Sıcak!

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Ders Kitap Yayınları4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 45 Cevapları

ALIŞTIRMALAR
1. Çıkarma işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.
a) 87044 + 6916 = 1288
b) 7246 - 1079 = 6237
c) 9403 - 3641 = 5762


2. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
a) 6597 - 3069 = 3528
b) 4246 - 1628 = 2618
c) 7628 - 2209 = 5419

3. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Doğru 2. Çıkış

4. Yandaki tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını tablodaki uygun yerlere yazınız.
493 - 60 = 433
580 – 90 = 490
993 – 100 = 890
647 – 500 = 147

5- Kutucuklardaki işlemleri zihinden yapınız.
148 - 60 = 88
725 - 20 = 705
904 - 500 = 404
891 - 600 = 291


926 - 800 = 126

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 46-48 Cevapları


1. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

1. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
a) Altı bin üç yüz kırk dokuz : 6349
b) Yedi bin altı yüz on altı : 7616
c) Kırk iki bin üç yüz on üç : 42313
ç) Altmış bin beş yüz sekiz : 60508
d) İki yüz on bin sekiz yüz kırk :  210840
e) Dokuz yüz bin doksan dokuz : 900099

2. Aşağıda, yüzer ve biner saymada söylenen bazı sayılar verilmiştir. Boş kutucuklara uygun sayıları yazınız.
1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100
8900 - 9000 - 9100 - 9200 - 9300 - 9400
2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000
3- Öğrencilerin belirttiği doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını belirleyiniz. Sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
2641 = 2000 + 600 + 40 +1
10324 = 10000 + 0 + 300 + 20 + 4
240026 = 200000 + 40000 + 0 + 0 + 20 + 6
4. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
a) 1348 b) 9063 c) 12 008 ç) 125 070
a) 1348  ;
1 . 1000 + 3 . 100 + 4 . 10 + 8 . 1  = 1348
b) 9063  ;
9 . 1000 + 0 + 6 . 10 + 3 . 1 = 9063
c) 12008  ;
1 . 10000 + 2 . 1000 + 0 + 0 + 8 . 1 = 12008
ç) 125070;
1 . 100000 +  2 . 10000 + 5 . 1000 + 0 + 7 . 10 + 0 = 125070
5. Aşağıdaki doğal sayıları, en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayılarla tabloyu doldurunuz.
4348 - 4350 - 4300
7028 - 7030 - 7000
12 604 - 12600 - 12600
46 273 - 46270 - 46300
128 004 - 128000 - 128000
240 098 - 240100 - 240100


6. Akademisyen Sedat Bey 137 026, Melahat Hanım 2613, Engin Bey 699, Sevim Hanım 68 208 ve Nil Hanım 26 300 sayfa kitap okumuştur. Akademisyenlerin okuduğu sayfa sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
137026 > 68208 > 26300 > 2613 > 2613

7. Sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.
a) 268, 260, 252, 244, 236 // 8'er 8'er azalmış
b) 1, 22, 43, 64, 85 // 21'er artmış
c) 720, 710, 700, 690, 680 // 10'ar azalmış
8. Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız. Sayı örüntülerinin artan mı, azalanmı olduğunu belirleyiniz.
a) 821, 831, 841, 851, 10'ar artmış (Artan)
b) 8, 19, 30, 41, 11'er artmış (Artan)
c) 305, 300, 295, 290, 5'er azakmış (Azalan)
9. Toplama işlemlerinin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
2618 + 3714 = 6332
1865 + 2035 = 3900
5328 + 1444 =  6772
1265 + 6065 = 7330
3612 + 1236 = 4848
1950 + 2630 =  4580
5325 + 2237 = 7562
2510 + 6689 = 9199
10. Toplama işlemlerinde, sembollerin yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.


11. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
8246 - 3494 = 4752
5624 - 2244 = 3380
7846 - 3050 =4796
6020 - 2326 = 3594
9000 -918 = 8082
1784 - 1346 = 438
1042 – 862 = 180
7400 – 2628 = 4772
2003 – 999 = 1004
5000 – 2502 = 2498
6300 – 1440 = 4680
3228 – 526 = 2702
12. Çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
728 -80 = 648
668 - 40 = 628
938 - 300 =638
762 - 100 = 662
858 - 200 = 658
4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 54 Cevapları
ALIŞTIRMALAR
1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bularak tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız. Tahmin yöntemlerinizi açıklayınız.
İşlemTahminişlem SonucuKarşılaştırma
918 + 624 = 15401542Fark 2
1657 + 3846 =55005503Fark 3
4264 + 5129 =93909393Fark 3
3039 + 3992 =70007031Fark 31
6813 + 1246 =80608059Fark 1
2- Dört basamaklı, rakamları farklı en küçük çift sayı ile 100’ün 5 katını zihinden topladım.
Eren’in belirttiği zihinden toplama işlemini yapınız.
1024 + 500 = 1524
3. Toplama işlemlerini zihinden yapınız.
a) 1720 + 300 = 2020    ç) 2204 + 400 = 2604     f) 9146 + 200 = 9346
b) 3648 + 600 = 4248    d) 5982 +100  = 6082    g) 8501 + 900 =9401
c) 6902 + 700 = 7602    e) 4457 + 800 = 5257    ğ) 7246 + 500 =7746

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 61 Cevapları
ALIŞTIRMALAR
1. Dört basamaklı ve üç basamaklı, rakamları farklı en küçük iki doğal sayının toplamının 5642 fazlası kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)
1023 + 102 = 1125
5642 + 1125 = 6767
2.Bir müzeyi, hafta içi sırasıyla günlük 2530,1340, 678, 2647 ve 1004 kişi ziyaret etmiştir. Müzeyi hafta içi toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)
2530 + 1340 = 678 + 1004 = 5552
3.Yukarıda görseli verilen vitrinden birer ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon alan bir kişi, aldıkları için toplam kaç TL öder? (Çözümü defterinize yapınız.)
740 + 3250 + 1050 + 2399 = 7439
4. Vatan ilkokulu = 1028 kız öğrenci 1272 erkek öğrenci
24 Kasım İlkokulu = 960 kız öğrenci 826 erkek öğrenci 
Yukarıda verilenleri kullanarak toplama işlemi ile çözülebilen bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Vatan ilkokulu ve 24 kassım ilkokulunda toplam kaç öğrenci eğitim görmektedir.
1028 + 1272 + 960 + 826 = 4086

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 64 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.
İşlemTahminİşlem SonucuKarşılaştırma
5648 - 3214 =24302434Sonuç tahminden 4 fazla
9328 - 6210 = 31103118Sonuç tahminden 8 fazla
7321 -1998 =53305323Tahmin sonuçtan 7 fazla
2017 - 1978 =4039Tahmin sonuçtan 1 fazla
6012 - 3246 = 27702766Tahmin sonuçtan 4 fazla
3613 - 987 =26302626Tahmin sonuçtan 4 fazla
8025 -1242 =67806783Sonuç tahminden 3 fazla


2. Tahtadaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
5841 - 2917 = 2924

4. Sınıf Ata Yayıncılık Matematik Sayfa 69 Cevapları


ALIŞTIRMALAR
1- Bir kayak merkezindeki 9680 kişinin 4822’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)
9680 - 4822 = 4858
2- Rakamları farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)
9875 - 1204 = 8671
3- Güler Hanım, Gülten’den 29 yaş büyüktür. Murat Bey ise Güler Hanım’dan 5 yaş küçüktür. Gülten, 2007 yılında doğduğuna göre Murat Bey kaç yılında doğmuştur? (Çözümü defterinize yapınız.)
2018 - 2007 = 11 Gültenin yaşı
29 + 11 = 40 Güler Hanım'ın yaşı
40 - 5 = 35 Murat Bey'ın yaşı
2018 - 35 = 1983
Murat Bey'in doğum tarihi 1983
4- Görselde verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Takım Elbise 1450 TL Mont 520 TL Kazak 68 TL
Proplem : Ayşe Hanım 2500 TL ile alışverişe çıkıyor. 1450 TL'ye takım elbise alışeyor. 520 TL'ye Mont alıyor ve 68 TL'ye kazak alıyor. Ayşe Hanım bu alışveriş için toplamda kaç para harcıyor ve geri kaç parası kalıyor.
1450 + 520 + 68 = 2038 harcama yapıyor
2500 - 2038 = 462 TL parası kalıyor0 yorum:

Yorum Gönderme