Sıcak!

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
 cevaplar


Yakıtlar ve Çevre
Çevrenizdeki hava eğer temiz ise göremezsiniz, kokusunu alamazsınız. Sanayi tesisleri­nin bulunduğu yerlere yakın yaşıyorsanız ve bu tesislerin bacalarında filtreler bulunmuyorsa çıkan dumanın havayı nasıl kirlettiğini fark edersiniz. Kirli havanın kokusunu alırsınız. Kir­liliğin nedeni, yanan fosil yakıtlardan açığa çıkan dumandaki gazlar ve bazı parçacıklardır.
Yanma sırasında oluşan karbondioksit ve diğer zararlı gazlar atmosfere yayılır. Aynı zamanda du­man ve içerdiği küçük parçacıklar da havayı kirletir.
Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde etkiler ve özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları­na neden olabilir.
Ayrıca karbondioksit, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Yerküreyi saran atmos­fer tabakası doğal sera etkisi yaratarak yeryüzünü sıcak tutar. Bu durum, bir bitki serasının camlarının güneş ışığının bir kısmını geçirip içeride tutarak sera­nın sıcak kalmasındaki rolüne benzetilebilir.
Yandaki şekilde gösterildiği gibi atmosferde bu­lunan gazlar ve bu gazlardan özellikle karbondioksit doğal sera etkisinin oluşumunda önemlidir. Çünkü bu gazlar yerküreye ulaşan ve atmosfere geri yan­sıyan ışınları tutarak yeryüzü sıcaklığının belli bir dengede kalmasında rol oynar. Doğal sera etkisi aynı zamanda iklim değişimlerinde de etkilidir.
Fosil yakıtların uzun yıllardır kontrolsüz kullanıl­ması ve ormanların azalması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarı artmıştır. Bu da doğal sera etki­sini kuvvetlendirmiş, dünyanın ısınmasına yol açmıştır. Küresel ısınma olarak adlandırılan bu durum önemli çevre problemlerinden biri hâline gelmiştir.
Fosil yakıtların bir başka etkisi de hava kirliliği sonucu atmosferde artan zararlı madde­lerin yağışlarla yeryüzüne inmesidir. Asit yağmuru olarak adlandırılan bu yağışlar aşındırıcı ve yakıcı özellikte olduğu için canlı ve cansız varlıkları olumsuz yönde etkilemektedir.
Yakıtların ısı amacıyla kullanımının insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini araştır­mak için aşağıdaki etkinliği yapınız.

0 yorum:

Yorum Gönderme