Sıcak!

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
2020 6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları
 cevaplar


Fosil Yakıtlar Nasıl Oluşur?

Geçmişte karaların büyük bölümü bitkilerle kaplıydı. Milyonlarca yıl önce yaşayan bu bit­kiler de günümüzdeki bitkiler gibi güneş ışığını kullanarak besin sentezleyebiliyordu. Bitkile­rin yapısını oluşturan maddelerde dolaylı olarak güneş enerjisi depolanmıştı. Zaman içinde bitkiler öldü. Üzerleri kum, çamur ve diğer ölü organizmaların kalıntılarıyla kaplandı. Uzun yıllar alan süreç içerisinde biriken tabakaların uyguladığı kuvvetin etkisiyle bitkiler yumuşak bir madde olan turbaya dönüştü.
Turbanın zamanla sertleşmesiyle linyit ve linyitin değişimiyle taşkömürü oluştu. Gittikçe daha alt katmanlarda kalan ve sertleşen taş kömürü antrasite dönüştü.

Okyanus tabanlarında ölen canlılar ise buralarda birikip çökeltiler oluşturdu. Bu canlı kalıntıları da sıcaklığın, kayaçların uyguladığı kuvvetin ve bakteri faaliyetlerinin etkisiyle petrol ve doğal gaza dönüştü. Aşağıdaki şematik çizimler fosil yakıtların oluşumunu göster­mektedir.
Zamanla kömür, petrol ve doğal gaz insanlar tarafından yeryüzüne çıkarıldı.
Dünyada yaşamın sürdürülmesi ve üretim için kullanılan enerjinin yaklaşık %87’si fo­sil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ulaşımdan ısınmaya, elektrik üretiminden plastik ve ilaç üretimine kadar hemen her şey için enerji harcanmaktadır. Bu enerjinin yaklaşık %35’inin kaynağı da petroldür. Fosil yakıtlarda bitkiler, hayvanlar, su ve hava gibi doğal kaynaklardır fakat miktarı sınırsız ve yenilenebilir değildir.
Doğada yeni bitkiler büyür, yeni hayvanlar doğar ya da yumurtadan çıkar. Yağmur veya kar yağdığında su yeryüzüne geri döner. Su, hava, bitki ve hayvanlar yenilenebilir kay­naklardır. Doğal süreçler içerisinde yenisiyle değiştirilebilen ya da tekrar tekrar kullanıla­bilen kaynaklara yenilenebilir kaynak denir. Yenisiyle değiştirilemeyen veya tekrar tekrar kullanılamayan kaynaklar ise yenilenemez kaynaklardır. Yenilenemez kaynaklar zamanla tükenir.
Enerji elde etmek için kullanılan fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bir litre doğal gaz, oluşumu milyonlarca yıl alsa da yandığında birkaç dakikada tükenir.
İnsanlar binlerce yıldır fosil yakıtları kullanmaktadır. İlk zamanlarda ısınmak ve ışık elde etmek için kullanılan yakıtlar günümüzde birçok alanda enerji kaynağıdır. Özellikle ısı amaç­lı kullanıldığında yanan fosil yakıtların çevreye etkiler neler olabilir?

0 yorum:

Yorum Gönderme