Sıcak!

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları KOZA Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları KOZA YayınlarıKuş Çocuk Metni Cevapları

  Sayfa 12 Cevabı

HAZIRLIK

Sesli okumanın amacı, okuyanın metinde geçen kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini ve hangi bağlamda kullanıldığını anlamasını sağlamaktır.

Sesli okuma, okuyanın okuma seviyesini belirleyerek düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. Sesli ve güzel okuma sayesinde dinleyiciler metnin konusuna ilgi duyar ve bu, onlarda okuma zevki uyandırır.

Sesli okuma farklı şekillerde yapılabilir. Birinci yol, öğretmeninizin açık ve anlaşılır bir biçimde, herkesin duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yapmasından sonra, size metni kavramaya yönelik sorular sorması ve etkinlikler yaptırmasıdır. İkinci yol, öğretmeninizin örnek okumasından sonra bir öğrencinin metni sesli okumasıdır. Üçüncü yol ise yine öğretmenin örnek okumasından sonra sizi gruplara ayırarak her gruptan bir kişiye veya grubun tamamına sesli okuma yaptırmasıdır. Sesli okumanın en önemli şartı, kelimeleri doğru telaffuz etmek, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dinleyenlerin metni anlamasını ve metinden zevk almasını sağlamaktır. Sesli okumada hızlı okumaktan çok uygun yerlerde duraklama yapmak önemlidir. Ses tonu, metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlanmalıdır.

Okunan metin dikkatle dinlenmeli, okuma süreci kesintiye uğratılmamalı, düzeltmeler ve açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalıdır.

Çocuk olmak sizce nasıl bir duygudur?

·         Cevap: Bence çocuk olmak çok güzel bir duygu. Çünkü sorumlulukların az. Oyun oynayabiliyorsun. Okulda çok arkadaşın oluyor. Ailem ile çok güzel vakit geçiriyorum.

Günlük hayatınızda neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsunuz?

·         Cevap: Okula gitmekten okulda arkadaşlarımla oyun oynamaktan, ailemle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Hoşlanmadığım şeylerin başında benimle küçük olduğum için azarlar gibi konuşanlardan, düşüncelerime saygı duymayanlardan hoşlanmıyorum.

1. ETKİNLİK

  Sayfa 16 Cevabı


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Bunun için cümlenin anlamından hareket ediniz.

O Martılara. “Neden çığlık atıyorsun?” diye kızan birini hiç görmedim mesela şimdiye kadar.


martı:

·         Cevap: martıgillerden, genellikle ak renkli, yüzücü, perdeayaklı, eti yenmez deniz ve göl kuşlarının ortak adıdır.

O İçlerinden gelen uçma içgüdüsü yok mu oluyor?

içgüdü:

·         Cevap: İçgüdü veya kalıtsal davranış, bir canlının doğasında var olan başka kompleks bir davranışa yönelme eğilimine denir.

O Sen benim midemi unuttun galiba akıllı bıdık!

bıdık:

·         Cevap: kısa ve tıknaz (kimse) kişi.

Türkçe sözlüklerinizi inceleyiniz. Siz de her metinde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarıyla birlikte bir deftere yazarak kendinize özel bir sözlük oluşturunuz. Bunun için orta kalınlıkta bir defter edininiz. Alfabemizdeki harflerin sayısını dikkate alarak defterinizin sayfalarını harflere göre ayırınız. Bunu yaparken dilimizde bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısının daha çok olduğunu göz önünde bulundurunuz. Örneğin, “A”, “K”, “M”, “T”, “N”, “S” gibi bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısı, diğer harflerle başlayan kelimelerden daha fazladır (Harflere ayrılan sayfalar için Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe Sözlük’ü inceleyebilirsiniz.).

Kitaplarımızda “Sözlük” gibi “İçindekiler” bölümü de vardır. Kitabınızın başında yer alan bu bölümü inceleyiniz. “Halay” adlı dinleme metninin olduğu sayfayı söyleyiniz. Basılı eserlerde bir metnin veya konunun olduğu sayfayı bulmak için “İçindekiler” bölümünden yararlanırız.

Bu çalışmayı bilgisayarınızda bir dosya açarak da yapabilirsiniz.

·         Cevap: Bu çalışma için sitemiz içerisindeki sözlük çalışmalarını inceleyebilirsiniz.

2. ETKİNLİK

  Sayfa 17 Cevabı


Bütün metinlerin bir konusu vardır. Konu, metinde ele alınan düşünce, durum, olay ya da sorundur.

a. Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi metnin konusudur? İşaretleyiniz.

Ailemizle geçirilen zamanın güzelliği

·         Cevap:

Hayvan sevgisi

·         Cevap:

Kuşların özellikleri

·         Cevap:

Bir çocuğun hayalleri

·         Cevap:

Bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir, yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilebilir.

b. Yukarıdaki açıklamaya göre metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz.

İnsan her yaşta kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşamalıdır.


·         Cevap:

Bazı yetişkinler çocukluklarını yaşayamamışlardır.

·         Cevap:

Çocukların her zaman her istedikleri olmaz.

·         Cevap:

Büyüklere karşı her zaman saygılı olmalıyız.

·         Cevap:

3. ETKİNLİK

  Sayfa 17 Cevabı


Metnin görsellerini inceleyiniz. Görselleri, metnin içeriğini yansıtmakta başarılı bulup bulmadığınızı nedenleriyle yanlarına yazınız.

·         Cevap: Bence çok başarılılar. Çünkü verilmek istenen düşünce ile yapılmış olan resimler birbirini tamamlamaktadır.  Kısaca konu ile resimler örtüşmektedir.

4. ETKİNLİK

  Sayfa 18 Cevabı


Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

O Çocuğu üzen davranışlar nelerdir?

·         Cevap: Büyüklerin onun hayallerini anlamaması ona hayal kurması yerine kendilerini rezil etmemesini söylemeleri onu üzmektedir.

O Çocuk, ne olmak istiyor?

·         Cevap: Kuşlar gibi özgürce uçmak yani özgürlüğün tadına varmak istiyor.

O Çocuk, annesinin diğer büyüklerle benzerlik ve farklılığı hakkında neler diyor? O Çocuk ve ablası, annesiyle kurabiye yaparken ne yapıyorlar?

      Cevap: Diğer büyüklerle benzer olduğu yönlerden biri kızının hayaller kurarken onları rezil etmesinden çekinmektedir. Çünkü ele güne karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Farklı olduğu kısımlar ise çocuklarına çok vakit ayırması onlarla iletişiminin çok başarılı olmasıdır. Onlarla kurabiye yaparken güzel parolalar söylüyor, hatta kurabiye hamuru ile oynamanın en güzel oyun olduğunu söylüyor.

O Çocuk, minik kuşa hangi konularda sorular yöneltiyor?

·         Cevap: Uçmanın nasıl bir duygu olduğunu, hayallerini anlamayanlara nasıl davranması gerektiğini soruyor.

O Minik kuş, çocuğa “Kuş Çocuk” olarak kalması için hangi tavsiyelerde bulunuyor? O Siz de kendinizi bir kuş çocuk olarak görüyor musunuz? Neden?

·         Cevap: Kulaklarını gerçekten uçmasından mutluluk duyanlara açması gerektiğini söylüyor. Yüreğindeki sevgiyi yitirmemiş olanları dinlemesini söylüyor. Evet ben de bazen hayaller kurmaktayım uçmak gibi o yüzden ben de bir kuş gibiyim.

5. ETKİNLİK

  Sayfa 18 Cevabı


Aşağıdaki yazma alanına metindeki çocuğun ve kendinizin özelliklerini yazınız. Ardından metindeki çocuğa hayatını istediği gibi yaşaması için hangi tavsiyelerde bulunacağınızı sözlü olarak söyleyiniz.

Kuş çocuğun özellikleri

·         Cevap: Hayal kuruyor, annesiyle kurabiye yapıyor, kurabiyeler ile kuşları besliyor, etrafındakilerin kendisini anlamamasından şikayetçi.

Benim özelliklerim

·         Cevap: Ben de hayal kurmaktan hoşlanırım. Beni de çevrem anlamıyor. Benim de hayallerimi küçümseyenler var. Ben de annemi çok seviyorum. Onunla vakit geçirmekten hoşlanıyorum.

6. ETKİNLİK

  Sayfa 18 CevabıYazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler dediğimizi hatırlayınız. Türkçemizde çok sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu da dilimizin ne kadar zengin olduğunu gösterir.

a. Metinden alman aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri yanda verilen eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

1. Herkes yürür ya da koşar ama ben kalbimle uçmak istiyorum. YÜREK

2. Yine de o da büyüklerin dünyasındaki kurallar yüzünden. KAİDE

3. Mesela o sokakta, markette, çarşıda, iki insandan daha fazla kişinin bulunduğu her yerde kızan teyzeler, amcalar küçükken de hep böyleler miymiş? ŞAHIS

4. Yoksa bir zamanlar nasıl cıvıl cıvıl uçmak istediğini unutabilir mi insan? VAKİT

b. Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin eş anlamlılarını birer cümlede sözlü olarak kullanınız.

·         Cevap:

ÇOCUK – VELET

ANNE- VALİDE

CÜMLE-TÜMCE

TANE-ADET

7. ETKİNLİK

Sayfa 19 Cevabı


Aşağıda bu sözleşmede yer alan bazı maddelere yer verilmiştir. Bu maddelerden hareketle günümüzde çocukların haklarını yeterince kullanıp kullanmadıkları hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda çevrenizden örnekler vererek yetişkinlerin bu konuda duyarlı olup olmadığına vurgu yapınız.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke bu sözleşmeyi imzalamıştır.

Sözleşmenin amacı çocuk haklarının korunmasıdır.

Madde 13: Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.

Madde 14: Taraf devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine saygı gösterirler.

Madde 27: Taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.

·         Cevap: Günümüzde Çocuklar haklarını tam anlamıyla kullanamıyorlar. Çünkü bir çok iş yerinde hala çocuklar çalıştırılmakta. Onların eğitim hakları ellerinden zorla alınmıştır. Bu nedenle çocukların özgürce okumaları, sokakta oynamalarının önüne geçilmiş olmaktadır. Bunun ortadan kalkması gerekmektedir.

8. ETKİNLİK

Sayfa
20 Cevabı


Sevdiğiniz özelliklerinizi kaybetmemek için yapmanız gerekenler hakkında bir yazı yazınız.

·         Cevap:  Yazı aşağıdadır.

Yazınıza başlamadan önce okuyucuya nasıl bir mesaj vereceğinizi düşününüz. Bu mesajın yazacağınız metnin ana fikri olduğunu unutmayınız.


Yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Giriş bölümünde ele almak istediğiniz konu hakkında okuyucuda merak uyandıracak bir giriş yapmalısınız. Gelişme bölümünde okuyucuya hangi bilgileri vermek istiyorsanız bunları örneklerle açıklamalısınız. Sonuç bölümünde ise düşüncelerinizi bir sonuca bağlamanız gerekir. Metinlerin giriş ve sonuç bölümleri kısa, gelişme bölümü ise daha uzundur. Yazınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi bilgilere ve düşüncelere yer vermek istiyorsanız bunları öncelikle tasarlayınız.

Yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyarak noktalama ve yazım yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz.

·         Cevap:     

KENDİM OLMALIYIM

Kendim olmalıyım bu hayatta. Kimseyi taklit etmeden. Öncelikle hayal kurmayı seviyorum bu özelliğimi kaybetmemek için kimsenin ne dediğine çok bakmadan hayaller kurup onların peşinden gitmeliyim. Ancak hayallerimin peşine düşersem bu hayatta başarılı olacağım. İnsanlara saygılı olmayı severim. Bu yüzden bu huyumu da kaybetmemek için ne yaşarsam yaşayayım saygılı olmaktan geri kalmamalıyım.

Sonraki Derse Hazırlık

Arkadaşlık konulu sözler araştırıp bunları defterinize yazınız.

·         Cevap:

Dost kötü günde belli olur.

Dost acı söyler.

Dost demek sığınacağınız ev demektir.

Arkadaşlık Metni Cevapları

  Sayfa
21 Cevabı


HAZIRLIK

En sevdiğiniz arkadaşlarınız kimlerdir? Onlarla birlikteyken neleri yapmaktan hoşlanırsınız?

·         Cevap: Asrın, Hasan, Semay, Büşra, Ceyda, Umut. Genelde bilgisayarda oyun oynuyoruz. Dışarıda bisikletle geziyoruz. Bazen kırlarda çiçek topluyoruz.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde arkadaşlığın nasıl anlatıldığını açıklayınız.

·         Cevap:  Arkadaşlık beraber güzel vakit geçirilen, beraber bisiklet sürmek gibi sportif faaliyetlerin yapıldığı, satranç gibi zeka oyunlarının yapıldığı en güzel paylaşımın yapıldığı dostluk ilişkisine denir.

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. ZZ. Sayfa
da yer alan “Arkadaşlık” şiirini vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz.

Vurgu, bir dizede söylenmek istenen sözün diğerlerine göre daha belirgin bir biçimde söylenmesidir. Örneğin; “Bahar gelsin, sen beni o zaman gör.” dizesinde özellikle vurgulanan bahar gelince kişideki değişikliktir. Bu yüzden dizedeki “o zaman gör” ifadesi, diğerlerine göre daha belirgin bir biçimde söylenmelidir.

Tonlama; dizeler okunurken tüm seslerin farklı yükseklikte telaffuz edilmesidir. Bir şiiri okurken uyulması gereken en önemli kurallardan biri budur. İyi bir tonlama ile şiir kulağa daha hoş gelecek ve dikkat çekici olacaktır.

Şiir, sadece yazım yönünden değil, okunması açısından da diğer türlere göre farklı okunmalıdır. Hatta şöyle diyebiliriz: Şiir tür olarak müziğe en yakın türdür. Şiiri okurken sesinizi doğru yerde alçaltmak, doğru yerde yükseltmelisiniz.

1. ETKİNLİK

  Sayfa
23 Cevabı


Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını içinde yer aldığı dizelerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarıyla birlikte sözlüğünüze yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.

Kelimeler:  Fiyonk

Tahminlerim: Bir süs eşyası

Cümlelerim: Fiyonk şeklinde makarna yedik.

·         Cevap:

2. ETKİNLİK


Metnin konusuna en uygun olduğunu düşündüğünüz görseli işaretleyiniz.

·         Cevap:

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Arkadaşlık” şiirine göre cevaplayınız.

Arkadaşlar arasında önce ne paylaşılıyor?

·         Cevap: Harfleri paylaşıyorlar önce. Üçer beşer ortaya koyup.

Maviyi alan çocuğa neler veriliyor?

·         Cevap: Gökyüzü ve deniz verilmektedir.

Mavi rengi alan çocuk, diğerine neleri veriyor?

·         Cevap: Güneşi, ağaçları, çiçekleri, ay dedeyi veriyor.

İki arkadaş başka neler yapıyorlar?

·         Cevap: Görünmeyeni alıp kesip biçip boyuyorlar. Sözcüklere sarıp bağlıyorlar. Şiirler bir günde herkesin kapısına bırakıyorlar.

Şiirde vurgulanan paylaşmayla ilgili duygulara katılıyor musunuz? Neden?

·         Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü paylaşmak kadar güzel bir şey yoktur. İçten ve samimi ise daha da güzel duyular yaşatır.

4. ETKİNLİK

  Sayfa
24 Cevabı


İYİ DİLEKLER GÜNÜ

Gözümü açtığımda,

Gördüğüm ilk güzelliğe,

“Günaydın” demek için,

Sabahı iple çekerim.

“Güle güle”, “İyi dersler”

Günaydınlardan sonra ne güzel!

“Hoşça kal” biraz hüzünlü Söylerken usulca titrerim.

Yastığa koyduğumda başımı,

Bir ses, “İyi geceler” der Kapatır ışığı “İyi geceler”

Yarı uykulu yanıt veririm.

Düşümde bir çocuk, bir daha çocuk Yataktaymış, yükselmiş ateşi,

“Geçmiş olsun.”

Gözlerim kapalı, kalbim uzakta Tüm insanlara “İyi dünyalar” dilerim.

Salih MERCANOĞLU

“İyi Dilekler Günü” şiirinin ana duygusu: Tüm insanlar için iyi şeyler dilemektir. Siz de “Arkadaşlık” şiirinin ana duygusunu söyleyiniz.

·         Cevap: Paylaşmanın güzelliği ve yaşattığı hislerdir.

5. ETKİNLİK

  Sayfa
25 Cevabı


Arkadaşlık” metni ile “Kuş Çocuk” metnini aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız. Özellikleri ait olduğu metne göre işaretleyiniz.

Özellikler

Kuş Çocuk – Arkadaşlık

Paragraflar hâlinde yazılmıştır. (Kuş Çocuk  )

Cümlelerden meydana gelmiştir. (Kuş Çocuk  Arkadaşlık)

Her satırda bir dize vardır. (Arkadaşlık)

Duygu ön plandadır. (Arkadaşlık)

Düşünce ön plandadır. (Kuş Çocuk)

Kelimelerin bazıları gerçek anlamının dışında benzetmeli olarak kullanılmıştır. (Kuş Çocuk  Arkadaşlık  )

·         Cevap:

Arkadaşlık” metninin türü şiirdir. “Kuş Çocuk” metni ise düzyazı olup bilgilendirici özelliği vardır. Şiir biçim olarak dizelerden meydana gelirken düzyazı metinler, cümlelerden oluşur. Bazı şiirler, dörtlükler hâlinde yazılır. Buna kıta denmektedir. İstiklâl Marşı’mızın son bölümü hariç ilk dokuz bölümü dörtlüklerden oluşur. Bazı şiirlerse farklı dize sayısından meydana gelen bölümlerden oluşmaktadır. Düzyazı metinlerde paragraflar, metnin bölümleridir. Bilgilendirici türdeki metinlerde paragraflar; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturur. Giriş bölümü konuya giriş amacı taşıdığından kısa, gelişme bölümü konunun ayrıntılarıyla verilmesi ve örnekler kullanılması açısından geniş, sonuç bölümü ise konuyu yargıya bağladığından kısadır.

6. ETKİNLİK

Arkadaşlık” şiirine, farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları belirleme nedenlerinizi yazınız.

Birinci başlığım:

·         Cevap: DOSTLUK

Bu başlığı seçme nedenim:

·         Cevap: Dost dediğimiz kişinin hayatımızı paylaşmasından dolayı.

İkinci başlığım:

·         Cevap: PAYLAŞMAK

Bu başlığı seçme nedenim:


·         Cevap: Çünkü arkadaşlık aynı zamanda iyi ve kötü her şeyi paylaşmak anlamına da gelir.

7. ETKİNLİK

  Sayfa
26 Cevabı


Aşağıdaki kelimelerden birbirinin zıddı olanları eşleştiriniz.

1. alt: üst

2. yaşlı: genç

3. güzel: çirkin

4. tatlı: ekşi

5. yumuşak: sert

6. kirli: temiz

7. dar: geniş

8. ince: kalın

sert

acı

genç

kalın

temiz

geniş

çirkin

üst

·         Cevap:

8. ETKİNLİK

“Arkadaşlık” şiirinden alınan aşağıdaki kıtayı okuyunuz. Dizelerde kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Ne varsa koyduk ortaya Üçer beşer paylaştık harfleri. Yaylısı, kurmalısı, tekerleklisi, Oyuncak yaptık tüm sözcükleri…

Yandaki dizelerde kullanılan noktalama işaretleri nokta (.), virgül (,) ve üç noktadır (…)

Nokta (.)

Dilimizde nokta, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

• Cümlenin sonuna konur: Sabahtan buyana durmadan çalıştım.

• Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. (doktor), Cad. (cadde)

» Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 7. (yedinci), ili. Selim

• Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 23.07.2019

Virgül C)

Türkçemizde virgül, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Pazardan elma, karpuz, üzüm ve kavun aldım.

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta konulmaz. 23 Temmuz 2019 gibi.

• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Saatlerce bekledik, gelen olmadı.

• Uzun cümlelerde işi yapan kişiyi belirginleştirmek için konur: Haşan, ne bu sabah ne de başka bir sabah erkenden uyanıp da kimseyi rahatsız etmedi.

  Sayfa
27 Cevabı


Üç Nokta (…)

Üç nokta yaygın olarak şu durumlarda kullanılır: ÜÇ n°kta yerine iki veya

daha çok nokta kullanılmaz.

• Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: İnsan ister istemez bu konuda…

• Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur:

. …işte o an sanki bambaşka bir insan oldu…

Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Babam(_virgül ) annem ve ben 14( ) 08(_eğik çizgi_) 2018 tarihinde İstanbul’a gittik. İstanbul_virgül_)

camileriyle(_virgül_) saraylarıyla!__) köprüleriyle kocaman bir şehir âdeta!_ünlem_) Kanuni’ye!_virgül_)

Yavuz’a!_virgül.) Fatih’e ev sahipliği yapmış! _(noktalı virgül Baştan sona tarih!_üç nokta_) Baştan sona insan! üç nokta__)

9. ETKİNLİK

Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenen çalışma sonucunda, defterinize yazdığınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Bu sözleri ve aşağıda verilen atasözlerini de göz önünde bulundurarak arkadaşlığın ve dostluğun önemini anlatan bir konuşma yapınız.

DOSTLUK NEDİR?

Dost dediğimiz kişi hayatımızı paylaştığımız bizlerin her zaman yanında olan kişidir. Arkadaşlar unutmayın ki bu dünyada en büyük zenginlik önce bir aileye sahip olmak ardından da dostlarınızın olmasıdır. Eğer dostunuz yoksa yalnızlığa mahkumsunuzdur demektir. O yüzden dostlarınızın kıymetini biliniz. Unutmayın dost kara günde belli olur.

Dost acı söyler. Dost kara günde belli olur. Dostun attığı taş baş yarmaz.

Konuşmanızı ve arkadaşlarınızı dinlemenizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

·         Cevap:

Ölçütler Evet-Hayır


Nezaket kurallarına uygun şekilde konuşmamı yaptım. (Evet)

Konuşmanın içeriğine uygun olacak şekilde beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. (Evet)

Düşüncelerimi konuşmama yansıttım. (Evet)

Arkadaşlarıma, konuşmalarının içeriğiyle ilgili sorular yönelttim. (Evet)

Arkadaşlarıma sorular yöneltirken uygun hitap ifadeleri kullandım. (Evet)

Arkadaşlarım konuşurken sözlerini kesmedim. (Evet)

Farklı bakış açısı geliştiren arkadaşlarımı ayırt ettim. (Evet)

Evet sayınız: 7

Hayır sayınız: 0

“Hayır” olarak cevapladığınız ölçütler için nasıl bir çalışma yapmanız gerektiği hakkında düşüncelerinizi açıklayınız. Bu konuda arkadaşlarınızın ve öğretmeninizin önerilerini dikkate alınız.

·         Cevap: aldım…

10. ETKİNLİK

  Sayfa
28 Cevabı


Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görselleri birbiriyle ilişkilendirerek yaşanan olayı yazınız.

·         Cevap: Oyun oynayan gençler ve onları oturduğu yerden üzgün bir şekilde izleyen bir kız var. Kız sanki oyun oynayan gençlerden davet beklemektedir. Çocuklar onu davet edip aralarına alıp beraber oynamaya başladıklarında hepsinin daha çok mutlu daha çok paylaşımcı olduklarını görürüz.

Sonraki Derse Hazırlık

Eğitici ve öğretici oyunlardan biri hakkında araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak bu oyun hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı birkaç kez prova ediniz.

·         Cevap: ŞEHİRLERİ TANIYALIM OYUNU

Herkes önce bir daire şeklinde oturma düzenine göre sıralanır. Sonra herkes bir şehrin en bilinen özelliğini söyler mesela Kayısı hemen aklımıza Malatya gelir. Bu şekilde devam eden oyunda kim en çok şehir bilirse oyunu o kazanır. Bu oyun sayesinde gençler hem eğitsel olarak yeni bilgiler edinir hem de beraber sosyalleşme şansını yakalarlar.

Rafadan Tayfa İle Sokak Oyunları Metni Cevapları

  Sayfa
29 Cevabı


HAZIRLIK

Soğuk havalarda evde veya sınıfta oynamaktan hoşlandığınız oyunlar nelerdir? Bu oyunları neden sevdiğinizi açıklayınız.

·         Cevap: İsim şehir oyunu oynamayı severim. Çünkü bu oyunlar aracılığı ile hem dostluklarım gelişmekte, hem de eğlenceli zaman geçirmekteyiz. Arkadaşlarla sıcak sınıf ortamında saygılı bir şekilde oynadığımız bu oyun sayesinde vaktin nasıl geçtiğini bazen anlamıyoruz bile.

1. ETKİNLİK

  Sayfa
31 Cevabı


Metinden anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bunları aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını, görsellerden ve içinde geçtiği cümlelerden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.

Kelimeler

·         Cevap: Soluk

Tahminlerim

·         Cevap: Nefes alıp verme

Cümlelerim

·         Cevap: Film öyle heyecanlıydı ki izlerken soluğum kesildi.

2. ETKİNLİK

  Sayfa
32 Cevabı


Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: Çocukların soğuk havada evde oynadıkları isim-şehir oyunu.

Metnin ana fikri: Oyun oynamanın faydaları

3. ETKİNLİK

Metne farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları belirleme nedenlerinizi sözlü olarak açıklayınız.

Birinci başlığım: HAYDİ BİLGİLER YARIŞSIN

İkinci başlığım: ARKADAŞLARLA OYUN VAKTİ

4. ETKİNLİK

  Sayfa
34 Cevabı


Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Çocukların oynadıkları oyunun özellikleri nedir?

·         Cevap: En az iki kişi oynanır, bir harf seçilir, bu harf ile başlayacak olan şehir, hayvan, bitki , eşya gibi isim türleri belirlenir. Sonra da en yaratıcı kelimeler bulunmaya çalışılır.

Cevaplarına göre oyuncuların 10 ya da 5 puan almasının sebebi nedir?

·         Cevap: Herkesten farklı kelimeleri yazanlar 10 aynı kelimeyi yazanlar 5 puan almaktadır.

Oyunu hangi oyuncu kazanıyor?

·         Cevap: En çok puanı olan en çok farklı kelimeyi yazan yaratıcı olan kazanıyor

“İsim-Şehir” oyununda aklımıza ilk gelen kelimeyi yazmamak neden önemlidir? O “İsim-Şehir” oyunu çocuklara hangi özellikleri kazandırmaktadır?

·         Cevap: Çünkü genelde herkes aynısını yapıyor bu da puanımızın düşmesine neden oluyor.


Siz metindeki oyuncularla bu oyunu oynasaydınız, kazanır mıydınız? Neden?

·         Cevap: Ben kazanırdım. Çünkü önce düşünür kimsenin aklına gelmeyecek kelimeyi yazmaya çalışırdım.

5. ETKİNLİK

Metinde geçen oyuncuların fiziksel ve kişisel özelliklerini yanlarına yazınız.

·         Cevap:

6. ETKİNLİK

  Sayfa
35 Cevabı


Sınıfta belirli sayıda gruplara ayrılınız. Grubunuza bir ad belirleyiniz. Ad belirlerken hayvan, çiçek veya farklı bir varlık adı tercih edebilirsiniz. Bunun ardından aranızda birer sözcü ve yazıcı seçiniz. A4 büyüklüğündeki bir kâğıdın üst kısmına “İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke” kelimelerini yazınız (Diğer gruplarla iş birliği yaparak başka adlar da ekleyebilirsiniz.). Kâğıdın en sonuna puanların yazılması için bir alan bırakınız.

Gruplar olarak sırasıyla bir harf belirleyiniz. Bu harfle başlayan adlar bulmaya çalışırken grup üyeleri olarak görüş alışverişinde bulununuz. Bunu yaparken diğer grupların düşünemeyeceği adlar üzerinde yoğunlaşınız.

Belirlediğiniz adı yazıcılar yazdıktan sonra, sözcüler diğer gruplara bildirecektir.

Oyunu öğretmeninizin gözetiminde oynarken her harf için belirli bir süre belirleyiniz. Diğer gruplardan farklı bir kelime yazmış olan grup 10 puan, aynı kelimeleri yazan gruplar ise 5’er puan alacaktır.

En çok puan alarak oyunu kazanan grubu alkışlayınız. Bu oyunu sevip sevmediğinizi nedenleriyle birlikte defterinize yazınız.

·         Cevap: Ben bu oyunu çok sevdim. Çünkü bu oyun sayesinde hem bilgimi ölçmüş oldum hem de arkadaşlarımla iyi eğlenceli kaliteli vakit geçirmiş oldum.

7. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerden hareketle eğitici ve öğretici oyunlardan biri hakkındaki konuşmanızı yapınız. Oyunun ortaya çıkışı, özellikleri ve kuralları hakkında arkadaşlarınızın size yöneltecekleri soruları cevaplayınız. Aynı şekilde siz de onları dinlerken sorular yöneltebilirsiniz. Konuşmanızda konu dışına çıkmamaya özen gösteriniz.

·         Cevap:

Sonraki Derse Hazırlık

Ülkemizde oynanan bir halk oyunun ortaya çıkışını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

·         Cevap: SOPA OYUNU

Sopa Oyunu:

Sopa, değnek, çubuk gibi, ağaçtan elde edilen bir takım araçlarla oyunlar oynanmaktadır.

Sopa ile oynan oyunlar genelde iki kişi tarafından oynanır. Kavga ve savaşı temsil eden bir oyun çeşidi olarak da düşünülebilir.

Halay Dinleme İzleme Metni Cevapları

  Sayfa
36 Cevabı


HAZIRLIK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza okuyunuz.

·         Cevap: Okuduk

Arkadaşlarınızın da araştırma sonuçlarını dinledikten sonra en çok hangi yöreye ait halk oyununun ilginizi çektiğini nedenleriyle açıklayınız.

·         Cevap: En çok Karadeniz Yöresi’ne ait oyun dikkatimi çekti. Hem oyun oynayanların kıyafeti onların oyun sırasındaki hareketleri hızları birbirleriyle olan uyumları çok ilgimi çekti.

1. ETKİNLİK

  Sayfa
37 Cevabı


Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını şarkıda geçtiği dizeden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ettikten sonra bunlarla birer cümle kurunuz.

Horon

·         Tahminim: Karadeniz yöresine özgü bir oyun

·         Anlamı: Karadeniz yöresine özgü düğün eğlence gibi zamanlarda oynanan oyun

·         Cümlem: Dostlarla horon izledik.

Halay

·         Tahminim: Ülkemize özgü davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunu

·         Anlamı: Halkımızın çoğunun düğün eğlence gibi zamanlarda davul zurna eşliğinde oynadığı halk oyunu

·         Cümlem: Düğünde dedem halay başı olmuştu.

Tepmek

·         Tahminim: Bir şeyi hızla yapmak sertçe yapmak

·         Anlamı: Tepme eylemi

·         Cümlem: Horon tepmiştik bizim köyde.

2. ETKİNLİK

Metnin konusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz.

·         Cevap: İkinci fotoğraf en güzel anlatan fotodur.


3. ETKİNLİK

  Sayfa
38 Cevabı


a- Şarkıyı bir kez daha dinleyiniz. Şarkıda geçen duyguları belirten ifadeleri işaretleyiniz.

saygı      √

umut √

neşe √

sevgi √

coşku √

hüzün

özlem √

dostluk √

korku

b. Şarkıdan alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz. Şarkının ana duygusunu en iyi yansıtan dizeyi işaretleyiniz. Bu dizeyi işaretlemenizin nedenini açıklayınız.

El ele, yan yana, diz dize oyna ()

Kol kola dönerek şarkılar söyle ()

Baharı beklemek yaşamı sevmek demek (x) Çünkü bu dizede yaşamın güzelliği, hayatın değeri önemi amacı vurgulanmıştır.

Davullar çalmalı, horonlar tepmeli ()

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şarkıya iki farklı başlık belirleyiniz. Başlıkları ve bunları belirlemenizin nedenlerini yazınız.

Birinci başlığım:

·         Cevap: YAŞAMAK İÇİN

Bu başlığı seçme nedenim:

·         Cevap: Çünkü yaşamak için eğlenmeyi bu hayattan keyif almalı hep beraber eğlenmeyi de paylaşmayı da bilmeliyiz.

İkinci başlığım:

·         Cevap: HEP BERABER EL ELE

Bu başlığı seçme nedenim:

·         Cevap: Hep beraber el ele yaşarsak oynarsak üzülürsek paylaşırsak bu yaşamın anlamı güzelliği olacaktır.

5. ETKİNLİK

Halay şarkısını beğenip beğenmediğinizi nedenleri ile yazınız.

·         Cevap: Beğendim. Çünkü hem sözleri hem de ritimsel özellikleri çok hoşuma gitti. Bizim oraları anlatıyor gibiydi.

6. ETKİNLİK

  Sayfa
39 Cevabı


Arkadaşlarınızla birlikte en sevdiğiniz şarkıları söyleyiniz. Ardından bu şarkıları neden sevdiğiniz konusunda konuşunuz.

·         Cevap: Çünkü o şarkılar bizleri anlatmaktadır. Mesela ben Ben Fero’yu seviyorum, ya da Aleyna Tilki’yi. Çünkü hem sözleri güzel hem de dinlerken çok eğleniyorum.

Konuşmanızı yaparken arkadaşlarınızla göz teması kurmayı, işitilebilir bir ses tonu kullanmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onların sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz.

·         Cevap:  Hepsini öyle yaptım.

7. ETKİNLİK

“Kardeşlik, sevgi, paylaşma” kavramlarından hareketle kısa bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Şiirinizi bitirdikten sonra tekrar okuyarak yazım ve noktalama yanlışları varsa bunları düzeltiniz.

·         Cevap:

SEV VE PAYLAŞ HAYAT KISA

Sevin birbirinizi ey insanlar!

Hayat küsecek kadar uzun değil

Verin duygularınızı en saf olarak

Yaşam bin yıl kadar uzun değilKırmayın gönüller

etmeyin beddualar

Çünkü unutmayın insan kardeşler

Yaşamak çok çok güzel

Şiirinizin içeriğine uygun bir resim yapınız.

·         Cevap: Bu resmi kendi beğeniniz ve yeteneğinize göre çizmelisiniz.
1. Tema Çocuk Dünyası Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
42 Cevabı


SESİNİ İSTEYEN KURBAĞA

Dış kapının kısa aralıklarla tıklatıldığını duyuyordum. Küçük bir topun çarpışına benziyordu ses. Çocuklardan biri sürekli şut mu çekiyordu ne?Varıp kapıyı açtım. Kimsecikler yoktu. Evlerin ışıkları sönüktü. Herkesin uykuda olduğu belliydi. Aşağımızdaki yoldan, taşıtların birleşen sesi homurtu gibi duyuluyordu.Ses duyduğum konusunda yanılmış olduğumu düşündüm. Geri dönecektim ki boğuk sesli birisi:”Sesim sende mi?” dedi.Soru şaşırtıcıydı. Bakındım… Sağımda, solumda, karşımda kimsecikler yoktu. Soru yinelendi:”Sesim sende mi?”Önüme baktım o zaman. İki üç adım ötemde, yerde bir kurbağa duruyordu. Yüzü bana dönüktü. Elektrik ışığında, patlak gözleri uykulu görünüyordu.”Konuşan sen misin?” dedim.”Kim olacaktı ya?” dedi.Onu güçlükle duyuyordum. Gözleri uykulu görünen kurbağanın sesi yorgundu. Ne söyleyeceğimi bilmez bir hâldeydim. Tek sözcük döküldü ağzımdan:

“Anlayamadım!””Sesimin sende olduğunu sanıyorum. Senin evin ışıklıydı ben öterken. Onu istemeye geldim. Sesimin bir insanın usunda yaşamasını istemiyorum. Bana sesimi verir misin?”Yanıt veremedim. Şaşkın şaşkın gözlerine bakıp kaldım…

Abbas CILGA

(Kısaltılmıştır.)

1 – 7. soruları metne göre cevaplayınız.

1) Anlatıcının kapısını tıklatan kimdir?

A. Kaplumbağa B. Kurbağa C. Çocuk D. Kedi

·         Cevap: B

2) Kurbağa, anlatıcıdan ne istiyor?

A. Yiyecek B. Su C. Sesini D. Para

·         Cevap: C

3) Anlatıcı, kapıyı açıp karşısında kurbağayı görünce ne yapıyor?

A. Korkuyor. B. Seviniyor. C. Heyecanlanıyor. D. Şaşırıyor.

·         Cevap: D

4) Kurbağanın, sesini anlatıcının aldığını düşünmesinin nedeni nedir?

A. Öterken sadece onun evinin ışığının yandığını görmesidir.

B. Öterken sadece onun kendi sesini dinlediğini sanmasıdır.

C. Anlatıcının daha önce başka kurbağalarının sesini aldığını bilmesidir.

D. Sesini daha önce birkaç kez ona ödünç vermesidir.

·         Cevap: A

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
43 Cevabı


Metinde, nokta, virgül, üç nokta, soru işareti ve ünlem işaretinin kullanıldığı cümlelere birer örnek yazınız. Bu noktalama işaretlerinin cümlede hangi amaçla kullanıldığını altlarındaki yazma alanına yazınız.

Nokta (.)

·         Cevap: Gözleri uykulu görünen kurbağanın sesi yorgundu.

Kullanım amacı

·         Cevap: Bitmiş yargıların sonuna konulur.

Virgül (,)

·         Cevap: Sağımda, solumda, karşımda kimsecikler yoktu

Kullanım amacı

·         Cevap: Aynı türden ve görevden kelimeleri ayırmak için kullanılır.

Üç nokta (…)

·         Cevap: Şaşkın şaşkın gözlerine bakıp kaldım…

Kullanım amacı

·         Cevap: Bitmemiş cümle ya da devamı olan metinleri belirtmek için kullanılır.

Ünlem (!)

·         Cevap: Anlayamadım!

Kullanım amacı

·         Cevap: Heyecan bildiren sözcükler ya da tümcelerden sonra konulur.

“Uzun, büyük, ileri, cevap, arka, önce” kelimelerinin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları metindekilerinden farklı birer cümlede kullanarak cümlelerinizi yazınız.

uzun

·         Zıt anlamlıları: kısa

·         Cümlelerim: Kısa bolu adamı tanımıyorum.

büyük

·         Zıt anlamlıları: küçük

·         Cümlelerim: Küçük bir ev almışlar.

ileri

·         Zıt anlamlıları: geri

·         Cümlelerim: geriye doğru hareket etmişlerdi.

cevap


·         Zıt anlamlıları: soru

·         Cümlelerim: Sorular aklımda çoğalıp duruyor.

arka

·         Zıt anlamlıları: ön

·         Cümlelerim: Arka arkaya sözlerini sıraladı.

önce

·         Zıt anlamlıları: sonra

·         Cümlelerim: Önce sesini duydum sonra gördüm onu.

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
44 Cevabı


“Sesini Arayan Kurbağa” metninden eş anlamlısı olan kelimeler belirleyiniz. Bu kelimeleri aynı cümlede kullanınız. Cümlenin anlamında değişme olup olmadığını açıklayınız.

Örnek

“Onu güçlükle duyuyordum.”

Onu zor duyuyordum

·         Cevap:

Geri dönecektim ki boğuk sesli birisi:

Arkaya dönecektim ki boğuk sesli birisi:

“Çocuk Dünyası” temasındaki yazma çalışmalarınızdan birini seçiniz. Bu çalışmadaki süreçlerde neler yaptığınızı yazınız.

Hazırlık ve konu belirleme:

·         Cevap: Öncelikle bu temada yer alan hediye verme konusunu seçtim. Bu konuda yazmak için de metni iki kez okudum.

Metnin yazım süreci:

·         Cevap: Metni yazarken hayal gücümden ve önceki okuduklarımdan faydalandım.

Metnin düzenlenmesi:

·         Cevap: Metni düzgün bir yazıyla paragraflar şeklinde giriş-gelişme-sonuç kısımlarıyla beraber yazdım.

Metnin paylaşılması:

·         Cevap: Metni sınıfta arkadaşlarıma okudum. Evde de aile büyüklerime okuttum.

Okuyucuların tepkileri:

·         Cevap: Okuyanlar çok beğendiler. Beni bu konularda daha çok yazmam için teşvik ettiler.Cümlelerim:

·         Cevap:

Müstecip Onbaşı Metni Cevapları

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
46 Cevabı


HAZIRLIK

Çanakkale Savaşları sırasında büyük başarılar göstermiş kimleri biliyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgileri nerelerden öğrendiniz?

·         Cevap:

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

SEYİT ONBAŞI

Çanakkale ile ilgili yapılan törenlerde anmalarda ve daha önceden dinlediğim şiirlerde hep bu isimleri duymuştum.

Metnin başlığını okuyup görsellen inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin edip sözleyiniz. Metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz.

·         Cevap: Metnin konusu kahraman Türk insanının vermiş olduğu destansı Çanakkale Savaşı ve Zaferi üzerinedir.

1. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
49 Cevabı


Aşağıda, metinden alınan bazı kelimelerle bunların sözlük anlamları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin başında bulunan numaraları uygun yerlere yazarak kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki bölüme yazınız.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-49-cevabi.jpg

Kışla, okul, tutukevi, hastane vb. kalabalık yerlerde, içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda. (4)

Bilgi toplama, haber alma. (3)

İki kara arasındaki dar deniz. (6)

Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin güven li bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç. (5)

On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe. (7)

En küçük topçu birliği. ()

Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. (1)

1.itilaf

2.periskop


3.istihbarat

4.koğuş

5.batarya

6.boğaz

7.onbaşı

Cümlelerim:

·         Cevap:

2. ETKİNLİK

Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz.

Rüya ve gerçek

Savaşın zararları

Denizaltının özellikleri

Müstecip’in gösterdiği çaba ♥

·         Cevap:  Müstecip’in gösterdiği çaba

3. ETKİNLİK

 Sayfa 50 Cevabı


Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Müstecip neden gözlerini, boğazın sularından ayırmıyor?

·         Cevap: Çünkü komutanları ona Boğaz’dan bir denizaltının geçebileceği ve saldırıda bulunabilecekleri uyarısını yapmışlardır.

Müstecip denizaltılar hakkındaki bilgileri nasıl öğreniyor?

·         Cevap: O bilgileri hem derslerde hem de komutanlarının yaptırdığı atış talimlerinde öğreniyor.

Denizaltıyı batırmanın en kolay yolu nedir?

·         Cevap: En kolay yolu periskop denen denizaltının gözleri işlevini gören yere ateş ederek. Böylece denizaltı ne ileri ne geri hareket edebilir ve de teslim olur.

Müstecip denizaltının hangi özelliğini aklına kazıyor?

·         Cevap: Periskobuna nişan alması gerektiğini. Çünkü ancak böyle etkisiz hale getirebilecektir.

Müstecip rüyasında neler görüyor?

·         Cevap: Rüyasında bir denizaltının yüzeye çıktığını ve gövdesinde Müstecip Onbaşı yazdığını görüyor.

Müstecip uyandığında rüyası hakkında ne düşünüyor?

·         Cevap: Rüya da olsa güzel olduğunu düşünüyor. Keşke rüyaların gerçek olma durumu olsaydı diye düşünüyor.

Müstecip Onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı sizce Çanakkale Zaferi’ni kazanabilir miydik? Neden?

·         Cevap: Hayır asla kazanamazdık. Çünkü Çanakkale Zaferi tepeden tırnağa Türk insanının kahramanlık ve özveri mücadelesi sayesinde kazanılmıştır. Nice Müstecip Onbaşılar Seyid Onabşılar’ın kahramanlıkları sayesinde bugünlere geldik.

4. ETKİNLİK

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar ya da durumlara gerçek; hayal gücüne dayanan, günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlara ise hayalî öğeler denir. Metindeki anlatımı güçlendirmek, istenilen duyguyu vermek ya da farklı sebeplerden dolayı kimi zaman hayalî öğelere başvurulabilir.

Okuduğunuz metni, ana hatlarıyla anlatınız. Anlatımınızın ardından metinde geçen hayalî öğeleri aşağıdaki yazma alanına yazınız.

·         Cevap:https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-50-cevabi.jpg

5. ETKİNLİK

Sayfa 51 Cevabı


“Müstecip Onbaşı” metninden alman aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Konuşmalarda kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Nerede kaldınız kardeşim?

– Dersler gece oluyordu.

– Dersten geliyoruz.

– Bu acil bir durummuş.

– Dersten mi?

– Nevmis acil olan sev?

– Evet.

Yukarıdaki konuşmalarda kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi (-), nokta (.) ve soru işaretidir (?). Noktanın nerelerde kullanıldığını söyleyiniz.

·         Cevap: Nokta cümlenin sonunda kullanılmıştır.

Diğer noktalama işaretlerinin görevleri hakkındaki aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Soru İşareti (?)

Dilimizde soru işareti, yaygın olarak şu durumlarda kullanılır:

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

Bugün de mi gelmeyeceksin?

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:


Müdür bey dikkatlice baktı:

— Adınız?

Soru Eki mı / mi / mu / mü’nün Yazılışı

Bu ek, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve o kelimeye bağlı olarak mı / mi / mu / mü olabilir: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Uzun Çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

— Üsküdar’ı da gezebildin mi?

Konuşmalar tırnak içinde verildi-

ğinde uzun çizgi kullanılmaz.

Annem sabah erkenden uyandı:

“Bugün işimiz çok çocuklar, haydi uya- 0 nın!” dedi.

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Başını kaldırıp masadaki saate baktı(.) Saat hâlâ ikiyi gösteriyordu( . ) Yanındaki adama dönüp:

( – ) Saatiniz var mı( ? ) diye sordu.

Adam masadaki saati göstererek:

( – ) Bunu beğenmedin mi( ? ) diye karşılık verdi(.)

Adamın neden sinirlendiğini anlayamamıştı:

( – ) Bozuk olduğunu düşünüyorum ( , ) dedi( . )

·         Cevap:

6. ETKİNLİK

Sayfa 52 Cevabı


Okuduğunuz metinde Müstecip Onbaşı’nın rüyası anlatılmaktadır. Daha önce içinde buna benzer hayalî öğeler barındıran metinler okudunuz mu? Söyleyiniz. Siz de arkadaşlarınıza gördüğünüz ilginç bir rüyanızı anlatınız. Rüyanızı ilginç bulma nedenleriniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken işitilebilir bir ses tonu kullanmayı ve göz teması kurmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onları, sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz.

·         Cevap: Evet okumuştum. Geçen sene Kedi ile Fare adlı bir metin okumuştuk. O metinde kedi ile fare konuşuyordu. Oysa gerçek hayatta böyle bir şey mümkün değildir. Geçenlerde de ben bir rüya gördüm. Rüyamda Atatürk’ü görmüştüm. Bana devletin milletin için çalışmaktan hiç vazgeçme demişti. Ben de uyanır uyanmaz anneme anlatmıştım bu rüyamı.

7. ETKİNLİK

a. Törenle ilgili aşağıda verilen gazete haberini okuyunuz.

Anzaklar, 1915’te Çanakkale’de ülkemize karşı savaştılar. Birçok kayıp verdikleri Çanakkale Savaşları sonrasında Türkleri düşman değil, dost olarak görmeyi tercih ettiler. Bu nedenle her sene 25 Nisan’da, Çanakkale’nin Anzak Koyu’nda ölen askerler için bir anma töreni yapılır.

ANZAK KOYU’NDA GELENEKSEL “ŞAFAK AYİNİ”

Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı.

AvustralyalI ve Yeni ZelandalIlardan oluşan yaklaşık bin 300 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası’na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları’na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek “Şafak Ayini”nin başlamasını bekledi.

Anzak Koyu’nda saat 05.30’da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

b. İhtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında gazete, dergi, İnternet gibi birçok kaynaktan bilgi edinebiliriz. Fakat seçtiğimiz bilgi kaynaklarının zararlı içerikler barındırmamasına dikkat etmeliyiz. Yukarıda yer alan haber, devletimizin resmî televizyon kanalı olan TRT’nin haber sitesinden alınmıştır. Bir konuda bilgi toplamak için siz hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz? Bu bilgi kaynaklarının güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklayınız.

·         Cevap: Ben genel olarak internete, ansiklopedilere, dergilere buralardan da bilgi edinemiyorsam çevremde okumuş kültürlü olan insanlara danışarak bilgi topluyorum. Çoğu zaman birden fazla kaynaktan çalışarak bilgilerin güvenirliliğini sağlıyorum.

8. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı sırasında milletimiz, yurdumuzu düşmanlardan korumak için canla başla mücadele etti. Yokluk ve yoksulluk içinde bağımsızlık mücadelesi veren Müstecip Onbaşı gibi birçok askerimiz, haklı oldukları bu savaşı kaybetmeyeceklerinden o kadar eminlerdi ki rüyalarında bile kazanacakları zaferleri görüyorlardı.

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimizi düşününüz. Savaşta neler yaptıklarını, neler hissettiklerini düşünerek aşağıdaki yazma alanına bir yazı yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Ardından yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

·         Cevap:

Sonraki Derse Hazırlık

Güvenilir bilgi kaynaklarından yararlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama nedenlerimiz hakkında araştırma yapınız. Sınıfa 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine ait çeşitli görseller getiriniz.

·         Cevap: Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.Başkomutan Mustafa Kemal Metni Cevapları

Sayfa 54 Cevabı


HAZIRLIK

1 Millî bayramlarımız denince aklınıza neler geliyor?

·         Cevap: Vatanımız ulusumuz için önemli olan tarihler ve anlar gelmektedir aklıma. Şu tarihler geliyor:


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

Okulunuzdaki millî bayram kutlamalarına nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Açıklayınız.

·       

·         Cevap: Okulumuzdaki milli bayram kutlamalarında bazen şiir okuyorum bazen de tören günü en güzel kıyafetlerimi giyip okulumda bana verilen görev ne ise onu yapıyorum.

Metnin başlığından ve görsellerinden hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz.

·         Cevap:

1. ETKİNLİK

Sayfa 56 Cevabı


a. Aşağıdaki kelimeleri sözlük anlamlarından faydalanarak bulmacada uygun yerlere yerleştiriniz.

·         Cevap:

BAYRAM

SİPER

HEDEF

ZAFER

YEMİN

YEL

BAŞKOMUTAN

1. Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. (BAYRAM)

2. Ant. (YEMİN)

3. Savaşta kazanılan başarı. (ZAFER)

4. Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, serdar. (BAŞKOMUTAN)

5. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek. (SİPER)

6. Nişan alınacak yer, nişangâh. (HEDEF)

7. Rüzgâr. (YEL)

b. Bulmacada yer alan kelimelerin her birini cümle içerisinde kullanarak cümlelerinizi aşağıya yazınız.

·         Cevap:2. ETKİNLİK

Sayfa 57 Cevabı


Şiirin ana duygusunu sözlü olarak açıklayınız. Ardından ana duygunun size çağrıştırdığı kelimeleri ülkemizin haritası üzerinde uygun yerlere yazınız.

·         Cevap: Ana duygu Mustafa Kemal’in kahramanlığı ve Zaferleridir.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-57-cevabi.jpg

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Geçilemez sanılan siperler nasıl ve ne kadar sürede geçilmiştir?

·         Cevap: Altı yılda geçilmez denen siperleri yel gibi altı saatte geçmişlerdir.

Dumlupınar’ın kazanılmasıyla gelen bayram hangisidir?

·         Cevap: 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır.

30 Ağustos tarihinde hedef neresidir?

·         Cevap: Artık İlk Hedef Akdeniz’dir.

Başkomutan olarak sözü edilen kişi kimdir?

·         Cevap: Mustafa Kemal Atatürk.

“Ben Mustafa/ Baştan sona Zafer/ Baştan sona Anadolu” dizelerinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine vurgu yapılıyor?

·         Cevap: Onun mücadeleci yanı, lider yanı ve ülkenin her karışını seven vatan aşığı olan yanından bahsedilmektedir.

4. ETKİNLİK


Okuduğunuz şiire iki farklı başlık belirleyiniz. Başlıkları ve bunları belirleme nedenlerinizi yazınız.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-57-cevabi-1.jpg

Birinci başlığım:

Bu başlığı seçme nedenim:

İkinci başlığım:

Bu başlığı seçme nedenim:

·         Cevap:

5. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
58 Cevabı


a. “Başkomutan Mustafa Kemal” şiirinden alman aşağıdaki dizeleri okuyunuz. Dizelerdeki noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Oumlupmar’ı kazandığımızda Adıyla geldi bu bayram Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta Artık Akdeniz’di İlk hedefimiz

Kesme İşareti (‘)

Dizelerde kullanılan noktalama işareti, kesme işaretidir(‘).

Kesme işareti dilimizde yaygın olarak şu şekillerde kullanılır:

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Erdem’in, Hazal’a, İdil’den…

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye…

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de…

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat…

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.

Virgüle benzerim, virgül değilim. Harflerin üstünde yerim. Sözcüklere gelen ekleri.

Keserek belirtirim.

Ayırmaktır benim işim.

Özel adlara gelen ekleri Kısaltmalardan Ve rakamlardan sonra Gelen ekleri de ben keserim. Çünkü ben kesme işaretiyim.

Yukarıda kesme işaretinin kullanımıyla ilgili verilen tekerlemeyi okuyunuz. Öğrendiğiniz bilgileri daha kolay hatırlayabilmeniz için tekerlemeler ya da farklı metotlar kullanabilirsiniz.

b. Kesme işaretinin doğru kullanıldığı cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Çınar’lar yarın bize gelecekler. ()

8 Haziranda O’na güzel bir hediye alacağım. ()

Saat 2’de gidecekmiş. (x)

TRT’nin Ankara’da bulunan stüdyosuna gittik. (x)

Urfa’yı çok sevdim. (x)

Temmuzun 13’ünde orada olacağız. (x)

·         Cevap:

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
59 Cevabı


e. Noktalama işaretlerinden bazılarıyla ilgili iki tekerleme yazınız.

·         Cevap:https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-59-cevabi.jpg

6. ETKİNLİK

PANKART HAZIRLIYORUM

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili aşağıdaki pankartı inceleyiniz.

Dört kişilik gruplara ayrılarak daha önceden sınıfa getirdiğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili görselleri sıranızın üzerine uygun bir şekilde diziniz. Daha fazla görseli dizebilmek için birden fazla sırayı kullanabilirsiniz. Gruplar olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili edindiğiniz bilgileri paylaşınız.

Grup arkadaşlarınızla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili cümleler yazınız. Oylama yaparak en çok sevilen beş cümleyi seçiniz. Getirdiğiniz görsellerden en beğenilen beş tanesini yine oylama yaparak seçiniz. Seçilen görselleri karton kâğıda belirli bir düzenle yapıştırınız. Görsellerin çeşitli yerlerine seçtiğiniz cümleleri renkli kalemlerle yazınız. Hazırladığınız pankartları okul içerisinde öğretmeninizin uygun gördüğü alanlarda sergileyiniz.

·         Cevap:

7. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
60 Cevabı


Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin ait oldukları millî bayramlarımızın adını yanlarına yazınız. Millî bayramlarımızdan birini seçerek bu bayram günü neler yaptığınızı, neler hissettiğinizi defterinize yazınız.

·         Cevap:https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-60-cevabi.jpg

Sonraki Derse Hazırlık

Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

·         Cevap:

Vatan ve Millet Sevgisi. …

İdealistliği. …

Çok Yönlülüğü …

Gerçeği Arama Gücü …

İyi Kalpliliği.

Açık Sözlülüğü …
Beni De Tanık Olarak Göster Metni Cevapları

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
61 Cevabı


HAZIRLIK

Size göre bir ülkeyi yöneten kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır?

·         Cevap:

İleri Görüşlü

Sabırlı ve Disiplinli

Açık Sözlü

Vatan ve Millet Sevgisi olmalı

İdealist olmalı

Çok Yönlü olmalı.

Gerçeği Arama Gücü olmalı

İyi Kalpli olmalı

Tartışmalı bir konuda haklılığınızı kanıtlamak için hangi yollara başvurur, kimlerden yardım istersiniz?

·         Cevap: Öncelikle hangi konu ile ilgili tartışıyor isek o konuya hakim olmalı o konu ile ilgili bilgiler toplamalıyız. Kaynaklara bakmalıyız. Mesela ödevler için ise evvel cevaba gelmelisiniz.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz, sonra sesli okuyunuz.

·         Cevap:

1. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
63 Cevabı


Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metinde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri ilgili anlamın altına örnekte olduğu gibi yazınız.

selkişi, tişfetmü, dirmeken, letada, liadye, salya, gıyar, nıtak

Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar.

·         Cevap: Yargı

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması.

·         Cevap: adalet

Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek.

·         Cevap: direnmek

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil.

·         Cevap: kanıt

Denetmen.

·         Cevap: müfettiş

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.

·         Cevap: yasal

Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları.

·         Cevap: adliye

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi

·         Cevap: kişisel

2. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
64 Cevabı


Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Atatürk arkadaşıyla nerede karşılaşıyor?

·         Cevap: Bir Balıkesir ziyaretinde karşılaşıyor.

Arkadaşı, Atatürk’e hangi sorunundan bahsediyor?

·         Cevap: Yüzde yüz haklı olduğu bir davada mahkemenin kendisini suçlu bulduğundan bahsetmiştir.

Atatürk, kimden arkadaşının sorununun çözümü için yardımcı olmasını istiyor?

·         Cevap: Mahkemece verilen kararın düzeltilmesi gerektiğini bunun için gereğinin yapılmasını söylüyor.

Genç adliye müfettişi Atatürk’e nasıl bir cevap veriyor?

·         Cevap: Genç müfettiş alınan kararın yasal yöntem ve kurallara uygun olduğunu söylüyor.

Atatürk arkadaşının davasına nasıl katkıda bulunuyor?

·         Cevap: Mahkemeye başvurmasını yeni kanıtlar bulduğunu söylemesini ve kendisini şahit göstermesini istiyor.

Metinden hareketle Atatürk’ün “adalet”e bakışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

·         Cevap: Mustafa Kemal adaletin her zaman herkese eşit olmasını, ancak yapılan bir haksızlık varsa da yine adaletle çözülmesini istemektedir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayınız.

·         Cevap:

Mustafa Kemal arkadaşının yanında durmuş mudur?

Genç adliye müfettişinin davranışı doğru mudur?


Siz olsanız nasıl yardımcı olurdunuz arkadaşınız?

4. ETKİNLİK

Sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki yazma alanına yazınız.

·         Cevap: Bence ona minnet duygusu hissetmiş olabilir ama asıl önemli olan Mustafa Kemal’in adalet isteyen vicdanının sesini dinlemesidir. Ben de arkadaşlarımın bir sorunu olduğunda onlara yardımcı olmak için elimden geleni yaparım.

5. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
65 Cevabı


“Beni de Tanık Olarak Göster!” metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra “Haklısın, konuyu ben iyi biliyorum.” dedi. Geziye birlikte çıktığı görevliler arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı, konuyu kısaca anlattıktan sonra, mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Paragrafta kullanılan noktalama işaretlerinden nokta ve virgülün kullanım yerlerini biliyorsunuz. Tırnak işareti (“”) ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır:

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”sözü bilime verdiği önemi gösterir.

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

Bugünlerde okullarda “değerler eğitimi” üzerinde çalışmalar yapılıyor.

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

Sınıfta “Çalıkuşu” romanı üzerine iyi bir konuşma yaptım.

Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: “Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.” der bir atasözümüz.

Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:

Nebih Nafile’nin “Bombili’nin Kedileri”ni okudunuz mu?

b. Aşağıdaki paragrafta ( ) içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.

·         Cevap:https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-65-cevabi.jpg

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin başlığını aşağıdaki noktalı alana yazınız. Sizce, başlık metin için uygun mu? Siz yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Seçtiğiniz başlığı ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-65-cevabi-1.jpg

Metnin başlığı:

Seçtiğim başlık ve seçme nedenim:

·         Cevap:

7. ETKİNLİK

a. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen araştırmada aldığınız notlara bakarak Atatürk’ün kişilik özelliklerini uygun yerlere yazınız. Ardından kendi kişilik özelliklerinizi de yazınız.

Atatürk’ün kişilik özellikleri: Açık Sözlülüğü …, Vatan ve Millet Sevgisi. …, İdealistliği. … ,Çok Yönlülüğü …

Gerçeği Arama Gücü … ,İyi Kalpliliği.

Benim kişilik özelliklerim: İyi kalpli olmam, iyi bir çocuk olmam, arkadaşlarımı sevmem, vatanımı sevmek, lider olmak

Benzerliklerimiz ve farklılıklarımı: Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, lider olmak farklılık ise benim iyi çocuk olmamdır.

b. Size göre iyi bir liderin taşıması gereken kişilik özelliklerini yazınız.

·         Cevap:İleri GörüşlüSabırlı ve Disiplinli

Açık Sözlü

Vatan ve Millet Sevgisi olmalı

İdealist olmalı

Çok Yönlü olmalı.

Gerçeği Arama Gücü olmalı

İyi Kalpli olmalı

c. Atatürk’le benzeşen yönlerinizi, örnekler vererek arkadaşlarınıza açıklayınız.

·         Cevap: Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, lider olmak. Mesela ben sınıf başkanı oldum o da vatanın ülkenin başkanı. 🙂

Sonraki Derse Hazırlık

Güvenilir kaynaklardan yararlanarak Atatürk’ün öğrencilik hayatı hakkında araştırma yapınız. Bunun için www.ata.tsk.tr sitesinde yer alan bilgilerden de yararlanabilirsiniz.

·         Cevap:Atatürk’ün Okuduğu Okullar toplamda yedi tanedir. Kısaca Atatürk’ün Gittiği Okullar şöyledir :

1.      Atatürk ilk olarak annesi Zübeyde Hanımın istediği üzerine Mahalle Mektebi‘ne gitmiştir.

2.      Bu okulu sevemeyen Mustafa Kemal daha ilerici bir eğitim veren Şemsi Efendi Okulu‘na gitmiştir ve ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır.

3.      İlkokulun ardından ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘ne (ortaokulu) gitmiştir.

4.      Ortaokul eğitimine daha sonra asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesi‘nde devam etmiştir ve ortaokulu burada bitirmiştir.


5.      Ortaokulu başarı bir şekilde tamamlayan Mustafa Kemal lise eğitimini de Manastır Askeri İdadisi‘nde (lisesi) tamamlamıştır.

6.      Manastır Askeri İdadisi’nden sonra Harp Okulu‘na geçen Mustafa Kemal burada da başarılarını devam ettirmiştir.

7.      En sonra Harp Akademisi‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak askerlik mesleğine adım atmıştır.Atatürk Dinleme İzleme Metni Cevapları

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
67 Cevabı


HAZIRLIK

Atatürk’ün öğrencilik yaşamı hakkında neler biliyorsunuz?

·         Cevap:Atatürk’ün Okuduğu Okullar toplamda yedi tanedir. Kısaca Atatürk’ün Gittiği Okullar şöyledir :

1.      Atatürk ilk olarak annesi Zübeyde Hanımın istediği üzerine Mahalle Mektebi‘ne gitmiştir.

2.      Bu okulu sevemeyen Mustafa Kemal daha ilerici bir eğitim veren Şemsi Efendi Okulu‘na gitmiştir ve ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır.

3.      İlkokulun ardından ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘ne (ortaokulu) gitmiştir.

4.      Ortaokul eğitimine daha sonra asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesi‘nde devam etmiştir ve ortaokulu burada bitirmiştir.

5.      Ortaokulu başarı bir şekilde tamamlayan Mustafa Kemal lise eğitimini de Manastır Askeri İdadisi‘nde (lisesi) tamamlamıştır.

6.      Manastır Askeri İdadisi’nden sonra Harp Okulu‘na geçen Mustafa Kemal burada da başarılarını devam ettirmiştir.

7.      En sonra Harp Akademisi‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak askerlik mesleğine adım atmıştır

Atatürk’ü büyük bir insan yapan koşullar nelerdir?

·         Cevap:

Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Atatürk’ün kişilik özellikleri onun özünü ortaya çıkarmış ve başarılı olmasını sağlamıştır.

İleri Görüşlülüğü

Mustafa Kemal Atatürk mantıklı düşünen bir askerdi.

Sabırlı ve Disiplinli

Atatürk bir karar almadan önce iyi bir düşünür ve şartların olgunlaşmasını beklerdi.

Vatan ve Millet Sevgisi

Atatürk vatanı ve milleti için çok fedakarlıklar yaptı

1. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
68 Cevabı


Ön Sayfa
daki görsellerden hareketle dinleyip izleyeceğiniz metinde, Atatürk’le ilgili olarak yer alabilecek bilgileri tahmin ederek aşağıya yazınız.

·         Cevap: Atatürk’ün doğduğu ev, Anne ve babası ile ilgili bilgiler, Okuduğu okullar, nerelerde görev yaptığı, Cumhuriyet’ten önce sonra yaptığı çalışmalar, savaşlar hakkında bilgi verilecektir.

2. ETKİNLİK

Metni izleyip dinlerken size ilginç gelen bilgileri aşağıya yazınız.

·         Cevap: Özellikle Atatürk’ün Kemal adını nasıl aldığı, görev yaptığı yerlerde nasıl fedakarlıklar ve lider özellikleri gösterdiği, onun ne kadar akıllı olduğunu anladığımız kısımlar çok ilgimi çekti.

3. ETKİNLİK

Aşağıda bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. İzlediğiniz metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Ardından anlamlarıyla kelimeleri eşleştiriniz.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-68-cevabi.jpg

azametli

cemiyet

bahtiyar

karpit

ideal

fırka

1 Parti

2 Demek

3 Genellikle sanayide asetilen gazı çıkarmakta kullanılan, karbonla kalsiyum bileşiği madde

4 Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey

5 Mutlu

6 Ulu, çok büyük

·         Cevap:

4. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
69 Cevabı


a. İzlediğiniz videoda Atatürk’ün hayatı ile milletimizin özgürlük ve bağımsızlık için verdiği Millî Mücadele anlatılmaktadır. Metinde Atatürk’le ilgili bilgilerin yeterli düzeyde ve ilgi çekici bir şekilde verildiğini düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

·         Cevap: Bence yeterli idi. Çünkü ben Atatürk ile ilgili birçok yeni bilgi edindim. Nerede doğduğu, gittiği okullar, ailesi, katıldığı savaşları vs öğrendim.

b. Siz olsaydınız metinde başka hangi bilgi ve görüntüleri kullanırdınız? Nedenleriyle yazınız.

·         Cevap: Belki biraz da gündelik yaşamından bir kaç videoyu da eklerdim. Çünkü Mustafa Kemal’in birde sıradan vatandaş olan yönü vardır o yönünün de bilinmesini isterdim.

C. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Bu fotoğraflar Atatürk’ün yaşamının farklı dönemlerine aittir. Bu fotoğraflardan hareketle Atatürk’ün hayatının çeşitli dönemlerindeki çalışmalarına örnekler veriniz.


·         Cevap: Mesela Mustafa asker iyi ve başarılı bir askerdi. Ortadaki fotoğrafta komuta ettiği bir savaştan alınmıştır. Bir de Mustafa Kemal’in Başöğretmen vasfı vardır. Üçüncü fotoda öğrencilerle görülmektedir.

5. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
70 Cevabı


Mustafa Kemal ATATÜRK’ e ait imza örneğini inceleyiniz.

Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işarete imza denir. İmza, ismimizin baş harfi ile soy ismimizin tamamının el yazımız ile ve bize özgü bir şekilde yazılmış hâlidir. İmzalar kişiye ait olduğundan özeldir.

Mustafa ve Kemal olmak üzere iki ismi olan Atatürk kendi imzasında Kemal isminin baş harfini kullanmıştır. Eğer sizin de iki isminiz varsa bir tanesinin baş harfini imzanızda kullanmakta sakınca olmayacaktır. İmzanızı oluştururken birçok kez aynı şekilde yazmaya özen gösteriniz. Atatürk’e karşı duygu ve düşüncelerinizi dile getirdiğiniz kısa bir metin yazınız. Sayfa
nın sağ alt kısmında yer alan yere imzanızı öğretmeninizden de gerekli desteği alarak atınız.

·         Cevap:https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-69-cevabi.jpg

6. ETKİNLİK

 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa
71 Cevabı


a. “29 Ekim” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasına ait aşağıdaki gazete haberini okuyunuz.

29 Ekim Konulu Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Okulumuzda 29 Ekim konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlendi ve dereceye giren öğrencilerimiz başarılarından dolayı ödül töreninde takdir edildiler, ilgili branş öğretmenlerimizden belgelerini aldılar. Öğrencilerimize göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyoruz.

·         Cevap:

b. Siz de öğretmenlerinizin rehberliğinde okulunuzda “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu bir şiir, resim ya da kompozisyon yarışması düzenleyiniz. Bunun için diğer sınıflardan, öğretmenlerinizden, okul idaresinden veya konuyla ilgili resmî kurumlardan yardım alabilirsiniz. Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar için çeşitli ödüller belirleyiniz. Ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi için öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşan bir komisyon oluşturunuz. Yarışmanız için afişler hazırlayarak okulunuzun çeşitli yerlerine asabilirsiniz.

·         Cevap: Cumhuriyet ile ilgili kompozisyon
Cumhuriyet, bir armağandır bu ülkenin insanlarına. O ki bizleri bugün bir çatı altında yaşatan en yüce kazancımızdır. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının mücadelesi arkalarındaki Türk milletinin destekleriyle bugünlere getirdiğimiz, büyütüp yaşattığımız Cumhuriyet bizlere emanet yarınki nesillere ise sonsuz bir gelecektir. Onu korumak her vatandaşın ilk ve en önemli görevidir. Bugünlerde içeriden ve dışarıdan bir çok tehdit alsa da, bir çok hainin kötülüklerine maruz kalsa da Cumhuriyet her daim dimdik ayakta kalacaktır.2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
74 Cevabı


ATATÜRK’ÜN DOĞA SEVGİSİ

Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi doğa sevgisiyle de özdeşleşmişti. O, bir doğa sevdalısıydı. Kalbi bu sevdayla dolup taşıyordu. Kurak, ağaçsız, toz toprak ortasında kurulmuş olan Ankara’yı yeşertmek için çok çalışmıştı.

Bugün Ankara’nın oksijen deposu olan Orman Çiftliği’ni o kurdu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyümesini her an takip etti. Dikilen her fidanla tek tek ilgilendi. Bunlar büyüyüp geliştikçe çocuklar gibi seviniyordu. Çiftliğe giden yolun etrafındaki boz toprakları bile ağaçlandırmıştı. Yolun çevresi kısa zaman içerisinde yemyeşil olmuş, meyve ağaçlarıyla dolmuştu.

Güzel ve güneşli bir gündü. Atatürk yine otomobiliyle Orman Çiftliği’ne gidiyordu. Çok neşeliydi. Bir ara şoföre “Dur!” diye bağırdı. Arabadan inerek ağaçların arasına daldı. O esnada orada birkaç bahçıvan ağaçları suluyordu. Atatürk’ü görünce koşarak geldiler. Atatürk:

“Burada bir iğde ağacı vardı ne oldu?” diye sordu.

Hiç kimsenin böyle bir ağaçtan haberi yoktu. Atatürk’ün neşesi kaçmıştı. Yol boyunca gözleri iğde ağacını aradı durdu. Ama nafile.

“Küçük ve cılız bir iğde ağacıydı. Ama ilkbaharda çiçek açıyor, güzel kokuyordu o.” diye üzüntüsünü dile getirdi.

O, ülkesini yemyeşil görmek istiyordu. Hem yeni ağaçların dikilmesi hem de eski ağaçların korunması için çaba harcıyordu.

1 – 6. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün yeşertmek için çok çalıştığı şehir metne göre aşağıdakilerden hangisidir?

A. İzmir B. İstanbul C. Ankara D. Bursa

·         Cevap: C

2. Ankara’nın oksijen deposu neresidir?

A. Söğütözü B. Cebeci C. Orman Çiftliği D. İğde Çiftliği

·         Cevap: C

3. Orman Çiftliği’ne doğru giderken Atatürk’ün gözleri yol boyunca neyi arıyor?

A. Kavak ağacını B. İğde ağacını

C. Söğüt ağacını D. Ormanlık alanı

·         Cevap: B

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
75 Cevabı


4. Atatürk’ün neşesi neden kaçıyor?

A. İğde ağacını göremediği için

B. Bahçıvanlardan istediği Cevabı
alamadığı için

C. Hasta olduğu için

D. Emrinde çalışanlar ona itaat etmediği için

·         Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün aradığı iğde ağacına ait bir özelliktir?

A. Cılız B. Geniş yapraklı C. Büyük D. Kalın

·         Cevap: A

6. Atatürk ülkesini nasıl görmek isteyen bir liderdir?

A. Çok sayıda binayla B. Yeşillikler içinde

C. Teknolojiyle iç içe D. Askerî tesislerle dolu

·         Cevap: B

7. Aşağıda verilen noktalama işaretlerini kullanarak birer cümle yazınız.

https://i0.wp.com/www.evvelcevap.com/wp-content/uploads/2019/08/4-sinif-koza-yayinlari-turkce-ders-kitabi-Sayfa
-75-cevabi.jpg

virgül (,)


·         Cevap:

tırnak işareti (“”)

·         Cevap:

kesme işareti (’)

·         Cevap:

nokta (.)

·         Cevap:

uç nokta (…)

·         Cevap:

“Millî Mücadele ve Atatürk” temasında en çok hangi metni ya da etkinliği beğendiniz? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız.

·         Cevap: Beni de Tanık Olarak Göster metnini beğendim çünkü Adalet ile ilgili çok güzel bir yazıydı.

4.  Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa
76 Cevabı


Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen ifadelerden en uygun olanları kullanarak tamamlayınız.

Şemsi Efendi, Ali Rıza, Selanik, 1881, mahalle mektebi, doğa, Zübeyde, çocuk, Nutuk, Selanik Askeri Rüştiyesi

Atatürk’ün babasının adı _Ali Rıza__Efendi’dir.

O Atatürk’ün içinde büyük bir_Doğa_ve_Çocuk_ sevgisi bulunmaktaydı.

O Atatürk’ün eserlerinden biri de_Nutuk_’tur.

O Atatürk_1881_yılında_Selanik_’te doğdu.

O Mustafa Kemal önce Mahalle Mektebi__ne daha sonra_Şemsi Efendi_ilkokuluna gitti.

O Mustafa Kemal ortaokulu_Selanik Askeri İdadisi_nde bitirdi.

Millî Mücadele ve Atatürk” temasında okuma ve yazma süreçleriyle ilgili yaptığınız çalışmalarda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik bulduğunuz yönlerinizle ilgili yapmanız gereken çalışmaları açıklayınız.

·         Cevap: Bence bazı noktalama işaretlerini daha iyi öğrenebilir onlar ile ilgili daha iyi örnekler verebilirim.

Ali, Esra’ya severek oynadığı bir oyunun kurallarını anlatıyor. Ali’nin konuşurken dikkat etmesi gereken kuralların sonuna doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

Konuşmasında seviyesine uygun cümleler kurmalıdır. (D)

Konuşmasını olabildiğince uzatmalıdır. (Y)

Konuşurken Esra’yla göz teması kurmalıdır. (D)

Esra’nın oyun hakkında yeterli bilgi sahibi olması için bağırarak konuşmalıdır.(Y)

Konu dışına çıkmadan konuşmalıdır. (D)

Esra’yla konuşurken nezaket kurallarına uygun davranmalıdır. (D)

Esra’nın oyunla ilgili sorularına cevap vermemelidir. (Y)

Konuşmasında kelimeleri doğru telaffuz etmelidir. (D)

Oyunun kurallarını açık ve net şekilde açıklamalıdır. (D)

Sonraki Derse Hazırlık

Ön yargının neden olabileceği sorunlar hakkında aile büyüklerinizle konuşunuz. Onların deneyimlerinden önemli bulduklarınızı not ediniz.

·         Cevap: Mesela ön yargı insanlar hakkında yanlış anlaşılmalara ve sonu iyi olmayacak davranışlara neden olabilecek davranıştır. Mesela sınıfa yeni gelen bir çocuğa elbiseleri kirli diye arkadaşlık kurulmaz bununla denilirse kötü bir davranışa sebep olmuş olur.0 yorum:

Yorum Gönder