Sıcak!

6. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Monopol Yayınları

2020 6. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Monopol Yayınları

 cevaplar


YAKITLAR
Yanma kimyasal değişim sürecidir. Yanan odunları izlediyseniz alevleri ve dumanı görmüş- sünüzdür. Alevler sıcaktır ve çevreye ısı yayar.
Tüm odunlar yandığında geriye gri renkli kül ka­lır. Kül yeni bir maddedir ve tekrar oduna dönü- şemez.
Maddelerin yanabilmesi için oksijen gerekir.
Havanın oksijeniyle etkileşime giren madde kim­yasal değişime uğrar ve yanma sırasında enerji açığa çıkar. Bu enerji çoğunlukla ısıdır. Yakıtlar, yandığında enerji veren maddelerdir. Yakıtlar­dan ısı ve diğer enerji türlerini elde etmek için yararlanılır.
Binaları ısıtmak, araba ve uçak motorlarını çalıştırmak, enerji santrallerinde elektrik üret­mek gibi işler için gerekli enerji yakıtlardan sağlanır. Yakıtlar katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırılır.
Katı Yakıtlar
Başlıca katı yakıtlar odun, odun kömürü, taş kömürü, linyit, taş kömürü koku ve ant­rasit olarak sıralanabilir. Katı yakıtlar yandığında havayı kirleten karbondioksit, metan gibi çeşitli gazlar, kül ve duman oluşur.
Yakıt olarak kullanılan odun ağaçlardan elde edilir. Yaşlandığı için kesilen ya da budanan ağaçlardan sağla­nan odunu yakmak verimli bir yöntem değildir.
Özellikle açıkta yanan ateş, ısının çok miktarda çevre­ye yayılmasına neden olur. Odundan elde edilecek ısının yaklaşık %75’i kullanılmadan duman ve küle dönüşür.
Taş kömürü ve linyit ev, iş yeri, hastane vb. mekanların ısıtılmasında yaygın olarak kul­lanılan katı yakıtlardır. Bunun yanında büyük oranda çimento, şeker, tuğla ve kiremit üretim sektöründe de yakıt olarak kullanılmaktadır. Taşkömürü kokundan çoğunlukla termik sant­rallerde elektrik üretiminde yakıt olarak yararlanılır.
Antrasit, diğer kömür çeşitlerine göre enerjisi çok daha yüksek olan değerli ve doğada miktarı daha sınırlı bir maddedir. Genellikle yakıt olarak kullanılmaz.

0 yorum:

Yorum Gönderme