Sıcak!

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpek Yolu Yayınları

4. SINIF FEN BİLİMLERİ İPEK YOLU YAYINLARI AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYISINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


Sayfa 22

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Yaşadığımız çevrede gözlem yapmak üzere bir gezi düzenleyelim. Çevremizde, taşların nerelerde bulunduğunu ve bu taşların nerelerde kullanıldığını belirleyerek defterimize yazalım. Yazdığımız notları sınıfta arkadaşlarımıza aktaralım.
 • Cevap:  Yollarda, dağlarda. Genel taşlar yol yapımlarda, inşaatlarda, denizlerdeki iskele yapımlarında kullanılıyor.
2. Annemize ve babamıza evimizde hangi eşyaların, hangi madenlerden yapıldığını sorarak öğrenelim. Bunları defterimize yazalım.
 • Cevap: Mutfak tezgahımız mermerden yapılmıştır. Evde kullandığımız tavalar granitten yapılmıştır. Tencerelerimiz çelikten yapılmıştır.
3. Dinozorlar çok uzun zaman önce yaşamış canlı varlıklardır. Dinozorlar hakkında bugün elde ettiğimiz bilgilerin nasıl elde edilmiş olabileceğini araştıralım.


 • Cevap: Bulunan dinozor fosillerinde yapılan araştırmalar sonucu  bu bilgiler elde edilmiş olur.
Dünya’da kara tabakası üzerinde yaşıyoruz. Bu kara tabakasının özellikleri neler olabilir?
 • Cevap:
Kara tabakası biz canlıların yaşadığı yeryüzüdür.
Canlılar besinlerini dünyamızın bu bölümünden sağlamaktadır.
Kara tabakasının bulunduğu alanlar tarım faaliyetlerinin yapıldığı alandır.
Kayaçlar, dağlar, kayalar, denizler, okyanuslar kara tabakasının üzerinde bulunmaktadır.
Deniz diplerinde kara tabakasının kalınlığı incedir.
Kara tabakasının üst kısmına yer kabuğu ismi verilmiştir.
Dünyanın katmanları arasındaki en ince tabakayı oluşturmaktadır.


Sayfa 25

Etkinlik Basamakları
> Getirmiş olduğumuz kayaç örneklerini büyüteç yardımıyla inceleyelim. Bu kayaçların benzerlik ve farklılıklarını defterimize yazalım.
> Kaşık, pense, takı eşyaları ve bıçak yapımında kullanılan maddeleri tahmin ederek bu maddelerin özelliklerini belirlemeye çalışalım.
> Sınıfa getirdiğimiz ampulün içindeki teli inceleyerek gözlemlerimizi defterimize kaydedelim. Telin hangi maddeden yapılmış olabileceğini tahmin edelim.
> İncelediğimiz kayaç örneklerinin özelliklerini belirleyelim.
Sorular
> İncelediğimiz kayaçlar içerisinde hangileri ekonomik değer taşıyor olabilir?
 • Cevap: Getirdiğim kayaçlardan ekonomik değeri olan granit.
> Getirdiğimiz kayaç örneklerinin özellikleri nelerdir?
 • Cevap: Sert ve darbelere karşı dayanıklıdır.Rengi solmaz.
> Kayaçların benzer ve farklı özellikleri nelerdir?


 • Cevap:
Farklı özellikleri: Yapıları, oluşum şekilleri ve içerisinde bulundurduğu mineraller
Benzer Özelikleri: Genelde hepsi serttir. Dayanıklı yapıdadır.

Sayfa 30

Madenlerin teknolojide kullanım alanlarını araştırarak edindiğimiz bilgileri sınıfta arkadaşlarımıza sunalım. Teknolojik ham madde olarak madenlerin önemini sınıfta arkadaşlarımızla tartışalım.
 • Cevap:

Kimyasal Sanayi Ham maddeleri

 • BOR
 • TRONA
 • SODYUM SÜLFAT
 • TUZ
 • STRONSİYUM MİNERALLERİ
Aşındırıcı Sanayi Ham maddeleri


 • Zımpara
Gübre Sanayi Ham maddeleri
 • Kükürt
 • Potas
 • Fosfat
Fosillerin nasıl oluştuğunu çeşitli kaynaklardan araştıralım. Araştırma sonucunda edindiğimiz bilgileri poster şeklinde hazırlayarak sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
 • Cevap: Fosil, yer kabuğunun en üst bölümünü oluşturan tortul kayaçların çoğunda, bazen iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimantasyon sırasında tahrip olmuş, ölü organizma kalıntılarıdır.

Sayfa 32

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyalım. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu takip ederek çıkışa ulaşalım.


 • Cevap:

B. Aşağıdaki tabloda kayaç, maden, mineral, fosil ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Verilen kavramlar ile bu kavramların ilgili olduğu ifadelerin kesiştiği yerlere “X” işareti koyalım.
 • Cevap:

Sayfa 33

1. Günlük konuşmalarımızda “Güneş doğdu”, “Güneş battı.” cümlelerini kullanırız.
Güneş’in doğması ve batması nasıl gerçekleşiyor olabilir?
2.Gecenin ve gündüzün nasıl oluştuğunu araştıralım.
 • Cevap: Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Şöyle düşünebiliriz dünyamız kendi etrafında dönerken bir tarafı güneşe bakarken diğer tarafı güneş görmez. Güneşe bakan kısım aydınlık güneş görmeyen kısmı da karanlık olur. Dünya kendi etrafında döndüğü için karanlık ısım aydın kısma geçerken güneşin doğduğunu görür, aydınlık kısımda karanlık kısma geçtiği için güneşin battığını görür. Yani güneşin doğması karanlıktan aydınlığa yani gündüze geçtiğimizi temsil eder güneşin batması da aydınlıktan karanlığa geçtiğimizi yani akşam olduğunu temsil eder.
Yukarıdaki resimde, Güneş’in gün içinde gökyüzünde bulunduğu yerler çizilmiştir. Biz de Güneş’in gökyüzünde bulunduğu yerleri bir gün boyunca gözlem yaparak tespit edebiliriz.
Unutmamak gerekir ki Güneş’e çıplak gözle bakmak zararlıdır.
Yukarıdaki resimde gördüğümüz durum Güneş’in mi yoksa Dünya’nın mı hareketi sonucunda oluşur?
 • Cevap: Dünya ‘ nın hareketi sonucu oluşmaktadır.

Sayfa 37

Gece-Gündüz
Kullanılacak Malzemeler
• Top • El feneri • Kalem
Etkinlik Basamakları
Bulunduğumuz ortamı karanlık hâle getirelim.
Topun üzerine kalemle bir işaret koyalım.
Bir arkadaşımızdan topu tutmasını isteyelim.
El fenerinin ışığını açarak topun işaretlediğimiz kısmını aydınlatalım.
Arkadaşımız yavaş yavaş topu döndürürken işaretlediğimiz kısmın aydınlık ve karanlık olma durumlarını gözlemleyelim.
Sorular
Top üzerinde işaretlediğimiz yerin aydınlık olmasını ve karanlıkta kalmasını nasıl açıklarız?
 • Cevap: Fener topun yarısını aydınlatmaktadır. Topun bir kısmı aydınlıkken diğer kısmı karanlıktır. İşaretlediğimiz yer önce aydınlık taraftadır. Ama biz topu çevirdiğimiz zaman işaretlediğimiz yer ışık almayan diğer tarafa geçtiği için bu sefer karanlık tarafta kalmıştır.

Sayfa 39

1. Yandaki şekli inceleyerek soruları cevaplayalım (Burada el feneri, Güneş’i temsil etmektedir.).
a. Hangi nokta veya noktalarda gündüz yaşanır?
 • Cevap: B ve D noktalarında gündüz yaşanır.
b. Hangi nokta veya noktalarda gece yaşanır?
 • Cevap: A ve C noktalarında gece yaşanır.
2. Aşağıdaki tabloda Güneş ve Dünya ile ilgili özellikleri işaretleyelim.


 • Cevap:
Güneş – Dünya
 • Işık kaynağıdır. (Güneş)
 • Güneş’in etrafında dolanır. (Dünya)
 • Kendi etrafındaki dönüşü bir gündür. (Dünya)

Sayfa 42

Aşağıda verilen ifadeleri soldan başlayarak okuyalım. Okuduğumuz ifadenin doğru (D) mu yoksa yanlış (Y) mı olduğuna karar verelim. Verdiğimiz kararı gösteren yol boyunca ilerleyelim. Sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini işaretleyelim.
 • Cevap:
4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları
Aşağıdaki kutuların içini, Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri hakkında öğrendiğimiz bilgilere göre dolduralım.
 • Cevap:

Sayfa 43

Dünya ile Güneş, Dünya’nın hareketleri ile ilgili olarak kendi aralarında konuşuyor. Ne konuştuklarını tahmin ederek kutucukların içine yazalım.
 • Cevap:
4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları


Ç. Aşağıda ilk harfleri verilen kelimelerle ilgili şiir yazalım.
 • Cevap:
D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim.
1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir?
A. 1 gün B. 1 yıl C. 1 ay D. 2 yıl
 • CevapA
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir?
A. 1 gün B. 10 ay C. 2 yıl D. 1 yıl
 • CevapD

Sayfa 44

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir?
A. Gece ve gündüzün oluşumu
B. Bir yılın oluşması
C. Bir günün oluşması
D. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi
 • CevapB
4. Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B. Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C. Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar..
D. Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.
 • CevapC
5. I. Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
II. Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.
III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır. Yukarıdaki bilgilerden angileri doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I, II ve III
 • CevapB
6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Dünya’nın hareketleri ile ilgili söyledikleri doğrudur?
 • CevapC

Sayfa 45

I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir.
II. Doğal yollarla oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.
III. Ayna, ampul gibi günlük yaşantımızdaki eşyaların yapımında kullanılır.
7. Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?,


A. Mineral B. Maden C. Kayaç D. Taş
 • CevapA
8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
C. Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
D. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.
 • CevapC
9. Yer altından çıkarılan madenler günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılır. Buna göre aşağıda bazı madenler ve bunların kullanım alanları eşleştirilerek verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • CevapD
10. Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz?
A. Kemik parçası B. Kulak parçası C. Boynuz D. Diş
 • CevapB
11. Kültürümüzde önemli yeri olan semah gösterisinde semazenler kendi etrafında dönüş hareketi yapar. Semazenlerin yaptığı bu hareket aşağıdaki cisimlerin hangisinin hareketine örnek verilebilir?
A. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşüne
B. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne
C. Dünya’nın bir yüzünün Güneş’e dönük olmasına
D. Güneş’in gökyüzündeki hareketine
 • CevapA

Sayfa 46

Aşağıdaki madenlerin kullanım alanlarını boşluklara yazalım.


 • Cevap:
Alüminyum madeni: Mutfak eşyaları yapımı vb. alanlarda kullanılır.
Demir madeni: İnşaatlarda, sıra gibi eşyaların ayaklarının yapımında vb. alanlarda kullanılır.
Altın madeni: Mücevher yapımında kullanılır.
Mermer madeni: Mutfak tezgâhları yapımı vb. alanlarda kullanılır.
Linyit madeni: Isınma amaçlı, evlerde yakıt olarak vb. alanlarda kullanılır.
Bor madeni: Askerî sanayide, elektrik sektöründe vb. alanlarda kullanılır.

Sayfa 48

1- Canlılar neden beslenme ihtiyacı duyarlar?
 • Cevap: Günlük enerji ihtiyacını karşılamak ve hayatlarını sürdürebilmek için canlılar beslenme ihtiyacı duyarlar.
2. Tükettiğimiz besinler aynı içeriğe mi sahiptir? Araştıralım.
 • Cevap: Hayır her besin aynı içeriğe sahip değildir. Her besinden aldığımız yararlar farklıdır.
Her gün çeşitli besin maddeleriyle besleniyoruz. Bu besin maddelerinin içinde neler olduğunu biliyor muyuz? Suyun bizim için önemi ne olabilir?
 • Cevap: Kısmen biliyoruz diyebiliriz. Vücudumuzun büyük çoğunluğu sudan oluşur. Bu yüzden vücudumuzun düzenli çalışması için su bizim için en önemli ihtiyaçtır.

Sayfa 49

Günlük hayatta kullanılan cep telefonlarının çalışması için gerekli enerji nereden sağlanır? Televizyonun çalışabilmesi, ampulün ışık verebilmesi, evlerimizin ısınabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji nereden elde edilir? Acıkmamız ile enerji arasında nasıl bir ilişki olabilir? Acıktığımızda ne yapıyoruz? Bu sorulara cevap verebilmek için bir etkinlik yapalım.
 • Cevap: Cep telefonlarının çalışması için gerekli enerjiyi cep telefonun bataryası sağlıyor.Televizyonun çalışabilmesi, ampulün ışık verebilmesi, evlerimizin ısınabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Acıktığımız bizim enerjiye ihtiyacımız olduğumu gösterir. Ve biz acıktığımızda vücudumuza besin alarak gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz.


Etkinlik Basamakları
Arkadaşlarımızla 2-3 kişilik gruplara ayrılalım.
“Karnımız ne zaman zil çalar?”, “Neden yemek yeriz?”, “Besinlerin vücudumuzdaki görevi nedir?”, “Canlı yaşamı ile besinler arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorularını tahtaya yazalım. (Not: Başka sorular da ekleyebiliriz.)
Aşağıdaki gibi bir tabloyu defterimize çizelim.
> Grup olarak yukarıdaki soruların cevaplarını aramızda tartışalım. Ulaştığımız sonuçları tabloya kaydedelim.
>Tüm gruplar ulaştığı sonuçları sınıfa açıkladıktan sonra sonuçları tartışalım.
Karnımız ne zaman zil çalar?
 • Cevap: Çok acıktığımı zaman.
Neden yemek yeriz?
 • Cevap: Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için.
Canlı yaşamı ve besinler arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Evet vardır. Canlı olan her şey beslenmek zorundadır.
Besinlerin vücudumuzdaki görevi nedir?
 • Cevap: Bize enerji vermek ve yaşamımızı sürdürmemizi sağlamak.
> Besinlere neden ihtiyaç duyarız?
 • Cevap: Gerekli olan enerjiyi almak için.
> Neleri besin olarak kullanırız? Örnekler verelim.
 • Cevap: Tavuk, pirinç, et, balık, yeşil fasulye, bulgur..
> Yediğimiz besinlerin vücudumuzdaki öncelikli görevleri neler olabilir? Tartışalım.
 • Cevap:  Yediğimiz besinlerin vücudumuzdaki öncelikli görevi vücudumuzun sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlamak.


Sayfa 52

Su ve minerallerin vücudumuz için önemi ne olabilir? Su ve mineraller olmazsa vücudumuzda neler olur? Su ve mineraller bütün besinlerde bulunur mu? Bunu incelemek için aşağıdaki etkinliği yapalım.
 • Cevap:
Etkinlik Basamakları
Portakal ve limonu öğretmenimizden yardım alarak bıçakla ortadan ikiye bölelim. Meyve sıkacağı ile limonu ve portakalı ayrı ayrı sıkarak çıkan meyve suyunu cam bardaklara koyalım. Bunları bir süre masa üzerinde bekletelim. Neler gördüğümüzü arkadaşlarımızla tartışalım.
Üzüm tanelerini sıkalım ve çıkan suyu bardağa dolduralım.
Minerallerin hangi besinlerde bulunduğunu ve vitaminlerin önemini araştıralım. Araştırma sonuçlarımızı defterimize yazalım.
Sorular
Besin içeriklerinin canlı yaşamındaki önemi ne olabilir?
 • Cevap: Bir besinin içeriğini bilirsek vücudumuza gerekli olan içeriğe sahip olan besinleri tüketebiliriz. Bu yüzden önemlidir.
Her besin su içeriyor olabilir mi?
 • Cevap: Hayır. Her besin su içermiyor.
Mineraller hangi besinlerde bulunur?
 • Cevap: Mineraller genellikle yeşil yapraklı sebzeler, süt ve süt ürünleri tahıllar ve baklagillerde bulunur.

Sayfa 53Beslenme alışkanlıklarımızı bir düşünelim. En çok ne tür yiyeceklerden hoşlanıyoruz? Sağlıklı besleniyor muyuz? Sağlıklı beslenmeye önem veriyor muyuz? Okula gelirken hazırladığımız beslenme çantamıza koyduğumuz yiyecekleri seçerken nelere dikkat ediyoruz?
Öğünlerimizde tükettiğimiz besinleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlarımızla tartışalım.
 • Cevap: Ben en çok  börek, poğça, patates kızartması gibi yiyeceklerden hoşlanıyorum. Evet annem sayesinde sağlıklı besleniyorum. Evet veriyorum. Okula gelirken annem, büyümemi ve gelişmemi sağlayacak yiyecekler koymaya önem gösteriyor.
Besinlerin tazeliğinin ve doğallığının sağlıklı yaşam için önemini çeşitli kaynaklardan araştıralım. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarımıza aktaralım.
 • Cevap: Besinlerin taze ve doğal olması sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Taze ve doğal besin içerik açısından mineral,vitamin v.b. açısından çok zengin olur ve vücudumuza çok daha fazla yarar sağlar.

Sayfa 54

Besinleri satın alırken, tüketirken taze ve doğal olmaları için nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruya yanıt verebilmek için bir etkinlik yapalım.
Besinler Nasıl Korunur?
Kullanılacak Malzemeler Evimizden temin edebileceğimiz besin örnekleri:
• Hazır konserve
• Paketlenmiş besin
• Taze sebze ve meyve
Etkinlik Basamakları
Arkadaşlarımızla 3-4 kişilik gruplar oluşturalım.
Sınıfa getirdiğimiz paketlenmiş besinleri inceleyerek içeriklerine, üretim tarihlerine ve son tüketim tarihlerine dikkat edelim.
Getirdiğimiz konserve kutularının içerisinde bulunan katkı maddelerini tespit edelim. Bunların kullanım amaçlarının neler olabileceğini tartışalım.
Sınıfa getirdiğimiz taze sebze ve meyve örneklerini inceleyelim. Bu besinlerin taze ve doğal olmasının sağlık için önemini düşünelim ve arkadaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşalım.
Sonuçları diğer arkadaşlarımızın ulaştıkları sonuçlarla karşılaştırarak tartışalım.
Sorular
Hazır gıdaların uzun süre bozulmadan korunabilmesi için ne gibi önlemler alınmıştır?
 • Cevap: İçine farklı kimyasal maddeler ekleyerek, onların bozulmadan korunabilmesi ve raf ömrünü uzatmak için böyle önemler alınmıştır.
Besinlerin son tüketim tarihlerinin farklı olmasının nedenleri neler olabilir?
 • Cevap: Her besinin bozulma süreleri aynı değildir. Son tüketim tarihlerinin farklı olmasının sebebi budur.
Besin çeşitliliği ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Teknoloji sayesinde bir besine farklı içerikler ekleyerek bir çeşit besinden birden çok çeşit oluşturabiliyor.
Besinlerin taze ve doğal olmasının sağlık için önemi ne olabilir?
 • Cevap: Besinlerin taze ve doğal olması sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Taze ve doğal besin içerik açısından mineral,vitamin v.b. açısından çok zengin olur ve vücudumuza çok daha fazla yarar sağlar
Bozulmuş, bayatlamış besinlerin sağlığa zararları neler olabilir? Tartışalım.
 • Cevap: Hastalanabiliriz. Midemiz ağırabilir. Zehirlenebiliriz.

Sayfa 58

A. Aşağıdaki numaralanmış kutucuklarda karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin çeşitlerini içeren besinlere ait örnekler verilmiştir. Bu kutucukların numaralarını kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazalım.


1. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde karbonhidrat bakımından zengin besinler vardır?
 • Cevap1,4,5,8,11,12,13
2. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde protein bakımından zengin besinler vardır?
 • Cevap2,3,6,7,14
3. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde yağ bakımından zengin besinler vardır?
 • Cevap: 5,10,16
4. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde vitaminler bakımından zengin besinler vardır?
 • Cevap1,12,15
B. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin altındaki kutucuğu işaretleyelim.
 • Cevap:
1. Pilav, karbonhidrat bakımından zengin bir besindir. (D)
2. Yoğurt, protein bakımından zengin bir besindir. (D)
3. Ayçiçeği, yağ bakımından zengin bir besindir. (D)
4. Yumurtada yağ yoktur. (Y)
5. Kırmızı et, vitamin bakımından zengindir. (D)
6. Dengeli ve düzenli beslenme hastalıklara neden olur. (Y)

Sayfa 59

1. Dengeli beslenme nasıl olmalıdır? Tartışalım.
 • Cevap: Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri doğal yollarla vücudumuza alarak.
2. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklar neler olabilir?
 • Cevap: Düzensiz beslenmek, sigara ve alkol kullanmak.
• İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendireceğiz.
• Sigara ve alkol kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varacağız.
• Yakın çevremizde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstleneceğiz.
İnsan sağlığının korunmasının beslenme ile ilişkisi nedir? Son yıllarda dengeli ve sağlıklı beslenme kavramlarını duymuş olmalıyız. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmeliyiz?
 • Cevap: İnsan sağlını korumak istiyorsa sağlıklı beslenmelidir. Sağlıklı beslenen bir insanın hasta olma olasılığı ve hastalığa yakalanma olasılığı daha azdır. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için düzenli yemek yemeli ve ihtiyacımız olan besinleri vücudumuza almamız gerekmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönderme