Sıcak!

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Yazı devam ediyor...
12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Ders Kitabı Cevapları

 cevaplar

Resimdeki çocuk gibi siz de topunuzu duvara doğru atarsanız top duvara çar­par ve size geri döner.
Ses dalgaları da her yönde yayılırken bir engelle karşılaşırsa engele çarpıp bu­lunduğu ortama geri döner. Ses dalgala­rının bir engele çarpıp bulunduğu ortama geri dönmesine sesin yansıması denir.

Sesin yansıması, duvara çarpan topun geri dönmesine benzetilebilir. Ancak duvara çarpan ses dalgalarının bir kısmı duvar tarafından iletilirken bir kısmı ortama yansır.
Bir arkadaşınızla sınıfta ve okulunuzun bahçesinde aynı ses şiddetiyle konuştuğunuzda onu sınıfta daha rahat işitebildiğiniz hâlde bahçede işitmekte zorlandığınızı farketmişsiniz- dir. Bunun nedeni, sınıfın duvarlarının ses dalgalarının bir kısmının yayılmasını engelle­yerek yansıtması ve ortama geri dönmesini sağlamasıdır. Sınıfın duvarlarına çarpan ses dalgalarının bir kısmının yansıması ile duyulan ses daha şiddetli olur. Bahçede ise ses dalgaları her yönde yayılmasını sürdürürken bir engelle karşılaşmaz ve ses yansıması ol­madığı için kulağınıza gelen sesin şiddeti daha az olur. Bunun sonucunda da arkadaşınızın sesini işitmekte zorlanırsınız.
“Sesi Dinleyelim” adlı etkinlikte cam kabın üzerine tuttuğunuz saplı ekran, sesin her yön­de yayılmasını engelleyerek belli bir yönde yansımasına neden oldu. Böylece saatin sesini işitebildiniz.
Ses de ışık gibi hem düzgün hem de pürüzlü yüzeylerden yansır. Düzgün yüzeylerden yansıyan ses, pürüzlü yüzeylerden yansıyan sesten daha şiddetli duyulur. Bunun nedeni, düzgün yüzeylerden yansıyan sesin aynı doğrultuda, pürüzlü yüzeylerden ise sesin farklı doğrultularda yansımasıdır. Düzgün yüzeylerden yansıyan ses aynı doğrultularda yayıldığı için işitilen sesin şiddeti yüksektir. Pürüzlü yüzeylerden yansıyan ses ise farklı doğrultularda yansıdığı için işitilen sesin şiddeti düşüktür

0 yorum:

Yorum Gönder