Sıcak!

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Köke Yayınları

Yazı devam ediyor...
2019 2020 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Köke Yayınları

 cevaplar

Su, bu sıcaklık değerinde en yüksek yoğunluğa ulaşır. 4°C’tan itibaren ısı ver­dikçe genleşir ve hacmi artar. Dolayısıyla yoğunluğu düşer. 0°C’ta su tanecikleri neredeyse hareketsizdir ve katılaşır. Su buza dönüşür. Yoğunluğu sudan küçük olduğu için buz, suda yüzer. Suyun bu özelliği yukarıdaki şekilde gösterilmiştir, inceleyiniz.

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Köke Yayınları 


Suyun yüzeyden donmaya başlaması suda yaşayan canlıların yaşam ortamlarının ko­runmasını sağlar. Buz tutmuş havuz, göl, gölet ve kutuplardaki denizlerde üstteki buz küt­lesi alttaki suyun soğuk havayla temasını keser. Su içindeki canlıları korur. Eğer, buzlanma dipten başlasaydı havuzlar, göller ve denizlerdeki canlıların yaşamını sürdürmesi mümkün olmazdı.
Aydınlık bir ortamda aynaya baktığı­nızda aynada görüntünüzü görebilirsiniz.
Beyaz bir kâğıda baktığınızda ise beyaz kâğıtta görüntünüzü göremezsiniz. Oysa her ikisi de aynı ışıkla aydınlatılmıştır. Bu durum neden kaynaklanıyor olabilir?
Kaynağından yayılan ışığın her yön­de ve doğrusal yollar izleyerek yayıldığını hatırlayınız. Işık her yönde doğrusal yollar izleyerek yayılmasını sürdürürken fark­lı maddelerle karşılaşır. Her madde ışık­la farklı biçimde etkileşir. Işığın saydam maddelerden geçerken saydam olmayan maddelerden geçemediğini, yarı saydam maddelerden ise belli bir oranda geçtiğini hatırlayınız.
Işık, saydam olmayan açık renkli bir maddeye ya da aynaya çarptığında büyük oranda geldiği ortama geri döner. Işık kaynağından bir yüzeye gelen ışığın, doğrultusunu değiştirerek geldiği or­tama geri dönmesine yansıma denir.
Bir cisim, üzerine ışık çarptığında özelliğine göre, ışığı farklı oranlarda yansıtır.
Aşağıdaki resimde görülen çocuk, elindeki ay­nayla duvara ışık yansıtmaktadır. Aynalar düzgün yüzeyli cisimlerdir. Acaba cisimlerin yüzeyinin düzgün ya da pürüzlü olması üzerine düşen ışığın yansımasını nasıl etkiler?

0 yorum:

Yorum Gönderme