Sıcak!

12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR İpekyolu Yayınları

Yazı devam ediyor...
2019 2020 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR İpekyolu Yayınları
12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR İpekyolu Yayınları
12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR İpekyolu Yayınları


Balıklarda Yaşam Döngüsü

Balıkların birçoğu ilkbahar ve yaz aylarında, alabalıklar sonbaharda ve kışın ürer. Döl­lenmiş yumurtalar jelatinimsi bir maddeyle korunur. Embriyo yumurta içinde gelişir ve büyür, ihtiyacı olan besini yumurtadan karşılar. Büyüme ve gelişme sürecinde balık embriyo veya yavruları suyun sıcaklığından, tuz oranından ve kirletici maddelerden etkilenebilir.

Sürüngenlerde Yaşam Döngüsü
12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları SDR İpekyolu Yayınları
Sürüngenler genelde bahar ve yaz aylarında ürer. Sürüngenler iç döllenme yapar. Tim­sah, yılan, kaplumbağa gibi sürüngenlerin dişileri genellikle yumurta bırakmak için sıcak kumda oyuklar açar ve yumurtaları bu yuvalara gömer. Döllenmiş yumurtada bol sıvı ve besin bulunur. Koruyucu kabuğu olan yumurta içindeki embriyo gerekli besini karşılar ve sıvı sayesinde kurumaktan korunur. Gelişimini tamamlayıp yumurtadan çıkan yavrular ebe­veynlerine benzer. Sürüngenler çoğunlukla yumurtalarına ve yavrularına bakmaz.

Kuşlarda Yaşam Döngüsü

Kuşlarda iç döllenme görülür. Döllenmiş yu­murta dişi vücudundan dışarıya bırakılır. Kuşlar genellikle hazırladıkları yuvalarında yumurtlar ve çoğunlukla dişi kuşlar, embriyo gelişimini tamamlayana kadar kuluçkaya yatar. Bu yolla yumurtalar ısıtılır, soğuktan ve düşmanlardan korunur. Kuş yumurtaları sert kabuklu ve göze­neklidir. Gözenekler embriyonun hava alışverişi yapabilmesini sağlar. Döllenmiş yumurta besin maddesi bakımından zengindir. Embriyo gelişip büyümek için bu besini kullanır.

Yumurtadan çıkan yavrular ebeveynlerine benzer. Kuşlarda yavru bakımı görülür. 

0 yorum:

Yorum Gönderme