Sıcak!

6. Sınıf Kuranı Kerim Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2019 2020 6. Sınıf Kuranı Kerim Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları arasında bulunuyor. 

İlgili cevaplara aşağıdaki sayfa numaralarından ulaşabilirsiniz. 
6. Sınıf Kuranı Kerim Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Kuranı Kerim Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Kuranı Kerim Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ve diğer ders kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.


Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan madde adı verilir. Etkinlikte gözlemle­diğiniz gibi plastik, kuru tahta, cam, porselen gibi katı maddeler elektriği iletmedi. Bunlar yalıtkan maddelerdir. Katı maddeler yalıtkan olabildiği gibi bazı sıvı maddeler de yalıtkandır. Yalıtkan sıvılara örnek olarak saf su, şekerli su ve etil alkol verilebilir.

Elektriğin bir yerden başka bir yere iletilmesi için kablolar kullanılır. Bu kablolar genellikle plastikle kap­lanmış bakır telden yapılmıştır. Çün­kü bakır elektriği iyi ileten bir mad­dedir. Bakır telin etrafının plastikle kaplanmasının nedeni ise plastiğin elektriği iyi iletmeyen bir madde ol­masıdır.
Maddeler elektriği iletme durum­larına göre iletken ve yalıtkan madde olarak sınıflandırılır.
İletken Maddeler


Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken madde adı verilir. Etkinlikte test uçları arası­na yerleştirdiğiniz maddelerden ataş ampulün ışık vermesini sağladı. Bu durumda ataş ilet­ken bir maddedir. Ataş demirden yapılmıştır. Demir bir metaldir. Genellikle metaller elektriği iyi iletir. Bu sebeple elektrikli aletlerin yapımında demir, nikel, bakır, krom gibi metaller kullanılır.


Metaller elektriği iyi ileten katı maddelerdir. Bazı sıvı maddeler de metaller gibi elektriği iletebilir. Elektriği ileten sıvı maddelere tuzlu su, sirkeli su ve limonlu su örnek verilebilir.
“Madde ve Isı” konusunda maddeleri ısı iletimi bakımından sınıflandırmış ve genellikle metallerin iyi bir ısı iletkeni olduğunu öğrenmiştiniz. Bu konuda da metallerin elektriği iyi ileten maddeler olduğunu öğrendiniz. Ancak çoğu maddenin elektrik iletkenliği ile ısı ilet­kenliği arasında bir ilişki yoktur. Örneğin iyi bir elektrik iletkeni olmasına rağmen gümüşün ısı iletkenliği elmastan düşüktür. Elmas iyi bir ısı iletkeni iken elektriksel olarak iyi bir iletken değildir.

0 yorum:

Yorum Gönder