, Genel Ağ (İnternet), gazete ve dergi yazıları okuyunuz, resim ve fotoğraflar getiriniz. “” Genel Ağ adresindeki “çevre kamu spotlarını izleyiniz.

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 17 Cevabı

HAZIRLIK

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.
 • Cevap: Geçen gün meşe ormanı oluşturmak için ağaç fidanı dikme etkinliği haberi izlemiştim. Bu haberde dikkatimi çeken şey fidan diken gençlerin çevre bilinci dolu olması ve çevreye karşı içlerindeki sevginin yüzlerinden okunmasıydı. Yine radyodan geçen gün denizleri kirletmemiz içme sularının olduğu kaynaklara yağ vs şeylerin dökülmemesi gerektiği vurgulanıyordu.

2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: Bu kamu spotları insanların duyarlı olmasını, bilinç seviyelerini yükseltmeyi en önemlisi de dikkatlerini çekmeyi hedeflemektedir.
3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?
 • Cevap: Çünkü çevre bizim evimizdir. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak kirli bir yerde nasıl yaşayamıyorsak çevreyi de temiz tutmazsak yaşayamayız. Ormanları yakarak, keserek denizleri kirleterek yerlere çöp atarak ancak yaşam evlerimizi yok etmiş oluruz.
4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 • Cevap: Ben sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü çöpümü asla yere atmam, ağaçlara zarar vermem, etrafımda dağınık kirli görüntü varsa düzeltmeye çalışırım hiç bir hayvana zarar vermem. Çünkü insan olmak bunu gerektirir.
Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metni okurken ses tonunuzu, metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlayınız. Sesli okumada hızlı okumaktan çok, uygun yerlerde duraklama yapmanın önemli olduğunu unutmayınız.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 20 Cevabı
Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu
kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.
 • Cevap:
talan etmek: Yok etmek, tahrip etmek
söz istemek: Konuşmak için talepte bulunmak.
gün geçmiyor ki: Hemen hemen her gün, her an anlamında kullanılan bir sözcük öbeği

2. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 21 Cevabı
Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.
 • Cevap:

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.
 • Cevap: Hayır zorlanmadım, çünkü bu etkinliği nasıl yapacağımızı öğretmenimiz bize daha önce çok iyi bir şekilde öğretmişti.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Konu:
Ana fikir:

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 22 Cevabı
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?
 • Cevap: Doğanın tahrip edilmesi, ülkelerin sanayileşirken doğayı kirletmeden yok etmeden teknolojik olarak ilerlemesinin gerekliliği.
2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?
 • Cevap: İki türlü ele almışlardır. Kimisi hem sanayileşip hem de doğanın korunamayacağını kimisi ise her ikisinin de mümkün olduğunu söylemişlerdir. En sonunda da doğanın korunarak sanayileşmenin daha doğru olduğunu kabul etmişlerdir.
3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?
 • Cevap: Ben de sanayileşme ya da ev yapmak için doğanın tahrip edilmesine karşı çıkar çevre bilincinin herkese yayılmasının gerekli olduğunu savunurdum.
4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?
 • Cevap: Almanya ile Türkiye karşılaştırılmıştır. Almanya’nın tek bir ağaç dalını bile kırmadan sanayi devi olduğunu Türkiye’nin ise plansız programsız çölleşmeye doğru gittiğini söylemektedir.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?
 • Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şunu unutmamalıyız ki doğayı korumadan çevremizi yok ederek sanayileşsek bile yaşanamaz bir ülkeye sahip olacağız.
6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?
 • Cevap: Sonuçta vardığı nokta şu olmuştur: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir. Ben de benzer bir sonuç çıkardım.

5. ETKİNLİK 

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.
 • Cevap:
KONU                                       TEMA                                      OLAY ÖRGÜSÜ                         KARAKTERLER
meşe ağacının önemi           meşe ağacının yazar için       meşe ağacı nerede yetişir           yazar, dedesi, babası, İsmayıl
önemi                                         meşe nasıl bugüne geldi
çevre bilincinin önemi        sanayileşme mi çevre mi        öğretmenin sınıfa gelmesi        Öğretmen, serap, şebnem,yiğit
öğrencilerle derste konuşması     deniz…

6. ETKİNLİK 

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.
Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.
 • Cevap:
ÇEVRE VE İNSAN
Çevre bizlerin evidir. İnsan evini hiç kirletir mi ey insanlar sizlere soruyorum. Nedir bu hırsınız? Nedir bu doymak bilmezliğiniz? Neden doğaya bu kadar düşmansınız kimse sevmeyi öğretmedi mi size? Hayvanlara zarar veriyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, doğayı ev için para kazanmak için yok ediyorsunuz. Bilmez misiniz ki doğa sizin değil gelecek nesillerin sizlere emanetidir diye. Emanete böyle mi davranıyorsunuz? Doğa evimizdir ve unutmayın bu bencillikle davranmaya devam edersek evimiz kalmayacak…

7. ETKİNLİK 


Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.
 • Cevap:
Güneş, Boğaz’ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Sultan II. Selim otağı hümayunu önünde dinlenmekteydi. Kendisine sunulan meyve tabağındaki kayısılar, çavuş üzümleri, karadutlar öyle güzel duruyordu ki Sultan dayanamadı:
2-Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi
4 — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?
6- Hizmetli destur isteyip cevap verdi: — Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım
1- Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:
5 — Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.
3 — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 23 Cevabı
En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.
 • Cevap: Benim en sevdiğim hayvan kedidir. Çünkü tüyleri yumuşacık bana öyle bir miyavlaması var ki sanki dünyanın en güzel şarkısını dinliyor gibi oluyorum.
Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.
 • Cevap: Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince çekirge sözcüğünden gelir. Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği bulunur.

Elveda Ağustos Böceği Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 24 Cevabı

HAZIRLIK

1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?
 • Cevap: İlk gördüğüm zamanlarda çok korkmuştum ama artık eskisi gibi korkmuyorum. Çünkü alıştım onlara. Bazısının görüntüsü ürkütücü olsa da yine de ben seviyorum böcekleri.
2. Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.
 • Cevap: Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince çekirge sözcüğünden gelir. Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği bulunur.
3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Anlatınız.
 • Cevap: Böcekler bu dünyanın ayrıştırıcılarıdırlar. Onlar yaprakları, leşleri, kalıntıları ayrıştırır ve doğanın yeniden döngüsünü tamamlamasını sağlarlar. Böylece dünyamızın dengesini ve çevrenin doğal yapısının devam etmesini sağlarlar. Böcekler yok olurlarsa hem doğanın dengesi bozulur hem de insanların yaşamı olumsuz etkilenir.

“Yazın saz çalıp türkü söylüyordun ya! Şimdi de oyna biraz!” diyerek seni kapısından kovmuşmuş!
Bak şu Lafonten’in yediği naneye! Sana attığı iftira lar yetmezmiş gibi, o çalışkan ve o mert karıncayı da gaddar bir cimri ilan ediverdi.
Sevgili Ağustos Böceği, artık üzülme. Çünkü ben her şeyi öğrendim. Karınca bana olan biteni bir bir anlattı. Ve gerçeğin medyada çıkan haberlerden çok farklı olduğunu gördüm.
Senin hikâyen de hepimizin hikâyesi gibi annenin karnında başladı.
On yedi sene kadar önceydi. Annen seni —tabii sen o zamanlar minicik bir yumurtaydın— kocaman bir ağacın küçük ve taze bir dalının içine yerleştirdi.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 27 Cevabı
Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Bu okuma sırasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bir kâğıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını aşağıya yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha önce öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.
Soldan Sağa
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:
Yukarıdan Aşağıya
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:
 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 28 Cevabı
Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ağustos böceğine mektup yazılmasının nedeni nedir?
 • Cevap: Mektubu yazan çocuk bir çok kişi gibi ağustos böceğine karşı ön yargılı olduğu için pişmandır. Onu tembel, uyuşuk, işe yaramaz, keyfine düşkün ve gürültücü bildiği için kendini kabahatli görmektedir.Bu yüzden bu mektubu yazmak istemiştir.
2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?
 • Cevap: Annesi onu minnacık iken bir ağacın küçük ve taze dalına yerleştirmektedir. Sonra yumurta çatlıyor ve minnacık bir kurtçuk olarak yeniden doğuyor. Sonra sivri gagasıyla kökleri kazıyor, toprağı kazıp dışarı çıkıyor. Bu kazma işi 17 yıl sürmektedir. Ardından kanatlarını kullanıp maviliklerde uçar. Sonra bir eş bulmak için öter de öter. Dört haftası vardır toprağın üstünde. Bir eş bulur ve çocukları olur. Sonunda da ölür.
3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir?
 • Cevap: 17 yıl.
4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?
 • Cevap: Mevsimlerden yazdır. O mevsimde ancak kozasından çıkabilmekte özgürce uçabilmekte ve kendisine şarkılar eşliğinde eş aramaktadır.
5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?
 • Cevap: Ses çıkarmasına ve bir eş bulmasına. La fontain ise bu sesi şarkı söylemelerine benzetmektedir.
6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı söylemektedir?
 • Cevap: Eş bulmak için. Soyunu devam ettirebilmek için.
7. Biz insanlar ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?
 • Cevap: Çünkü o sesler sanki yaz aylarının muhteşem gecelerine yazılmış güzel türküler gibidirler.

8. Metinde “Siz çok önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
 • Cevap: Doğanın devam etmesi doğa içinde her canlının kendi rolünü oynayabilmesi için bu ses gereklidir.

3. ETKİNLİK 

Farklı bir yazı karakteri ile yazılmış aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız.
 • Cevap:
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 29 Cevabı
• Metin hangi amaçla yazılmıştır?
 • Cevap: Dostunu merak eden bir kişinin dostunu yemeğe davet etmek için yazdığı bir yazıdır.
• Metin bir hitapla mı başlamıştır?
 • Cevap: EVET. Sevgili Makar Aleksiyeviç şeklinde başlamıştır.
• Metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kimdir?
 • Cevap: Mektubu yazan Varvara Dobrovasela adına yazılmıştır.
• Metinde kime hitap edilmektedir?
 • Cevap: Sevgili Makar Aleksiyeviç’e.
• Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır?
 • Cevap: Evet vardır. Allahaısmarladık denilmektedir.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdakilerden hangisi mektup türündedir? İşaretleyiniz.
Birden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Üşüyordum. Titriyordum. Hava hiç de soğuk değildi. Ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım. ()
 • Cevap:
İşte o günden beri Edi ile Büdü bu dua ile yatmış, bu dua ile kalkmışlar. Yerin, göğün açık olduğu bir zamana rastlamış olacak ki duaları yerini bulmuş. Gecenin bir vaktinde nur yüzlü iki peri peydah olmuş. ()
Teyzemi, ablalarımı çok özledim. İnşallah bu yaz onları kucaklamak nasip olacak. Mehmet’le hepinizi kucaklarız. Kırk veya elli teneke Trabzon peyniri için kaç yüz lira lazım? Bana bildir. Trabzon peynirinden başkasında ış yok. Hafız teyzemin ellerinden, ablalarımın gözlerinden, senin yanacıklarından öperiz canım anneciğim. (x)
Adamın biri iş için bir şirkete başvurur. Görevli sorar:- Neden iş arıyorsunuz?— İşsiz olduğum için.— Mesleğiniz nedir?— Timsah avlarım.- İyi ama kardeşim, Paris’te timsah bulunmaz ki!- Ben niye işsizim zannediyorsunuz? ()

5. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 30 Cevabı
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

Cırcır böceği çaldı saz, Bütün yaz.
Derken kış da geldi çattı, Seninkinde şafak attı.
Baktı ki yok hiç yiyecek Ne bir sinek ne bir böcek, Kalktı karıncaya gitti; Yandı, yakıldı, ah etti.
Üç beş buğdaydan ne çıkar, Gelecek mevsime kadar, Birkaç tane borç istedi.
— İnayet buyurun, dedi, Yemin billah ederim, Eylüle kalmaz öderim.
İşin kötüsü, karınca Borca hiç alışmamıştı;
Bu ricacıya çıkıştı:
• “Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
 • Cevap:
Benzer Yönleri: Bütün yaz şarkı söylemeleri, Karıncaya gitmeleri, Karıncanın onu azarlaması
Farklı Yanları: Elveda Ağustos Böceği metnindeki böcek aslında 17 yıl çalışan, karıncaya mecbur kalmayan, şarkıyı keyif için değil eş bulmak için söyleyen bir böcektir.
• “Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, konu ve olay örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
 • Cevap: Benzerlikleri ikisinin de fabl olmasıdır. İkisinde de olay ormanda geçer. İkisinde de zaman belirsizdir. İkisinin farklı yanları ise olay örgüleridir. İkincisi daha hayat öyküsü ya da bilgilendirici bilgiler içerir. İlki daha masal havasında anlatılmaktadır.
• Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.
 • Cevap: İki metinde de ağustos böceklerine yaklaşım farklıdır. Mesela Cırcır Böceği ile Karınca metninde ağustos böceği tembel, yazın çalışmayan şarkı söyleyen bir böcek olarak anlatılırken, Elveda Ağustos Böceği metninde ise çalışkan, boş yere değil de eş bulmak için şarkı söyleyen ve dünyamız için çok gerekli bir böcek gibi anlatılmaktadır.

6. ETKİNLİK 

En sevdiğiniz hayvanı, hafızada tutma tekniğini kullanarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir biçimde ara vermeden konuşma becerinizi artırmaktır. Bu yüzden anlatacaklarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak nitelikte kelimelerden oluşan bir liste oluşturunuz. Bu listeye ara sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun bir şekilde konuşmanızda kullanınız.
 • Cevap:
BİLİN BAKALIM EN SEVDİĞİM HAYVAN HANGİSİ?
Benim en sevdiğim hayvanın tüyleri var. Dört patisi var. Gözleri ve kulakları iridir. Çok keskindir. Çok tatlı bir hayvandır. Nankör olarak bilinirlerse de çok güzel bir miyavv sesi çıkarır. Evet bildiniz benim en sevdiğim hayvan bir kedidir.

7. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 31 Cevabı
En sevdiğiniz hayvana duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki yazı taslağına göre oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya, yazınızı ise bir A4 kâğıdına, mektup yazma kurallarına dikkat ederek yazınız.
Mektubu yazdıktan sonra okuyunuz. Mektuptaki anlam bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bu bölümleri yeniden yazınız. Mektubunuzu yazım ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediniz. Bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.
Mektubunuzu kontrol edip yeniden düzenledikten sonra sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu sınıf panosuna asınız.

Mektubumun konusu ve ana fikri: Kedim Pamuk’u ne kadar sevdiğim
Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım: Onu evimize getirişimiz
Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: Onunla neler yaşadığımız
Mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım: Onu ne kadar sevdiğim hep yanımızda kalmasını istemem
BENİM CAN YOLDAŞIM: PAMUK,
Pamuk daha çok küçük bir yavru iken seni evimize getirdiğimiz günü hatırlıyorum. Öyle küçük öyle zayıftın ki sana dokunmaktan bile çok korkuyordum. Seni ellerimle besledim. Sana her gece elimde battaniye ile geldim bazen yanında uyudum. İlk miyavlarını bile hatırlıyorum. Sen öyle güzeldin ki yanımdan hiç ayrılmazdın. Seni öyle seviyorum ki hiç yanımdan ayrılma olur mu? Çünkü sen benim için en iyi dostsun. Pamuk gibi yüreğinle hep yanımda kal olur mu?
Seni çok seven arkadaşın Elda…
GELECEK DERSE HAZIRLIK
Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz.
 • Cevap: İnternetten bu konular ile ilgili gazete ve dergi yazıları bulup getirmeniz gerekmektedir.

Deniz Hasreti Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 32 Cevabı

HAZIRLIK

1. Deniz denince aklınıza neler geliyor?
 • Cevap: Deniz bana sonsuzluğu anlatır, deniz varsa hayatımda özgürlük ve olabildiğine güzel ve geniş bir mavi gelmektedir. Ruhumun dinlendiğini ve huzurun renginin hayatımda olduğunu hissederim.
2. Denize gitmeyi sever misiniz? Niçin?
 • Cevap: Denize gitmeyi çok severim. Denizi izlemek ve denizde yüzmek yazın ve her zaman benim en büyük hobilerimin başında gelir. Deniz sayesinde bazen içimdeki bütün sıkıntılardan kurtulduğumu hissederim.
3. Denizler hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.
 • Cevap: Denizler okyanusların kıyıya yakın yerleridir. Denizler insanların hem elendikleri yerler hem de balıkçıları düşündüğümüzde onların ekmek kazandıkları yerlerdir. Bugün kıtaları ayıran su parçalarına deniz demekteyiz.

1. ETKİNLİK

Dinleme sırasında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını kendi oluşturduğunuz sözlüğe yazınız. Bunların anlamlarını gerekirse metni tekrar dinleyerek tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. kullanarak kontrol ediniz.
 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.
 • Cevap: Denize hasret birinin denize olan aşkı anlatılmaktadır.

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Şair, “Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor / Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor?
 • Cevap: Denizden uzak kalan şairin denize olan özlemi bu dizelerden yansımaktadır. Deniz özlemi gözlerinden bir damla su gibi akıp taşmakta, nasıl ki insan çölde bir damla suya hasret kalırsa şair de deniz hasretiyle yanıp kavrulmaktadır.
2. Şair, gemicilerle kendisi arasında nasıl bir bağ kuruyor?
 • Cevap: Bütün gemicilerin ruhunun kendisinde dolaştığını söylemektedir. Onların varlığıyla başındaki gökleri deniz sanmaktadır.
3. Şair, denizden uzak yaşamanın kendisi için çok zor olacağını hangi dizelerle anlatıyor?
 • Cevap: Gözlerinde denizin fenerinin yanıp söneceğini, limanda her gece uyumak zorunda kalacağını, dalgaların gözünde tüteceğini, denizsiz hiç bir ay ışığının yüzünü güldürmediğini söyler.
4. Şair, denizden esmeyen, denizden geçmeyen rüzgârları niçin sevmemektedir?
 • Cevap: Çünkü o zaman rüzgarlar denizin suyunda yıkanmamış olacak, böylece de rüzgarlar denizin kokusunu şaire getirmeyeceği için sevmemektedir.
5. Şairin denize kavuşma ümidi var mıdır?
 • Cevap: Bence vardır, çünkü sormaktadır kendi kendine bir gün kavuşacak mıyım? diye bu soruyu sorduğuna göre kavuşma isteği var bu istek varsa o zaman da kavuşma ihtimali de vardır.

6. Son dörtlükteki “Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden” ifadesinden şairin nereli olduğu ya da şiiri yazdığı sırada nerede yaşadığı tahmin edilebilir mi?
 • Cevap: Kesinlikle edilebilir. Çünkü fındık bahçeleri Karadeniz Bölgemizde vardır. Bu da şairin bu şiiri yazdığı sıralarda Karadeniz’de bir yerde olduğunu bizlere göstermektedir.
7. Dinlediğimiz şiir sizde hangi duyguları uyandırdı? Şiiri beğendiniz mi? Açıklayınız.
 • Cevap: Ben de denize karşı bir sevgi bir hasret uyandırdı. Bunan dolayı da şiiri çok beğendim. Çünkü çok güzel bir anlatıma sahip.

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 33 Cevabı
Aşağıdaki istiridye kabuklarına dinlediğiniz şiir için üç farklı başlık yazınız.
 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

Deniz kirliliği konusunda yapılabileceklerin neler olduğu” konusunu sınıf gündemine alınız. Bu konuyu güdümlü konuşma stratejisini uygulayarak konuşunuz. Bunun için öğretmeninizin yardımıyla sınıfta bir beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan görüşleri ifade ediniz. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
 • Cevap:
Denizin önemi ile ilgili broşürler hazırlanmalıdır.
Denizin canlılar için önemini anlatan kısa filmler hazırlanmalıdır
Denizin önemini anlatan kısa sloganlar bulunmalıdır.
Denizi kirletenlere en ağır cezaları vermek için kanunlar çıkarılmalıdır.

6. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin yardımıyla küçük gruplara ayrılınız. Aşağıdaki konulardan birini seçerek grup hâlinde, istediğiniz türde (şiir, hikâye, bilgilendirici) bir metni bırakılan boşluklara yazınız (Bilgilendirici metin yazan grup üyelerinin her biri belirledikleri konunun farklı yönlerini ele alıp yazmalıdır. Hikâyelerde söyleyiş birliği olmalıdır. Şiir yazan gruplar şiirin ana duygusuna dikkat etmelidir.).
1. Deniz ve İnsan
2. Deniz Kirliliği
3. Gemiyle Yolculuk
 • Cevap:
DENİZ VE İNSAN ( ŞİİR ) 

Denizdir evim yaşamım
Mavinin diğer adıdır baktığım
Gökyüzüne yansır aydınlığı
Denizdir yaşamım amacım

Deniz yoksa insan da yok
Bu dünyada o zaman güzellik de yok
Denizi korumazsan insanoğlu
Bil ki bir zaman gelince sen de olacaksın yok

7. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 34 Cevabı
Yazdığınız metni grupça düzenleyiniz. Bunun için yazınızda anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin olmamasına dikkat ediniz. Yazınızı, yazım ve noktalama açısından kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Konuşma çizgisinden sonraki cümlelerin sonunda virgül kullandık. (√)
Şiirimizin dizelerine büyük harfle başladık. (√)
Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullandık. (√)
Yer adlarını büyük harfle yazdık. (√)
Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullandık. (√)
Satıra sığmayan kelimeleri bölerken satır sonuna kısa çizgi koymayı unutmadık (√)
 • Cevap:
GELECEK DERSE HAZIRLIK
Milli Mücadele yıllarında yararlılık gösteren çocuk kahramanlar hakkında araştırma yapınız.
 • Cevap: Çanakkale Savaşı’nda yurdu savunmak için henüz okul sıralarında olan yüzlerce gencimiz kahramanca vatanı savunmuşlar onlar için de Hey Onbeşli türküsü bile yakılmıştır. Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali gibi çocuk kahramanlar Özellikle Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda önemli rol oynadılar.
Önceki yıllarda sinema ve televizyonlarda gösterilen “120” adlı filmi izleyiniz.
 • Cevap: Filmi öğretmeniniz ile birlikte izlemeniz gerekmektedir.

1. Tema Doğa ve Evren Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
6.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 38 Cevabı
A) 1 – 8. soruları 37. sayfadaki broşüre göre cevaplayınız.
1. Sizce bu broşür niçin hazırlanmıştır?
 • Cevap: Afet ve acil durum planına örnektir, insanların acil durum veya afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatmak için hazırlanmıştır.
2.İkaz ve alarmlardan hangisi diğerlerden daha ciddi bir tehlikeyi ifade ediyor? Niçin?
 • Cevap: Özellikle kırmızı ve siyah alarm durumları daha ciddi bir tehlikeyi ifade etmektedir. Kırmızı alarm Hava saldırısına siyah alarm ise Radyoaktif serpintiye dikkat çekmek için verilirler.
3. ikazların ortak noktaları nelerdir?
 • Cevap: Tehlike anında açık veya kapalı alanda neler yapılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
4.Sarı ikazda kapalı alanda yapılması gerekenler kısmında yer alan “perdeleri çekin” uyarısının amacı nedir?
 • Cevap:  Perdeleri çekmezlerse uçakların hedefi olup saldırılarına maruz kalabilirler.
5. Kırmızı alarmın sarı ikazdan farkı nedir?
 • Cevap: Sarı da saldırı ihtimali olduğu ikazı varken kırmızı da ise direk saldırının olduğu üzerine ikaz işaretleri verilmektedir.
6.Radyo, televizyon ve kitle iletişim araçlarının bu ikaz ve alarmlarla ne ilgisi vardır?
 • Cevap: Çünkü insanların dışarıdaki gelişmelerden haberdar olmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilecekleri kaynaklar bunlardır.
7. Siyah alarm çaldığında kapalı alandaysak neden kapıları, pencereleri, havalandırmayı ve klimayı kapatmalıyız?
 • Cevap: Çünkü radyoaktif serpintinin en az şekilde var olan ortama geçmesi veya hiç geçmemesi amaçlanmaktadır.
8.Sizce “Tehlike geçti.” uyarısı hangi yolla ve nasıl yapılır?

 • Cevap: Televizyonlardan ya da cami hoparlörlerinden anons yapılarak yapılabilir.
6.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 39 Cevabı
B) Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
1 altta kalmak
2 yaygarayı basmak
3 aklını başından almak
4 gözüne kestirmek
5 elini sürmemek
a. Bir şeyi, birini düşünmeyecek bir duruma getirmek, çok şaşırtmak. (aklını başından almak)
b. Herhangi bir iyiliğin karşılığını ödeyememek. (altta kalmak)
c. Başarabileceğini ummak. (gözüne kestirmek)
ç. Hiç karışmamak, bir şey yapmamak. (elini sürmemek)
d. Bağırıp çağırmak. (yaygarayı basmak)
C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
1. Cümle her zaman–Büyük harfle –harfle başlar.
2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için  nokta kullanılır.
3. Birbirini ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.
4. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
5. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur.
Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünde yazılmış bir metnin son cümlesidir?
A) Teyzeme selam eder, senin de ellerinden öperim.
B) Gökten bir elma düşmüş Keloğlan’ın kabak başına!
C) Ertesi gün okula gitmek istemedi.
D) Bu güzel bir ders olmalı nankörlük edenlere.
 • CevapA
6.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 40 Cevabı
2. Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi verilen fotoğrafla ilgili değildir?
A) Fırtınayla İmtihanımız
B) Fırtına Yıkıp Geçti
C) Fırtına Şiddetleniyor
D) Fırtına Öncesi Sessizlik
 • Cevap: D
3. Yeryüzünde nüfusu en fazla artan ilk elli şehirden kırkı fay hatları üzerinde bulunuyor.
(1) Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli. (2) İnsanoğlu bu işte; çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. (3) Bunu öğrenince insanın dudakları uçukluyor. (4) Tedbiri ihmal ediyor. Şehirleşmenin çarpık görüntüsü, çürük zeminlere çok katlı binaların dikilmesi ile bir orman hâlinde genişleyip gidiyor.
Yukarıdaki parçada anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
 • CevapC
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Ağır kumaş toplarını kucakladı.
B) Bana çok ağır sözler söyledi.
C) Ağır çuvallar at arabasını çökertti.
D) Bunlar ağır değilmiş sen de taşıyabilirsin
 • CevapB
5. Birkaç çocuk beni işaret edip fısıldaştı. Mahmut Hoca, bir yığın plastik dosyayla aceleyle sınıfa girdi. Kimlerin geldiğini görmek için sınıfı şöyle bir süzdü. Beni görünce hafifçe kaşları çatıldı ama sınav kâğıtlarını masasına bırakıp hepimizi selamladı.
Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) olay B) yer C) zaman D) şahıs
 • CevapC
6. I. Otobüs şirketinden arayacaklar diye kendimizi öyle bir hazırlamıştık ki ahizeden annemin sesi gelince hepimiz hayal kırıklığına uğradık.
II. Bir iki saat sonra telefon çaldı.
III. Hepimiz telefona saldırdık.
IV. Bekledik, bekledik, haber gelmedi.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) I – II – III – IV B) IV – III – II – I C) II -1 – III – IV D) IV – II – III – I
 • CevapB


6. Sınıf Türkçe Ekoyay Eğitim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.
Birinci bölümde, iletken ve yalıtkan maddeleri tanıyacaksınız. İletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşantıda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
İkinci bölümde ise elektriksel direncin bağlı olduğu faktörleri keşfedeceksiniz. Elekt­rik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağını, iletkenlerin özelliklerinin deği­şiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağını öğreneceksiniz.
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi kablolarla yerleşim yerlerine iletilir. Elektrik enerjisini ileten kablolar nelerden yapılmıştır? Elektrik enerjisini ileten madde­ler olduğu gibi iletmeyen maddeler de var mıdır?
Elektrikli bir aracı çalıştırmak için fişini pri­ze takarsınız. Elektrik bir enerji türüdür, ısı ve ışık gibi başka enerjilere dönüştürülebilir. Su ısıtıcısından buzdolabına, telefondan televiz­yona kadar birçok alet ve araca enerji verme­de; evlerde, iş yerlerinde ve fabrikalarda ısı ve ışık sağlamada elektrik enerjisi kullanılır.
Elektrik enerjisi elektrik kaynaklarından elde edilir.
Pil, elektrik santralleri, akü ve batarya elektrik enerjisi kaynaklarıdır. Elektrik enerji­siyle çalışan araçların hepsinde elektrik dev­resi bulunur. Basit bir elektrik devresinin pil, ampul, bağlantı kabloları ve anahtar adı verilen devre elemanlarından oluştuğunu hatırlayınız. İster bir el fenerinin düğmesine basın ister prizden elektrik alan bir bilgisayarı çalıştırın, elektriği her kullandığınızda bir elektrik devre­sini tamamlamış olursunuz.

0 yorum:

Yorum Gönderme