Sıcak!

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları

Yazı devam ediyor...
2019 2020 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları

Tohum Nasıl Çimlenir?
Tohumlar, çimlenmeleri için gerekli koşullar sağlanana kadar yıllarca bile olsa bekleyebi­lir. Bu sürede tohum içindeki embriyo uyku hâlindedir.
Çimlenme, tohum içindeki embriyonun uygun koşullarda büyüyüp gelişmesidir. Bu ko­şullar su (yeterli nem), uygun sıcaklık ve havadır. Tohumun çimlenmesinde suyun etkisini gözlemlemek için aşağıdaki deneyi yapınız.
Hipotezi Test Etme
1.  Nemlendirdiğiniz kâğıt havluyu plastik bardaklar­dan birinin zeminine yerleştiriniz.
2.  Birkaç tane tohumu bardağın içine koyup üzerine nemli kâğıt havluyu katlayarak ka­patınız. Kâğıt havlunun neminin aynı kalmasını sağlayınız. Fazla su tohumun çürümesine neden olabilir. Buna dikkat ediniz.
3.1 ve 2. basamaklardaki uygulamaları bu kez kuru kâğıt havlu kullanarak yapınız.
4. Bardakları aydınlık ve ılık bir yere koyunuz. 5 gün boyunca gözlemleyiniz. Gözlem­lerinizi aşağıdaki gibi defterinize hazırlayacağınız bir veri tablosuna yazınız. Bunları resim çizerek gösteriniz.
10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları

Tohumların uyku hâlinden çıkmalarını sağlayan en önemli etken tohumun su almasıdır. Su alan tohum şişer ve tohum kabuğu çatlar. Embriyo büyüyüp gelişmeye başlar. Sıcaklığın uygun olması, havadan yeterli oksijenin karşılanması embriyonun gelişimini hızlandırır. Pek çok bitkinin çimlenme sırasında ışığa ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte yeni gelişen bitkide ilk yaprakların oluşmasıyla büyüme ve gelişme için ışığa ihtiyaç duyulur. Çünkü, bitki artık kendi besinini üretmeye başlar.
Büyüme ve Gelişme Nedir?
Canlılık özelliklerinden birinin büyüme ve gelişme olduğunu hatırlayınız. Büyüme, can­lının kütlesinin ve hacminin artmasıdır. Canlıyı oluşturan hücrelerin bölünmesi sonucu ger­çekleşir. Büyümeyle birlikte gelişme de olur. Gelişme, canlının yetişkin bir birey olana kadar geçirdiği değişikliklerdir.
Ebeveynlerden aktarılan kalıtsal materyal, yavru canlının büyüyüp gelişmesiyle ilgili bil­gileri de taşır. Örneğin döllenmiş bir güvercin yumurtasından güvercin oluşması ya da meşe tohumundan meşe oluşması bilgisi ebeveynlerden gelen yumurta ve sperm hücrelerinde taşınır. Bitkiler ve hayvanlar yaşam döngüleri içerisinde büyür ve gelişir.

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Uygun Basım Yayınları
10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları DİKEY Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönderme