Sıcak!

4. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayınları

Yazı devam ediyor...
4. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayınları
 cevaplar


Zıt kutuplu mıknatıslar birbirine yaklaştırıldığında birbirine çekme kuvveti uygular. Buna göre Dünya; üzerindeki cisimlere, Dünya üze­rindeki cisimler de Dünya’ya çekme kuvveti uygular. Ancak Dünya’nın kütlesi çok büyük olduğundan Dünya hareket etmezken üzerindeki cisim Dünya’ya doğru hareket eder. Dünya ile üzerindeki cisimler arasındaki bu kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir. Dünya üzerindeki ci­simlere etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık adı verilir.4. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları FCM Yayınları
Üzerimdeki her şeyi kendime doğru çekerim. Varlıkları kendime doğru çekerken onlara bir kuvvet uygularım. Ancak bu kuvvetin büyüklüğü her varlık için aynı değil!
Kütlesi fazla olana fazla kuvvet, kütlesi az olana az kuv­vet uygularım. İşte, varlıklara uyguladığım bu kuvvet onların ağırlığıdır.
Kütle, Dünya üzerinde ve diğer gezegenlerde aynıdır ancak ağırlık, Dünya üzerinde ve diğer gezegenlerde değişir. Bunun nedeni cisme etki eden çekim kuvvetinin Dünya üzerinde ve diğer gök cisimlerinde birbirinden farklı olmasıdır. Örneğin, Dünya’da kütlesi 2 kg olan bir cismin kütlesi Dünya üzerinde ve diğer gök cisimlerinde 2 kg’dır. Ancak 2 kg kütleli bir cismin Dünya’daki ağırlığı 19,6 N, Ay’daki ağırlığı yaklaşık 3,26 N’dur.
“Basınç Nelere Bağlıdır?” isimli deneyde tuğlaların kumlu zeminde iz bırakmasının nedeni, tuğlaların zemine uyguladığı basınçtır. Deneyde farklı yüzeyleri kumlu zemine temas ettirilen tuğlaların kum için­de farklı derinliklere gömülmesinin nedeni tuğlaların zemine uyguladıkları basınçların farklı olmasıdır. Buna göre yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişki nasıldır? Deneyde derin iz bırakan tuğlanın üzerine ikinci tuğla konulduğunda derinlik daha da artmıştır. Buna göre kuvvet arttığında basıncın da arttığını söyleyebilir miyiz?


Yukarıda Dilek Öğretmenin sorusuna öğrencisi Elif doğru cevabı vermiştir. Yaptığımız “Basınç Nele­re Bağlıdır?” isimli deneyden ve yukarıdaki diyalogdan da anlaşılacağı gibi basınç, cismin yüzeye temas eden yüzey alanına bağlıdır. Yüzey alanı küçüldükçe cismin zemine yaptığı basınç artar.
Yukarıdaki görsellerde karda farklı ayakkabıları giyerek yürüyen birinin fotoğrafları yer almaktadır. Buna göre bu kişi kar ayakkabısı giydiğinde karda batmadan yürüyebilirken kar ayakkabısı giymediğin­de karda batar. Bunun nedeni kar ayakkabısının yüzey alanı fazla olduğundan zemine daha az basınç uygulamasıdır. Diğer ayakkabının yüzey alanı az olduğundan bu ayakkabı daha fazla basınç uygular. Sizler de basınç ile yüzey alanı arasındaki ve basınç ile kuvvet arasındaki ilişkiye ait günlük hayattan ve teknolojiden örnekler bulunuz. Bu örnekleri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.
Şimdiye kadar basıncın bağlı olduğu değişkenlerin yüzey alanı ve kuvvet olduğunu öğrendik. Buna göre yüzey alanı arttığında basınç azalırken yüzey alanı azaldığında basınç artar. Bu nedenle basınç ile yüzey alanının ters orantılı olduğunu söyleriz. Kuvvet arttığında basınç artarken kuvvet azaldığında da basınç azalır. Bu nedenle basınç ile kuvvetin doğru orantılı olduğunu söyleriz.
Basıncın bağlı olduğu değişkenleri öğrendik. Buna göre basıncı bu değişkenleri kullanarak tanımla­yabiliriz: Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç adı verilir.
Sıvı Basıncı
Katiların temas ettikleri yüzeye basınç uyguladıklarını biliyoruz. Acaba sıvılar da bulundukları yerde temas ettikleri noktalara basınç uygular mı?
Tansiyonunuzu ölçtürdünüz mü ya da birinin tansiyonunun ölçüldüğünü gördünüz mü? Tansiyon, kanın damarlar içinden geçerken damar çeperlerine yaptığı basınçtır.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sıvı hâlde olan kan, da­marlara basınç uyguladığına göre diğer sıvıların da bulunduk­ları yerlere basınç uyguladığını söyleyebilir miyiz?
“Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?” isimli deneyde balonu farklı yerlerinden deldiğimizde balonun delik­lerinden akan suyun farklı mesafelere fışkırdığını gözlemledik. Buna göre balonun alt kısmındaki delik­lerden fışkıran suların mesafeleri balonun üst kısmındaki deliklerinden fışkıran suların mesafelerinden fazladır. Bunun nedeni sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olmasıdır. Sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artarken sıvının derinliği azaldıkça sıvı basıncı azalır.
Denizde derinlere daldıkça suyun uyguladığı basınç artar. Dalgıçlar denizin derinliklerinden yüzeye aniden çıkarlarsa basıncın ani olarak değişmesinden dolayı vurgun adı verilen bir olay ile karşılaşırlar. Bu olay çok ağrı verici ve kimi zaman ölümcüldür. Derinlere dalan birinin kanında yüksek basınçtan dolayı azot gazı normale göre daha fazla çözünür. Dalgıç, yüzeye aniden çıkış yaparsa basınç azaldığından kan­daki çözünmüş azotlar kabarcık oluşturur. Bu olay, gazoz şişesini çalka­layıp ağzını açtığınızda içinde kabarcıkların oluşmasına benzetilebilir.
Vücuttaki damarlarda oluşan bu kabarcıklar vurgun olayına neden olur.

0 yorum:

Yorum Gönderme