Sıcak!

5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları

2019  2020 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları


Sayfa 11


Soru:1. “Kur’an-ı Kerim” size neler çağrıştırıyor? Aşağıya bu çağrışımları yazarak bir zihin haritası oluşturunuz.
 • Cevap: Kur’an – ı Kerim’in Çağrıştırdıkları :
  – İman
  – İbadet
  – Ahlak
  – Cennet ve cehennem
  – Adalet
  – Birlik ve beraberlik
  – Sevap ve günah
2. Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız.
CevapÂl-i İmrân  33
(Medenî 89) Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti
Nisâ  163
(Medenî 92) Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur verdik.
En’âm  84
3. Lokman Hekim’in kim olduğunu araştırınız. Araştırma sonucunuzu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  Kuran-ı Kerim’de de adı geçen Lokman Hekim’in birikimini Hz. Davud’un kendisiyle olan paylaşımlarından sağladığı görülmektedir. Adına Kuran-ı Kerimde bir sure de bulunan Lokman Hekim’in, hem kendi adına hem de oğlu adına verdiği nasihatleri de Kuran’da yer almaktadır.Lokman Hekim ile ilgili elimizde maalesef kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yalnızca bugüne kadar gelen rivayetlere göre babasının adının Baura olduğu, ayrıca babasının Hz.Eyyub’ün teyzesinin oğlu olduğu belirtilmektedir. Başka kaynaklarda Lokman Hekim’in İsrailoğulları’nın kadılığını yaptığı da belirtilmekte, “Eyle” denen bölgede yaşamış ve bu bölgede ölmüş olan bir şahsiyet olduğu belirtilmektedir.
4. Aşağıdaki kelimelerden ve dua ile ilgili ön bilgilerinizden yararlanarak defterinize bir paragraftık bir yazı yazınız.
 • Cevap: Allah’a yönelmek için veya bir şeyi çok istediğimiz zaman Allah’a dua etmek gerekir.Dua : Allah’a yalvarmak, sığınmak,dilemek anlamına da gelir.
5. Yüce Allah’ı (c.c.) övmek anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A. Şükür B. Rahmet C. Hamd D. İhlas
 • CevapC

Sayfa 12


Soru:Hazırlık Çalışması
1. İyi bir insan olmak için neler yapıyorsunuz? İyi ve kötüyü ayırt etmenizde size yol gösterici olan nedir?
 • Cevap:  İyi bir insan olmak için kötü insanlardan uzak durmak,kötü ortamlardan uzak durmak birinci kuraldır.İyi insan olursak karşınızdaki kişilerden beddua yerine dua Allah razı olsun diye sözler duyarız.
  Bir teyzenin elinde poşet var poşetler ağır eğer ona yardım edip alıp taşırsak  teyze çok güzel dualar okur.
  Kötü insan olursak.Kimse sevmez dua yerine beddua ederler.
  Hırsızlık,küfür,alay etme gibi davranışlardan uzak durmalıyız.
2. Kur’an-ı Kerim neden ilginizi çeker? Onda en çok neleri merak edersiniz?
 • Cevap:  Kur’an-ı Kerim son kitap olduğu için ilgimi çeker . Ve bizim dinimizin kitabı olduğu için ilgimi çeker.
3. “Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.)1, tarafından indirilen ilahî bir kitaptır. Kur’an, Allah’ın (c.c.) sözlerinden oluşur.”
 • Cevap: Kuran insana eski dönemde peygamberlerimizin ve iyi alışkanlıklar ögretmek ve kötü davranışlardan uzak durmamız için indirilmiştir
Yukarıdaki bilgilerden de yararlanarak Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamanın niçin önemli olduğunu söyleyiniz.
 • Cevap: Kuran-ı Kerim; bize ışık tutması için indirilmiştir. Eğer biz anlamadan okursak bunun ne anlamı kalır ki? Bu sadece zaman kaybı olur… Biz nasıl ki normal bir kitap okurken anlayarak okuyorsak, boş boş okuyup geçmiyorsak, Kuran da aynı şekildedir.Ayrıca Kuran-ı Kerim’in maneviyatı da yüksektir. Yani okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman bir dost gibi bize yol gösterir. Kuran’ı sadece okumak yetmez, onu anlamak, hayatımıza işlemek çok önemlidir

Sayfa 15


Soru: “Bizi dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıracak olan ilahî kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın (c.c.) sözleridir.”
Yukarıdaki ifadelerden de yararlanarak Kur’an-ı Kerim’i neden sevmemiz gerektiğini arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap:  Çünkü Kur’anı Kerim dinimizin kitabıdır.Allah’ın kitabıdır.
  Allah’ın sözlerinden oluşur.
  Allah’ın emirlerini anlatır.
  Allah’ın yasaklarını anlatır.
  Allah’ın haram ve helal kıldıklarını anlatır.

Sayfa 17


Soru1. a. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
abdestli-okumaya-uzak-türkçesini-sessiz-saygı-üstün
b. Aşağıdaki metne uygun bir başlık yazınız.
 • Cevap:
Kur’an’ı her fırsatta…….okumaya.………….gayret ediyorum. Sadece Arapçasını değil…. ……Türkçesini..…………
de okuyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Yüce Rabb’imin (c.c.)……..üstün.…………özelliklerini
Kur’an’dan öğreniyorum. Kur’an’ın yasakladığı davranışlardan……....uzak.……….duruyorum.
Kur’an okurken….….abdestli…..……..olmaya gayret ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i yere koymuyorum, ona………...saygı…..….gösteriyorum.
Kur’an dinlerken…….sessiz…………..oluyorum.
 • Cevap:
2. Aşağıya Kur’an-ı Kerim’e olan sevginizi anlatacağınız akrostiş çalışması yapınız
Kitapların en kutsalıdır o
uzun süre mutluluğun formülüdür o
rahata erenlerin sığınağıdır o
aranan güzelliklerin kaynağıdır o
ne mutlu okunan yüce kitaptır o

Sayfa 19


SoruKıssa kelimesinin anlamını sözlükten bulunuz.
 • Cevap: kendisinden bir ders çıkarılması gereken olay, konu, kısa öykü, fıkra.

Sayfa 24

SoruSınıfınızda üç grup oluşturunuz. Aşağıdaki ödev konularını gruplar arasında paylaşınız.
1. Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili ayetler bulunuz.
2. Hz. Âdem’in (a.s.) isminin geçtiği hadisler bulunuz.
3. M. Âsim Köksal’ın “Peygamberler Tarihi” adlı kitabının Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili olan bölümünü okuyunuz. Okuduğunuz bölümü tanıtıcı bir özet hazırlayınız.
Ödevinizi hazırlarken aşağıdaki önerilerden yararlanabilirsiniz:
1. İş bölümü yapınız.
2. Planlama yapınız.
3. Araştırma yapınız.
4. Araştırma sonuçlarınızı bir sunum hâline getiriniz.
5. Sunumda da yararlanabileceğiniz bir rapor hazırlayınız.


Sayfa 25


1. Aşağıdaki soruları okuduğunuz kıssaya göre cevaplayınız.
Allahu teala hz ademi ne için yaratmıştır ?
 • Cevap:  Allah, insanı yaratmıştır. İnsanı yaratmasının nedenleri vardır. Hazreti Adem (a.s.) ilk insan ve ilk peygamber olarak dünyaya gelmiştir. Pişmiş çamur veya balçıktan yaratılan insan, dünya hayatında kemik, kan ve et parçası olarak doğup gitmektedir.
  Allah, Hz. Adem (a.s.)’ı, dünya hayatında imtihanını kazanıp tekrar cennete gelsin diye yaratmıştır. Dünya bir sahnedir. Burada kimin ne yapacağını görmek gerektiği vurgulanmaktadır.
Şeytan, Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva’nın (r.a.) cennetten çıkarılmasına nasıl sebep olmuştur
 • Cevap:  Allah, Hz. Adem ve Hz. Havva’yı yarattıktan sonra onlara dedi ki: Bu meyve yasak, yememelisiniz.Şeytan da onlara “Çok güzel bir meyve, tadı ne güzeldir, yemelisiniz v.b” vesvese vererek yemeklerini sağladı ve Allah da yedikleri için onları cezalandırarak cennetten çıkardı.
Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva’nın (r.a.) ilk çocukları kimlerdir? Onların kişilik özelliklerini belirtiniz?
 • Cevap:  Hz. Adem ile Hz. Havva’nın ilk çocukları Habil ve Kabil’dir. Habil ve Kabil kişilik özellikleri bakımından birbirine ters özelliklere sahiptir. Habil ve Kabil’in özellikleri aşağıdaki gibidir:Habil
  -Sakin, uysal
  -Mütevazı
  -Hırslarından arınmış
  Kabil
  -Öfkeli
  -Kendini beğenmiş
  -Hırslı
Allah kabilin kurbanını neden kabul etmemiştir ?
 • Cevap:  Habil’in davarları vardı. Davarlarından en semizini, en iyisini, bütün ihlas ve samimiyetiyle, Aziz Allah’a kurban olarak ayırdı.Kabil ise çiftçi idi. Elinde çok güzel ürünler olmasına rağmen en kötü buğdayını tamamen isteksiz bir şekilde kurban olarak seçti.
  İki kardeş Hazret-i Âdem’in nezaretinde kurbanlarını adamak üzere dağa çıktılar.
  Yol boyunca Kabil, “ben senden daha büyüğüm, o kızla aynı batında doğduğum için bana eş olmaya daha layıktır” diyerek övünüyor ve içinden “kurban ister kabul olsun, ister olmasın, Habil o kızla asla evlenemeyecek” diye geçiriyordu.
  Habil’de ise İsmailî bir teslimiyet vardı. Aziz Allah’tan ne gelirse gelsin inkıyad edecek, daha evvel olduğu gibi “işittik, itaat ettik” diyerek Rabbinin rızasına razı olacağını beyan ediyordu.
  Neticede semadan bir ateş inerek Habil’in kurbanını yaktı. Bu onun kurbanının kabul edildiğine işaretti. (Sonradan şeytan, “biraderinin kurbanının kabul olunması onun ateşe ibadet ettiğindendir” diyerek Kabil’i idlal edecek ve bunun üzerine Kabil, büyük bir ateş yakarak, ateşe tapanların ilki olacaktır.)
  Aziz Allah’ın kurbanını reddedişine Kabil çok öfkelendi.
Kabil’i kardeş katili yapan nedir?
 • Cevap:  Kabil,Habil’in sevdiği kız ile evlenmesini istememiştir. Ve şeytana uyarak,nefsine uyarak :Kardeşini öldürmüştür. Bunun sebebi hem kıskançlık hemde şeytandır. Çünkü Kabil,sevdiği kızın kendisini seçmeyipte başka birini hatta öz kardeşini seçmesini hazmedememiş ve de kardeşini öldürmüştür. Şeytana uymuştur.
Kabil, ne zaman pişmanlık duymuştur?
 • Cevap: -Kardeşini boş yere öldürdüğünü anladığında.
  -Onu bir yıl boyunca sırtında taşıdığına.
  -Ailesinden azar işitmeye başlayınca.
  -Kardeşini gömmekte karga kadar olmadığına.

Sayfa 26


2. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz kıssadan alınmıştır. Anlatılanları, olayların oluş sırasına göre numaralandırınız.
(3)Allah (c.c.), meleklerin bu itirazına karşı insana olan güvenini gösterdi ve Hz. Âdem’i (a.s.) toprak ve sudan yarattı.
(2) Sonra kendisini bilsin, kendisine kulluk yapsın diye insanı yoktan yaratmak istedi. Melekler buna karşı geldiler.
(1)Allah (c.c.), dünyayı yarattığında üzerinde hiçbir insan yaşamıyordu. O, önce dünyayı insanın yaşayabileceği hâle getirdi.
(5) Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva (r.a.), hatalarından dolayı cennetten çıkarıldılar.
(4) Hz. Âdem (a.s.), cennette tek başına yaşıyordu ve çok yalnızdı. Allah (c.c.) onun bu yalnızlıktan kurtulması ve huzur bulması için eşini yani Hz. Havva’yı (r.a.) yarattı.
3. Okuduğunuz kıssada sizi en çok etkileyen bölüm neresidir? Aşağıya yazınız.
 • Cevap:  Allah (c.c.), meleklerin bu itirazına karşı insana olan güvenini gösterdi ve Hz. Âdem’i (a.s.) toprak ve sudan yarattı. Çünkü insanın ne kadar hayırlı bir varlık olduğunu göstermektedir.
4. Okuduğunuz kıssadan ne gibi dersler çıkardınız? Aşağıda verilenlerden de yararlanarak yazınız.
bulduğu ile yetinmeme
şeytan
pişmanlık
kıskançlık
itaatsizlik
emir
 • Cevap: Kur’ân kıssalarının tümüyle gerçek olduğunu ve içlerinde hiçbir hayale, hurafeye yer vermediğini dikkate almak gerekir. Yüce Kitabımızın geçmiş kavimlerden bize naklettiği hadiseler, yaşanan hayattan alınmış ibret levhalarıdır. Bunlar tarihin bir döneminde, belirli bir toplumda olup bitmiş vak’alar gibi görünse de, gerçekte, devam eden ve yaşanmakta olan bir hakikatin kesitleridir. Şeytanın insanı kıskanması, Adem’in yaradılışı ve sonrasında Adem’in cennetten kovulması. Adem’in pişman olması.

Sayfa 27


Nuh tufanı hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınıza anlatınız.
 • Cevap:  Tufanın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arz etmekle beraber en çok bilinen şekli Nuh tufanı’dır. Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir kavram değildir; kutsal metinlerden önce de mevcut bulunan, pek çok mitoloji, masal ve inanışta yer etmiş bir kavramdır.

Sayfa 29 


. Hz. Âdem (a.s.) vefat ettikten sonra insanlar ne gibi sapkınlıklar gösterdiler? Aşağıya yazınız.
 • Cevap:  1-İnsanlar gerçek yaşamı unutmuş ve sapkınlığa dalmışlardır.
 • 2-Putperestlik artmıştır.
 • 3-İnsanlar birbirlerini hor görmüşler ve insanlık yok olmaya doğru gitmişlerdir.
 • 4-Din ayrımları oluşmuştur.
 • 5-İnsanlar zevke düşkünlüğe geçmişler ve Allah’ı unutmuşlardır.
2. Hz. Nuh’un (a.s.) oğlunun bir peygamberin oğlu olmasına rağmen iman etmediği için cezalandırılmasından ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?
 • Cevap:  Rabbimiz adaletli sıfatına sahiptir. Hz. Nuh’un oğlunun iman etmediği için cezalandırılmasından da Allahın adaletini ve her kuluna eşit davrandığını görebiliriz. Rabbimizin yolunda hayırlı kullar olmak için annemizin, babamızın dinine bağlı olması yetmez. Hak yolunda hayırlı bireyler olmak için iman etmek ve dinimizin gereklerini yerine getirmek şarttır. Aksi takdirde Peygamberin oğlunun iman etmediği için cezalandırıldığı dünyada bizimde cezalandırılmamız olasıdır.

Sayfa 30


3. Hz. Nuh (a.s.), insanları doğru yola çağırırken ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Aşağıdaki şemada belirtiniz.
 • Cevap:  Hz.Nuh kavmini dine çağırır fakat kavmi davetten kaçarlar.İnat eden Hz.Nuh’un kavmi korkutucu azabı isterler.Bunun üzerine Hz.Nuh,Allah’u tealadan ister ve hazırlıklar başlar.Gemi hazırlık olduktan sonra felaket başlar ve her yer sularla kaplanır.Oğlu ve Hanımıda inanmayanlar arasındaydı.Hz.Nuh onlarında helak olması için dua eder,Oğlu ve Hanımı helak olur.Hz.Nuh’un karşılaştığı sorunlar ; Kavminin iman etmemesi üzerinde küfürde inat etmeleri,Oğluyla olan imtihanı ne kadar inanması için uğraşsa da oğlunun iman etmemesidir.Oğlunun ve hanımın helak olması.
Hz. Nuh (a.s.), bu sorunlara Yüce Allah’ın (c.c.) emriyle nasıl bir çözüm buluyor?
 • Cevap: Büyük tufana karşı gemi yapıp bu gemide sadece inanan insanları almasıdır
4. Sizce Nuh tufanından insanların çıkaracağı dersler nelerdir?
 • Cevap:  Birisi bizim iyiliğimizi istiyorsa onu dinlemeliyiz. Eğer dinlemezsek kanıtları gördüğümüze rağmen inkar edersek bunun sonuçlarına ancak biz katlanırız inanmadığımız için büyük pişmanlık duyarız.

Sayfa 31


Hz. Hud (a.s.) ve Ad kavmini daha önce duydunuz mu? Bu isimlerle ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  O zamanlar erkekler birbirlerine tatmin ediyorlardı. Hz Hud, onları uyardı. Onlar putlara tapıyorlardı.Hz Hud; Ey kavmim rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona Tövbe edin ki üstünüzde gökten yağmurlar bol nimetler yağdırsın ve gücünüze güç katsın!
  verilen ama ama kavmi Hz Hud’un dinlemem işte daha da azgın aşarak ona hakaret etmiş; Hatta onu dövmeye bile cürret etmişlerdi at kavminin başı olan kişi;
  – Ey Hut Ben kendime falan vekil yaptım benim adıma senin Allah’ına savaşacak hadise nin Allah’ın çıksın bakalım karşısında diye terbiyesizlik yapmıştı bunun üzerine Hazreti Hud kavminin doğru yola gelmeyeceğini anlayınca;
  – Yarabbi sen her şeyi biliyorsun ben onlara peygamberliğini bildirdim ama onlar sana isyan ettiler onun ara ders almalarına vesile olacak bir müsibet ver. diye dua etti.
  bunun üzerine Hz Allah Celle celalu Ad Kavmi üzerine azap yüklü buldukları gönderdi az kalmış mutlu kasıp kavuran bir fırtına ile helak oldu Rabbimiz Hud peygamber ve ona inananları ise fırtınadan korumuştu ve Hazreti Hud kendisine inananlarla birlikte Mekke şehrinde gitmişti.

Sayfa 34
1. Aşağıdaki soruları okuduğunuz kıssaya göre cevaplayınız, a. Hz. Nuh’un (a.s.) torunlarından olan Âd, nereye yerleşmişti?
 • Cevap:  Hz. Nuh’un (as) torunu İrem, İrem’in torunu ise Ad’dır. Ad’ın soyundan gelenlere Ad Kavmi adı verilmiştir. Ad ve kavminin yaşadığı yer bugün Yemen ile Umman arasında bulunan  o zaman ki ismiyle Ahkaf adı verilen bölgedir.
b. Âd’ın soyundan gelen insanlar hangi adla anılıyordu?
 • Cevap: Semûd kavmi
c. Âd kavminin yaşadığı yer nasıldı?
 • Cevap:  Ad kavmi ismi Kur’an’da geçmektedir. Helak edilen kavimlerden bir tanesidir. Günümüzde Arap yarımadasında bulunan Umman bölgesinde yaşadıkları tahmin edilmektedir.Ad kavmi, Hz. Nuh’un soyundan gelen bir kavimdir. Bolluk ve refah içinde yaşayan toplum Irem adında bir kent inşa etmiştir. Dünya’nın dönemindeki en güzel şehirlerinden biri olarak görülmektedir. Bolluk, ferah ve düştükleri dünyevi zevkler ile fitne ve fesada düşmüşler, dinlerinden kopmuşlardır. Putlara tapmaya başlamışlardır.
2. Âd kavmine mensup insanların bir kısmı Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere güvenerek O’nu inkâr ettiler. Doğru yoldan saptılar. Yüce Allah (c.c.), Hz. Hud’u (a.s.) peygamberlikle görevlendirdi. Hz. Hud (a.s.), insanlığı doğru yola çağırmak için neler söyledi? Birkaç örnek veriniz.
 • Cevap:  önce Yüce Yaradanın birliğini ve yüceliğini hatırlattı. Allah tan başka ilah olmadığını sadece ona kulluk edilmesi gerektiği,ibadete layık tek Rabbimizin olduğunu söylemiştir. Putlara tapmanın kotu ve yanlış bir davranış olduğunu söylemiş. Sahip oldukları şeylerden dolayı şımarmamalarını onların geçici olduğunu söylemiş

Sayfa 353. Hz. Hud’a (a.s.) inanmayan insanların başına neler geldi? Aşağıya yazınız.
 • Cevap:  Hz.hud (a.s) ‘a inanmayan ve onu reddeden kavmi Allahü Teala tarafından helak edilmişlerdir ve hepsi cehenneme gönderilmiştir. Geride isimlerinden başka hiçbir şey kalmamıştır.Hud (a.s ) kavmi neredeyse dünya üzerindeki bütün nimetlere ve güce sahiptiler. Ancak değerini bilmediler. Bu güç ve nimetler onları şımartmış ve hiç yenilmeyeceklerini düşünmeye başlamışlardı. Artık Allahı inkar ediyorlar ve birebir şirk koşuyorlardi. Allah kulluk yapmayı kabul etmiyor peygamberini reddediyorlardi.
4. Hz. Hud (a.s.) ile ilgili kıssayı kısaca özetleyiniz.
 • CevapAd kavmi ismi Kur’an’da geçmektedir. Helak edilen kavimlerden bir tanesidir. Günümüzde Arap yarımadasında bulunan Umman bölgesinde yaşadıkları tahmin edilmektedir.Ad kavmi, Hz. Nuh’un soyundan gelen bir kavimdir. Bolluk ve refah içinde yaşayan toplum Irem adında bir kent inşa etmiştir. Dünya’nın dönemindeki en güzel şehirlerinden biri olarak görülmektedir. Bolluk, ferah ve düştükleri dünyevi zevkler ile fitne ve fesada düşmüşler, dinlerinden kopmuşlardır. Putlara tapmaya başlamışlardır.
5. Hz. Hud (a.s.) kıssasından çıkardığınız dersleri aşağıya yazınız.
 • Cevap: Söz dinlemek gerektiği
 • Kimseyi küçümsememek ve kimse ile dalga geçmek gerektiği

Sayfa 361. “Mucize” sözcüğünün anlamını sözlükten bulunuz.
 • Cevapakıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay.
2. Peygamberlerin mucizeleri hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap: Hz.muhammedin ayı ikiye bölmesi (şakk-ı kamer)
  hz. süleymanın hayvanlarla konuşabilmesi
  hz.nuhun taşın içinde deve çıkarması vs

Sayfa 40


1. Aşağıdaki soruları okuduğunuz kıssaya göre cevaplayınız.
Hz. Salih’in (a.s.) kavmi nerede yaşamıştır?
 • Cevap:  Hz. Salih, Allah’ın kelamı olan Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden bir tanesidir. Kuran’da adını 9 kere görürüz. Semud Kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Semud Kavmi eski bir Arap kabilesidir. Bugünkü Hicaz ve Suriye arasında kalan ve Vadil Kura ismi ile bilinen topraklarda hayatlarını geçirmişlerdir. Aynı zamanda bu bölge “HİCR” ismi ile de bilinir.
Semûd kavmine mensup insanlar geçimlerini nasıl sağlıyordu? Yaşantıları nasıldı ?
 • CevapKur’an-ı Kerim’de adı geçen ve kendilerine uyarıcı olarak Salih (a.s)’ın gönderildiği, Hicaz ile Suriye arasında Vadil-Kura’da yaşamış eski bir Arap kabilesi. Kur’an-ı Kerim’de bu kabilenin ismi yirmi altı yerde geçmekte olup, ayrıca Salih (a.s)’dan bahseden ayetler de onun kavmi olan “O (Allah), yapılan duayı işiticidir” Semud ile ilgilidir.M.Ö 715 tarihli Sargon kitabesinde Semud kavmi, Asuriler’in hakimiyet altına aldıkları, Şarki ve Merkezi Arabistan kavimleri arasında zikredilmektedir. Aristo, Batlamyus ve Plinus, Semud kavmini (Thamudaei) belirten isimden bahsetmişlerdir. Plinus’un Semud kavminin oturduğu yer olarak zikrettiği Domatha ve Hegra’nın, İslami kaynaklarda bu kavmin oturduğu yer olarak kaydedilen Hicr ile aynı yer olduğu kabul edilebilir
Semud kavimindeki ,insanlar hz Salihe neden inanmıyorlardı ?
 • CevapÇünkü HZ.SALİH onların arasından ve herkesin tanıdığı biriydi  biz hepimiz putlara taparken ne oldu da şimdi fikir değiştirdin diye yalancılıkla suçladılar ve inanmadılar
Hz. Salih mucizesi nedir ?
 • CevapHz. Salih’in mucizeleri. Salih aleyhisselamın gönderildiği Semud kavminin yaşadığı yerlerde, hamt diye bilinen dikensiz ve meyveleri olmayan ağaçlar vardı. … Bir gün Semud kavminin önde gelenleri Salihaleyhisselama gelip, “Sen, gerçekten peygamber isen, bu ağaçlar meyve versin” diyerek, mucize göstermesini istediler.
Hz. Salih mucizesine rağmen Semud kavimindeki insanlar neden deveyi öldürdü ?
 • Cevap: Deve 1 gün su içip 2 nice gün içmezdi ama kafir kavim suyun hep onlara kalması için öldürdü
Allahu teala Semud kavimindeki insanları nasıl cezalandırdı ?
 • Cevap: Hz. Salih’in Kavmi olan Semud kavmi depremle helak edilmiştir.

Sayfa 41 


2. Hz. Salih (a.s.) kıssasından çıkarılabilecek dersler nelerdir? Aşağıya yazınız.
 • CevapAllah’a şirk koşmamalıyız.
  Allah’ın herşeyi isterse yapabileceğini öğrenmeliyiz.
  Eski kavimlerin başına gelen olaylardan derler çıkarmalıyız.
3. Âd ve Semûd kavimlerinin ortak özellikleri nelerdir? Bu kavimler neden helak edilmişlerdir?
 • Cevap:  helak edilmiş olan kavimler incelendiğinde, bu kavimlerin kendilerine yapılan tebliğe rağmen Allah’tan korkmayan, çirkin sapkınlıklarda bulunan, başkalarının haklarına tecavüz eden, utanma duygularını kaybetmiş, yalnızca kendi menfaatlerini ve dünyevi çıkarlarını düşünen insanlar oldukları görülmekte
4. Aşağıdaki listede verilen özelliklerin hangi peygambere ait olduğunu bularak örnekteki gibi işaretleyiniz.
 • Cevap
5. Okuduğunuz kıssaların genel özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.
 • Cevap: İnsanların daha doğrusu Peygamberlerin yaşadıkları olaylar kıssalarda anlatılır.Biz ibret alıp Peygamberleri örnek alalım diye Yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim’de geçer.


Sayfa 42 CevabıLokman Hekim adını daha önce duydunuz mu? Bu kişi hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  Kuran’da adı geçen insanlardan biri ama peygamber değil. Bir efsaneye ya da rivayete göre şahmeranın kafatasındaki mucizevi suyu içiyor ve her hastalığa çare buluyor hatta bazıları ölüme bile çare bulduğunu daha sonra Allah tarafından unutturulduğunu söylüyor.

Sayfa 461. “Ne zaman dua ederiz? İnsanlar neden dua ederler?
 • Cevap:  Yaşam içerisinde her gün yüce yaratıcı Allah’a dua eder, ondan iyilik isteriz.-Dua etmek kişiyi huzura kavuşturur ve Allah’a yakınlaştırır.
  -Ne kadar çok dua edersek, isteklerimiz o kadar gerçekleşir.
  -Kendimiz, sevdiklerimiz, ailemiz ve ülkemiz için güzel dualar ederiz.
  -Dua etmek, Allah’tan isteğimizin gerçekleşmesini istemektir.
2. Siz en çok hangi durumlarda dua ediyorsunuz?
 • Cevap: Kendim, sevdiklerim, ailem ve ülkem için güzel dualar ederim
3. Dua ederken neler hissedersiniz? Kısaca anlatınız.
 • Cevap: Dua etmek kişiyi huzura kavuşturur ve Allah’a yakınlaştırır.
4. Aşağıdaki fotoğrafta gördüklerinizi anlamlandırıp yorumlayınız.
 • Cevap: Küçük yaşta dua eden ve Allah’a hamd eden bir sabi görürüm.


Sayfa 50

1. “Elhamdülillah” sözünün anlamını araştırınız.
 • CevapTanrı’ya şükürler olsun
2. “Hamdolsun” sözünün hangi durumlarda, niçin söylendiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışırken örnekler veriniz.
 • Cevap: Elhamdülillah demek, şükürlerin başıdır. Allahü teâlâya şükretmeyen O’na hamd etmemiş (senâ etmemiş, O’nu övmemiş) olur.

Sayfa 55


1. Rahmet denince aklınıza gelen ilk üç kelimeyi söyleyiniz.
 • Cevap:  Rahmet kelime anlamı olarak; yüce Allah’ın acıması, affetmesi, yardımı veya bağışlamasıdır.Rahmet denince akla gelen kelimeler şu şekildedir;
  1. Yağmur,
  2. Allah,
  3. Bağışlama,
  4. Affetme,
  5. Acıma,gibi kelimeler gelmektedir


2. Günlük hayatınızda içinde rahmet kelimesi geçen hangi ifadeleri kullanıyorsunuz?
 • CevapAllah rahmet eylesin Allah’ın rahmeti ve bereketi üstünde olsun aklıma gelenler bunlar
3. Yüce Allah’ın (c.c.) “Rahman” isminin ne anlama geldiğini araştırınız?

 • Cevap: Esirgeyen, bütün canlılara ayrım yapmaksızın nimet veren anlamına gelir. Allah sonsuz rahmeti, çok merhameti olandır.
Sayfa 61

Soru:

1. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz.

Şükür-Hamd-İhlas-Rahmet

Samimiyet, içtenlik, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik. (İhlas)

Yüce Allah’ı (c.c.) güzel bir şekilde anmak, O’nu övmek, O’nu yüceltmek. (Hamd)
Sevgi ve şefkat, acımak, korumak, bağışlamak, iyilik. (Rahmet)
Bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek, bir kimseden razı olmak, birinin hakkını ödemek. (Şükür)
2. Aşağıdaki anlatımları, soruların cevabı olacak şekilde tamamlayınız,
a. Neden dua ederiz? Çünkü …..huzura kavuşmak isteriz.
b. Neden dualarımızda sadece dünyadaki isteklerimiz olmamalıdır? Çünkü …...Çünkü ahireti de düşünmeliyiz.
c. Neden dualarımızda yaptıklarımızın hesabının sorulacağı gün için de dua etmeliyiz? Çünkü …ünkü o gün günahlarımız için bağışlanmayı dilemeliyiz. 
ç. Neden anne – babamız ve diğer müminler için de dua etmeliyiz? Çünkü …..onların da şefaat görmesi gerekmektedir. 

Sayfa 62 
Soru:
3. Aşağıda dua ile ilgili ayetler verilmiştir. Bunları okuyup dinimizde duanın önemini kısaca anlatınız.
Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
A’râf suresi, 56. ayet
Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben (onlara) pek yakınım. Buna dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar.
 • CevapDua etmek insanların, Allah’ın gücü ve rahmetine sığındığını, kendi zayıflıklarını kabul ettikleri ve kendilerini tamamen O’na teslim ettiklerinin en önemli göstergesidir. İslam dininde dua en temel ibadetlerden birisidir.
4. Aşağıdaki kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Hamd
 • Cevap: Hamd olsun Allah’ın verdiği nimetlere.
Şükür
 • Cevap: Şükür etmek önemlidir.
İhlas
 • Cevap: İhlas kişiyi arındırır.
Rahmet
 • Cevap: Rahmet etmek insanı insan yapar.
Sayfa 63

5. Sınıf KURANI KERİM Ders Kitabı Cevapları MEVSİM Yayınları
Soru:
Aşağıdaki form, kendinizi değerlendirmeniz amacıyla düzenlenmiştir.
Size uygun olan bölümü işaretleyiniz. Varsa eksiklerinizi ve bunları gidermek için neler yaptığınızı formun altında verilen alana yazınız.(evet/hayır)

Kur’an-ı Kerim’i niçin okumamız gerektiğini bilirim. (evet)

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye istekliyim. (evet)
Hz. Adem’in (a.s.) kıssasını temel özellikleriyle açıklayabilirim. (evet)
Hz. Nuh’un (a.s.) kıssasını temel özellikleriyle açıklayabilirim. (evet)
Hz. Hud’un (a.s.) kıssasını temel özellikleriyle açıklayabilirim. (evet)
Hz. Salih’in (a.s.) kıssasını temel özellikleriyle açıklayabilirim. (evet)
Lokman suresinin genel özelliklerini bilirim. (evet)
Bakara suresi 201. ayette yer alan duaların anlamını bilirim. ()
İbrahim suresi 41. ayette yer alan duaların anlamını bilirim. (evet)
Hamd kavramının anlamını ifade edebilirim. ()
Şükür kavramının anlamını ifade edebilirim. (evet)
Rahmet kavramının anlamını ifade edebilirim. (evet)
İhlas kavramının anlamını ifade edebilirim. (evet)
Bu ünitedeki eksiklerim:
 • CevapBazı hikayeleri ilk kez duyuyordum.
Eksiklerimi nasıl giderdim?
 • Cevap: Daha çok çalışarak okuyarak


Sayfa 64

Soru:
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Kur’an-ı Kerim okumanın ve öğrenmenin önemini açıklayınız.
 • Cevap:  Kur’an-ı Kerim ALLAH ( c.c. )’ın bizzat koruduğu tek kitaptır. Eğer siz Kur’an basarken en ufak bir şeyi mesela Hz. Muhammed yerine Hz. Ali filan yazsanız bile çarpılabilirainiz. Çünkü bu haramdır. Kur’an’ı öğrenmekte öyle kolay değildir. Kur’an’ı öğrenmek için önce yaşamak gerekir. Onu öğrenin ki yaşayasınız. Onu yaşayın ki öğrenesiniz.
2. Kur’an-ı Kerim’i neden sevmeliyiz? Açıklayınız.
 • Cevap:  Çünkü Kur’anı Kerim dinimizin kitabıdır.Allah’ın kitabıdır.
  Allah’ın sözlerinden oluşur.
  Allah’ın emirlerini anlatır.
  Allah’ın yasaklarını anlatır.
  Allah’ın haram ve helal kıldıklarını anlatır.
3. Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden iki tanesini defterinize yazınız.
 • Cevap:  – Allah’a ortak koşma
  – Allah her zaman ne yaptığını bilir ve onu ortaya çıkarır.
  – Namazını dosdoğru kıl.
  – Kasılarak yürüme (Göğsünü gererek) ve yavaş konuş.
4. Hamd ve şükür ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
 • CevapHamd, Arapça, övmek manasınadır. Yüceltmeyi, ifâde etmek üzere methetmek, sena etmek demektir. Şükür; nîmetlerin asıl sahibini tanımak ve onları ihsân eden Rabbine; özü, sözü ve davranışlarıyla itaat hâlinde bir hayat yaşamaktır.Hamd ve şükür, yalnızca dille olmaz. Gerçek bir hamd ve şükür, birbirine bağlı üç unsurdan oluşur. Bunlar; ilim, hâl ve ameldir.
5. Bakara 201 ve İbrahim 41. ayetlerde genel olarak nelerden bahsedilmektedir? Açık-
Cevap:  Bakara Suresi 201. ayet meali:
“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”
İbrahim Suresi 41. ayet meali
“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”
Yukarıda da görüldüğü gibi ayetlerde genel olarak Yüce Allah (c.c) ‘dan kendimiz,ailemiz ve diğer Müslümanlara iyilik,esenlik ve hidayet vermesi istenmiştir.
B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin konularından değildir?
A. Hz. Lokman’ın oğluna öğütleri
B. İnandıktan sonra ibadetin gerekli olmadığı
C. Tevhid ve peygamberlik
D. Öldükten sonra dirilme ve haşir
 • CevapB
2. Allah’ın (c.c.) mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için ses ile helak edilen kavme gönderilen peygamber kimdir?
A. Hz. Salih (a.s.) B. Hz. Nuh (a.s.)
C. Hz. Lokman (a.s.) D. Hz. Hud (a.s.)
 • CevapA
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” yazı- ] Kur’an-ı Kerim’i okumak ibadettir.
Lokman suresi insanın sağlığına kavuşması için gerekli gıdalardan söz eder. (Y)
Rabbena dualarını namazda son oturuşta okuruz. (D)
Hz. Nuh (a.s.) ilk insan ve ilk peygamberdir. (Y)
 • Cevap:
Sayfa 65


Soru:

D. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup harflerini işaretleyiniz. İşaretlemediğiniz harfleri soldan sağa doğru sırasıyla alttaki kutucuklara yazınız. Şifreyi çözünüz. • CevapKURAN’I SEVİYORUZSayfa 66


Soru:

E. Çözümü verilen bulmacada çıkan kelimelerin anlamlarını, belirtilen sırada yazarak bulmacayı tamamlayınız.

 • Cevap:
 • ŞÜKÜR: Tanrı’ya duyulan minneti, şükranı dile getirme.
 • RAHMET: Tanrı’nın acıması, bağışlaması, yardımı.
 • İHLAS: İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelen bir dini terimdir.
 • HAMD: nimetin Allahu Teala’dan geldiğini itiraf etmek, onunla Allah rızası için güzel amellerde bulunmak ve o nimete Allah’tan başkasını ortak koşmamaktır. Şükür, nimetin sahibine açıkça övgüde bulunmak; bu nimetin bize ulaşmasına vesile olanlara ise gizlice dua etmektir.

 Sayfa 681. Kur’an-ı Kerim hangi dille yazılmıştır?

 • Cevap:  Kur`an-ı Kerîm, Allah’ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur’an, son Peygamber Hz. Muhammed’e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir.  Kuran’ı Kerim Arapça diliyle yazılmıştır. Kuran’ın kendisine vahiy olarak indiği peygamber(a.s.m)’in dili Arapça idi. Bir insan olarak Hz. Muhammed(a.s.m)’e Kur’an başka bir dilde inseydi elbette onu anlayamayacaktı ve tebliğ edemeyecekti. İşte bu yüzden Kuran Arapça olarak indirilmiştir.

2. Kur’an okumayı biliyor musunuz? Biliyorsanız nasıl ve nerede öğrendiniz?

 • CevapMahallemizde açılan Kuran Kursu vardı. Orada biraz öğrenmiştim. 

3. Mahreç, hareke, tenvin ve cezim ne demektir? Araştırınız.

 • Cevap:
 • Mahreç, “çıkış yeri” demektir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına”mahreç” adı verilmiştirHareke: Arap harflerine ses veren veya harfleri birleştiren sistemdir. Hareke: Harfleri okumamıza yarayan işaretlere denir.
  Tenvin: Bazı kelimelerin sonlarında görülen iki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin denir. Tenvinin lügat manası nunlamak, başka bir ifadeyle kelimenin sonunu sakin nun ile okumak demektir
  Cezm: Harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir ( ْ ). Cezm, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar.
4. Kur’an’ı anlayarak okumak neden önemlidir? Araştırınız ve arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız.
 • Cevapİnsan okuyup anlamını bilmediği şeylerden bir şey anlayamaz. Ancak Kuran okuduğunda okuduğunun anlamını bilen insan Allah’ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar. Bunun yanında cennete gitmesi için gerekli olan davranışları anlar ve anlatılan kıssalardan kendine ders çıkarır
5. Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı neden istiyorsunuz?
 • Cevap:  Kuranı anlamak için güzel ve doğru bir şekilde okumamız gerekir. Güzel ve doğru okunmadığı zaman Allah’ın bizlere vermek istediği mesajları alamayız. Allah, Kuranı tertil üzeri, yani anlamına tefekkür ederek okumayı emreder. Bu şekilde okumayı da ancak tecvit öğrenerek okuyabiliriz.
6. Kur’an-ı Kerim’i sadece yüzünden okumak neden yeterli değildir?
 • Cevap Kuran’ı sadece yüzünden okumak Arapça halini okumak demektir. Bu tek başına yeterli değildir çünkü Kuran’ı okumanın amacı onu anlamak ve hayatımızı ona göre şekillendirmektir. Eğer dili bilmiyorsak, Arapça Kuran okuduğumuzda onu tam anlamıyla anlayamaz ve öğrenemeyiz. Önemli olan Allah’ın kelamını anlamak ve kalbimize ve aklımıza yazmaktır. 

Sayfa 73

1.Yukarıdaki hadise göre Kur’an okurken seslerimizi nasıl güzelleştirebiliriz?

 • CevapSesi, Kur’an tertiliyle süslemek, sevilen birdavranıştır. Şu da bilinmelidir ki; Kur’an’ın hem kelime anlamı ve hem de manası, güzelliklerle doludur. Kur’an’ın; ince ve derin manaları, konuya uygun, ahenkli ve tabii bir anlatım düzeni vardır.

2. Daha önce güzel sesli bir kişiden Kur’an-ı Kerim dinlediğinizde neler hissettiniz? Duygularınızı aşağıya yazınız.

 • Cevap: Çok güzeldi çünkü insan duyup duyabileceği en güzel sesle karşılaştığında mutlu oluyor. Sayfa 106 Cevabı

Aşağıda verilen sözcükleri bulmacadan bulunuz. Harflerin kutularını işaretleyiniz. Geriye kalan harfleri soldan sağa doğru sırasıyla yazıp şifreyi çözünüz.

 • Cevap: KUTSAL KİTABIMIZI OKUYORUZ

Sayfa 122 Cevabı

Soru:
1. Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumamızın amacı nedir?
 • CevapAyrıca Kuran-ı Kerim’in maneviyatı da yüksektir. Yani okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman bir dost gibi bize yol gösterir. Kuran’ı sadece okumak yetmez, onu anlamak, hayatımıza işlemek çok önemlidir

2. Daha önce Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini okudunuz mu?

 • Cevap: Evet okumuştum. 

Sayfa 123 Cevabı

Soru:
“Bir grup, Allah’ın (c.c.) kitabını okuyup anlamak üzere bir araya gelecek olsa, üzerlerine bir huzur ve güven duygusu iner ve onları Allah’ın (c.c.) rahmeti bürür. Melekler de onları kanatlarıyla sarar. Allah (c.c.) da onları katındaki değerli kimselerle anar.”
Ebu Dâvud, Salât 349.
Peygamber’imizin (s.a.v.) bu hadisinde verilmek istenen mesaj hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap: Kuran okumanın faydaları ve Kuran okumanın önemi hakkında mesaj verilmektedir. 

Sayfa 124 Cevabı

Soru:
“…insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”133
Yukarıdaki ayete göre Kur’an-ı Kerim’in indiriliş gayesi ve Müslümanların görevi nedir? Sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap: İnsanlığın hidayeti ve mutluluğu olan Kitabullah’ın, bu amaca yönelik bir üslup kullanması, okuyucusunun bazan aklına, bazan hislerine, bazan vicdanına ve gönlüne hitab etmesi; yer yer geçmiş toplumlara, gökyüzü ve yeryüzüne, bitkiler ve hayvanlar alemine, psikolojik, sosyolojik, felsefi ve ahlaki gerçeklere dikkat çekerek muhatabını bu konular üzerinde düşünmeye çağırması onun en belirgin özelliğidir.

Sayfa 125 Cevabı

Soru:
Herhangi bir metni ezberlemek için ne yapıyorsunuz?
 • Cevap: Bölümlere ayırıp, aralıklı tekrar yaparak anlayarak okuyarak aklıma almaya çalışıyorum. 

Sayfa 128 Cevabı

Rabbena duasında, Yüce Allah’tan (c.c.) cehennem azabından bizleri koruması isteğinde bulunuruz. Peki, ahirette cehennem azabından korunmak için bu dünyada neler yapmalıyız?
 • CevapKabir veya Cehennem azabından kurtulmak için itikadı düzgün bir Müslüman olmak ve dinimizin emirlerine riayet etmek, yasakladıklarından kaçmak şarttır.

Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup harflerini işaretleyiniz. İşaretlemediğiniz harfleri soldan sağa doğru sırasıyla alttaki kutucuklara yazınız. Şifreyi çözünüz.
 • Cevap

Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki form, kendinizi değerlendirmeniz amacıyla düzenlenmiştir.
Size uygun olan bölümü işaretleyiniz. Varsa eksiklerinizi ve bunları gidermek için neler yaptığınızı formun altında verilen alana yazınız.(evet/hayır)
Arap alfabesinin harflerini tanırım. (X)
Arap alfabesinin harflerinin sözcük içindeki yazılış biçimlerini tanırım. O Arap alfabesinin harflerini mahreçlerine uygun olarak telaffuz ederim. (X)
Harfleri harekelerine ve med durumlarına göre seslendirebilirim. (X)
Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an okuyabilirim. (X)
Bakara suresini kurallarına uygun olarak okuyabilirim. (X)
Kur’an’ı ezberlemenin ve anlayarak okumanın önemini bilirim. (X)
Kur’an’ı ezberlemenin ilke ve yöntemlerini söyleyebilirim. (X)
Kur’an’dan ezberler yapmaya istekliyim. (X)
Sureleri usulüne uygun olarak ezberlerim. (X)
Ezberlediğim surelerin anlamlarını kavradım. (X)
Anlamını öğrendiğim surelerden mesaj ve ilkeler çıkarabilirim. (X)
Bu ünitedeki eksiklerim:
 • Cevap: Ezberde bazı sorunlarım vardı.
Eksiklerimi nasıl giderdim?
 • Cevap: Çok çalışarak, gerekli teknikleri geliştirerek.

Sayfa 133 Cevabı

Aşağıdaki puanlardan size uygun olanı işaretleyiniz.
Çok iyi (5)-İyi (4-3)-Gelişmesi gerek (2-1)
Uzun ve kısa seslilerin doğru okunması (5)
Harekelere uygun okuma (5)
Şemsi ve kameri harfleri doğru okuma (5)
Mahreç harflerin mahreçlerini doğru çıkarma (3)
Cezim, şedde ve tenvin işaretlerini doğru seslendirme (3)
Kendinizi değerlendiriniz:
 • Cevap:
Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1. Kur’an’ı hangi ortamlarda daha rahat okuyorsunuz? Neden?
 • Cevap: Sessiz, sakin ortamlarda daha iyi konsantre olabildiğim için daha rahat okuyorum. 
2. Kur’an-ı Kerim’i;
a. Sınıfta okumanın olumlu yönleri nelerdir?
 • Cevap: Farklı okuma yöntemlerini öğrenebiliyoruz. 
b. Evde okumanın olumlu yönleri nelerdir?
 • Cevap: Sessiz sakin bir şekilde okuyabiliyoruz. 

Sayfa 134 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İnce okunan harfleri söyleyiniz.
 • Cevap
2. Cezim, şedde ve tenvin ne demektir? Açıklayınız.
 • Cevap:  cezim (veya cezm veyahut tutar):üstünde bulunduğu harfi, bir önceki harfe bağlayan, küçük sıfır şeklindeki harekedir. bu hareke, önceki harfi diğerine vurmaya yarar.şedde: harflerin üzerine konan, üç dişli ve türkçe’mizdeki m harfinin ters haline benzeyen bir harekedir. üzerinde bulunduğu harfi hem bir sonraki harfe bağlar hem de çift okutur. üzerinde bu harekenin yer aldığı harf, 2 kere okunur. ek1’de şedde örnekleri görülüyor.
  tenvin: harflerin altına ve üstüne gelen iki esre, iki ötre ve iki üstün harekeleridir. üzerinde bulundukları harfi, nun’latarak okuturlar. o yüzden bu harekelere nun’latan anlamında tenvin denmiştir.
3. Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak neden önemlidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Kuran-ı Kerim’in maneviyatı da yüksektir. Yani okunduğu zaman, anlaşıldığı zaman bir dost gibi bize yol gösterir. Kuran’ı sadece okumak yetmez, onu anlamak, hayatımıza işlemek çok önemlidir
4. Kevser suresinin anlamını söyleyiniz.
 • Cevap: Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim de 108.sure, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Kevser suresi 3 ayetten oluşur, en kısa surelerden biridir ve bir diğer adı da “Nahr Suresi“dir. Kevser Suresi adını birinci ayette yer alan ve ‘bol nimet’ anlamına gelen ‘Kevser‘ sözcüğünden almıştır.
B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. (.ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر ..) kalın harflerdendir.
B. (.elif, be, te, se, cim, dal, zel, ze, sin, şin, fe, kef, lam, mim, nun, vav, he ve ye..) bazen kalın, bazen ince okunur.
C. (..ELİF.)  hiç okunmayan bir harftir.
D. (…) Dil (diş / damak) bölgesinden çıkan harflerdendir.
 • Cevap:
2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Bakara, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.
B. Rabbena duaları, Kur’an-ı Kerim’de yer almaz.
C. İhlas suresi Allah’ın (c.c.) birliğini anlatır.
D. Kevser “çok nimet” anlamındadır.
 • Cevap: B
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” yazınız.
Şedde, bir harfi iki defa okutur. (D)
Med harfleri j ve £ dir. (Y)
Kevser, Kur’an-ı Kerim’in son suresidir. (Y)
Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. (D)


3 yorum: